Graydon - About your data

Over uw data

Uw persoonsgegevens

Als ondernemer zijn uw gegevens opgenomen in het openbare Handelsregister van de KVK. Graydon maakt als een van vele bronnen gebruik van deze gegevens voor het leveren van betrouwbare bedrijfsinformatie aan bedrijven en overheden. Uw gegevens zijn zodoende ook opgenomen in de database van Graydon.

Graydon gelooft dat transparantie het vertrouwen tussen zakenpartners versterkt. Als organisaties een goed beeld hebben van de mogelijkheden die er zijn en de risico’s die ze lopen, ontstaat samenwerking, worden overeenkomsten gesloten en groeien ideeën uit tot realiteit.

Om dit te kunnen verwezenlijken hebben wij ook de gegevens over uw onderneming opgenomen in onze database. Deze gegevens kunnen zakelijke persoonsgegevens bevatten en hier is de privacywetgeving (Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG)) op van toepassing. Daarom informeren wij ondernemingen per brief wanneer zij worden opgenomen in onze database. Wilt u graag weten hoe deze er uit ziet? Klik dan hier.

Zakelijke persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld de bedrijfsnaam, de naam van de eigenaar en het adres van de onderneming zijn. Is uw onderneming een vennootschap? Dan kan het ook zijn dat wij de namen van de bestuurders hebben opgenomen in onze database.

Wilt u graag weten wat wij over uw onderneming verwerken? Neem dan contact op via het contactformulier op deze pagina en onze medewerkers helpen u dan graag verder. 

Vul uw gegevens in

Informatiebrief opname in de Graydon database

Graydon en de AVG, wij informeren u graag

In deze video vindt u meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Graydon.

Uw privacy en veiligheid

Wat doet Graydon om uw privacyrechten te waarborgen?

Graydon hecht veel belang aan uw privacy. Om dit te waarborgen hebben wij een team van privacy experts die organisatiebreed te werk gaan en hebben wij een Functionaris Gegevensbescherming die waakt over uw privacyrechten.

Ook geeft Graydon trainingen over privacy aan interne medewerkers. Zo zien wij er op toe dat onze medewerkers zorgvuldig en volgens de wet omgaan met uw persoonsgegevens.

Zijn mijn gegevens veilig bij jullie?

Vanzelfsprekend staan betrouwbaarheid, zorgvuldigheid en veiligheid voorop bij de verwerking van uw gegevens. Daarom hebben wij passende organisatorische en technische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen. Onze informatiebeveiliging is daarbij gecertificeerd volgens de ISO-norm 27001, de wereldwijd erkende standaard voor risicobeheersing met betrekking tot het verwerken van gegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens ook niet langer bewaren dan nodig voor het uitvoeren van onze doeleinden, tenzij wij uw persoonsgegevens moeten bewaren om te voldoen aan een wettelijke verplichting of als er sprake is van een geschil.

Uw rechten

Wij geven om uw privacyrechten. Hieronder beschrijven wij graag de rechten waar u een beroep op kunt doen in het kader van onze dienstverlening. Hebt u vragen over uw privacyrechten? Vul dan het contactformulier in op deze pagina.

Inzage

U hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij met betrekking tot uw onderneming hebben. U kunt hiervoor contact opnemen via het contactformulier op deze pagina. Wij sturen u dan een overzicht van de gegevens die wij over uw onderneming verwerken.

Wijziging

U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen als deze niet correct zijn. Bent u van mening dat de gegevens over uw onderneming niet correct zijn? Neem dan zeker contact met ons op via het contactformulier op deze pagina. We passen dan graag de onjuiste gegevens aan.

Vergeten te worden/vergetelheid

U hebt het recht om “vergeten” te worden in onze database en dus uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Voor onze dienst “Market Information” is dit een absoluut recht en zullen wij op uw verzoek uw gegevens niet meer gebruiken voor marketing doeleinden.

Voor onze andere diensten is dit geen absoluut recht en maakt Graydon gebruik van een gerechtvaardigd belang om de persoonsgegevens van uw onderneming te mogen verwerken. Hiervoor hebben wij voorafgaand een algemene belangenafweging opgesteld en daarbij uw belang als betrokkene zorgvuldig afgewogen ten aanzien van het gerechtvaardigd belang van Graydon en haar klanten.

Uiteraard kan het zijn dat in uw geval uw persoonlijke belangen zwaarder wegen dan de belangen van Graydon en haar klanten, waardoor wij moeten overgaan tot verwijdering van uw persoonsgegevens. Denkt u dat uw belangen zwaarder wegen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze pagina zodat wij de belangenafweging opnieuw kunnen opstellen. Hiervoor hebben wij wel uw specifiek belang nodig om deze afweging opnieuw te kunnen maken. Vergeet deze dus zeker niet toe te voegen. 

Bezwaar

Elke onderneming mag u reclame toe sturen, uiteraard binnen de geldende wet- en regelgeving. Wilt u dit niet, dan hebt u het recht om hier bezwaar tegen te maken. Graydon haalt uw onderneming dan ook uit de database voor marketing doeleinden. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier op deze pagina.

Het kan ook zijn dat u vanwege persoonlijke omstandigheden, niet in de Graydon database opgenomen wilt zijn. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat u door uw beroep bedreigd wordt op uw privé adres dat ook uw bedrijfsadres is. U kan dan bezwaar maken tegen de opname  in onze database.

Om misverstanden te voorkomen: U hoeft alleen aan te geven wat in dit geval uw specifieke persoonlijke omstandigheden zijn, zodat Graydon uw verzoek verder in behandeling kan nemen. Wilt u uitgebreidere informatie over alle rechten, dan vindt u hier de privacyverklaring van Graydon.

Privacyverklaring

Wilt u graag meer en gedetailleerdere informatie over de verwerking van uw zakelijke persoonsgegevens door Graydon? Bekijk dan onze privacyverklaring.

Privacy & Persoonsgegevens: Hoe werkt dit in de praktijk?