Samenwerking Graydon en Payt: naar een effectief en geautomatiseerd debiteurenbeleid
Terug naar overzicht
blog

Samenwerking Graydon en Payt: naar een effectief en geautomatiseerd debiteurenbeleid

Klanten nabellen en herinneringen sturen om facturen betaald te krijgen zijn tijdrovende en arbeidsintensieve bezigheden. Een goed debiteurenbeheer is belangrijk voor een snellere en gemakkelijkere betaling. Payt ontwikkelde software om debiteurenbeleid effectief te automatiseren, en door de Graydon data hierin te integreren bent u ten alle tijden voorzien van actuele informatie over de kredietwaardigheid van uw debiteuren. De samenwerking tussen Graydon en Payt verhoogt de waarde van een geautomatiseerd debiteurenbeleid.

Met een goed debiteurenbeheer voorkomt u dat klanten niet of te laat betalen. Een groot deel van de faillissementen komt zelfs door een gebrekkig debiteurenbeheer. Bij Payt bestaat de overtuiging dat het aantal bewuste wanbetalers laag is, maar dat uitblijvende betalingen in de meeste gevallen veroorzaakt worden door andere factoren zoals leveringsproblemen, klachten of een fout in de factuur. Goede communicatie en continuïteit zijn essentieel voor beter betaalgedrag van uw debiteuren.

Automatiseren van uw debiteurenbeleid

Door gebruik te maken van de debiteurenbeheer software van Payt kunt u uw facturen en herinneringen volledig automatisch versturen. Payt brengt structuur in uw debiteurenbeheer en faciliteert de dialoog met uw debiteur. U krijgt weer grip op uw debiteurenbeheer doordat u in Payt meteen openstaande bedragen en de fase van het facturatieproces kunt zien. Daarbij kunt u, zonder gebruik te hoeven maken van een incassobureau, een incassoprocedure opstarten in het platform van Payt. Tegelijkertijd biedt de software duidelijkheid en gemak voor uw klanten, die structureel herinnerd worden aan openstaande facturen en gemakkelijk via iDeal of automatische incasso kunnen betalen.

Met Payt's debiteurenbeheer software krijgt u gemiddeld 30% sneller betaald en bespaart u tot wel 80% van uw kostbare tijd. U kunt zich hierdoor concentreren op andere belangrijke zaken in uw bedrijf, zoals uw klantrelaties.

Actuele klantgegevens

Uw debiteuren bereiken begint bij het hebben van de juiste contactgegevens. Het klinkt vanzelfsprekend, maar toch zijn deze in sommige gevallen verouderd, incompleet of onjuist. Hoe beter de contactgegevens kloppen, hoe lager uw openstaande saldo.

Via de software van Payt gaat dit als volgt in zijn werk. Wanneer u het KvK-nummer van uw debiteur invult, wordt de officiële bedrijfsnaam, adres, postcode, plaats en telefoonnummer opgehaald. Ook kan calamiteiten informatie die bekend is bij Graydon, zoals faillissementen en de kredietvlag, worden opgehaald. De kredietvlag is de meest vereenvoudigde versie van de kredietlimiet en de Graydon rating, en geeft aan in hoeverre het aangaan van een kredietrelatie verantwoord wordt geacht. Het ophalen van de gegevens gebeurt op een dagelijkse basis. Wanneer blijkt dat de ingevoerde data in het boekhoudpakket van Payt afwijkt van de Graydon data, ontvangt u een melding met de suggestie de gegevens aan te passen. 

Zo gebruikt u altijd de meest actuele debiteurengegevens. Bovendien bent u ook op de hoogte van de kredietvlag die is toegewezen aan de debiteur en ziet u het direct wanneer uw debiteur failliet blijkt te zijn.

Monitoren van uw debiteuren

Maar de nieuwe samenwerking tussen Graydon en Payt brengt nog meer voordelen met zich mee. Zo kunt u er namelijk ook voor kiezen andere kredietwaardigheidsinformatie over uw debiteuren te integreren. Hierbij kunt u denken aan de kredietlimiet en de Graydon Rating. De kredietlimiet geeft aan tot welk bedrag het verantwoord is om met een bedrijf zaken te doen, en vormt een waardeoordeel op de korte termijn. De Graydon Rating deelt Nederlandse ondernemingen in op hun financiële gezondheid met een score AAA (zeer lage kans op wanbetaling) tot D (de onderneming is insolvent). Het is een kredietrisicoclassificatie, die bedrijven binnen een branche met elkaar vergelijkt.

Het mooie van deze integratie, is dat u als gebruiker meldingen krijgt wanneer er iets verandert in de kredietwaardigheid van uw debiteuren. Blijkt het bijvoorbeeld dat de Graydon Rating steeds iets afneemt? Dan kunt u hier actie op ondernemen door de debiteur bijvoorbeeld proactief te vragen wat er speelt, of betaalvoorwaarden voor deze debiteur aanpassen aan de nieuwe situatie.

Meer weten?

De diensten van Payt en de aanvullende kredietinformatie van Graydon maken het dus mogelijk om uw debiteurenbeleid effectief te automatiseren en tegelijkertijd goed zicht te houden op de situatie van uw debiteuren. Zo kunt u uitstaande factuurtermijnen enorm omlaag zien gaan en vergroot u uw werkkapitaal.


Wilt u meer weten over de oplossing van Payt of de mogelijkheden om Graydon data te integreren? Laat dan hier uw gegevens achter.

Gelijkaardige publicaties