ICT

Heel wat bedrijven en overheden plaatsen digitalisering bovenaan de prioriteitenlijst. Met de optimalisatie van processen, blockchain, IoT (Internet of Things), kunstmatige intelligentie en tal van andere nieuwe technologieën kunnen zij nog heel wat stappen vooruitzetten. 

Image of Server Room

Overzicht & uitdagingen

Digitale transformatie

Nog voor de coronacrisis hadden bedrijven digitalisering al hoog op de agenda staan. De coronapandemie heeft hen echter gedwongen om dit in snel tempo door te voeren om onze manier van werken voorgoed te veranderen. Thuiswerk is (verplicht) ingevoerd en zal wellicht nooit meer verdwijnen. Dataverkeer ging pijlsnel de hoogte in. Ook de vraag naar apparatuur, zoals schermen en toetsenborden, allerlei digitale toepassingen, online beveiliging en clouddiensten nam aanzienlijk toe. 

De ICT-sector kan in eerste instantie profiteren van deze situatie. De spelers kunnen zo de omzetdaling compenseren en de schade dan ook enigszins beperken. Volgens de verwachtingen wordt volgend jaar de groei opnieuw ingezet en eindigt de branche boven het niveau van voor de crisis. Als ook digitale zorgverlening zich doorzet en onderwijs op afstand helemaal doorbreekt, dan heeft de sector nog een mooie periode in het vooruitzicht. 

Blik op de toekomst

Toch is het niet allemaal rozengeur en maneschijn. Mogelijk volgt er nog een terugval als opdrachtgevers het door de coronacrisis (financieel) moeilijk krijgen. Door het klantenbestand grondig te analyseren en vervolgens klanten kort op te volgen, kunnen bedrijven voorspellen waar de portefeuille kwetsbaar is. Op die manier kunnen ze de directe gevolgen het hoofd bieden en de blik weer op de toekomst richten. 

Distributeurs

Distributeurs van hard- en software opereren in een zeer concurrerende markt en met kleine marges. Ze zijn zeer afhankelijk van handelskredieten om zaken te kunnen doen. Anders beschikken ze niet over de vereiste liquiditeit. Vaak verkopen ze materiaal tegen kostprijs of zelfs met verlies om doelstellingen naar volume te realiseren. De verkoop van grote hoeveelheden aan nieuwe klanten is behoorlijk riskant. Fraudeurs liggen op de loer. Temeer omdat computers en afgeleide materialen gemakkelijk kunnen worden doorverkocht. Logisch dat afnemers grondig gecontroleerd moeten worden voor de transactie doorgaat. Winsten verdwijnen als sneeuw voor de zon als een levering niet betaald wordt of als het gaat om fraude.

Gezien het internationale bereik van sommige organisaties is een controle van UBO’s en toetsing aan PEP- en sanctielijsten ook geen overbodige luxe. Vooral bedrijven die banden hebben met Amerikaanse moederbedrijven moeten op hun hoede zijn voor eigendomsstructuren die bijvoorbeeld tot in Iran of Noord-Korea reiken.

Meerwaarde van Graydon

Meerwaarde van Graydon

Met de oplossingen van Graydon neemt u sneller en beter geïnformeerde beslissingen, zodat u fraude, wanbetalingen en kredietrisico’s kunt minimaliseren. Daarnaast zorgen customer due diligence-oplossingen ervoor dat u reputatieschade kunt vermijden. 

Graydon is uniek gepositioneerd om alarmsignalen te herkennen. Lang voor u dit kunt met eigen middelen. Door onze klanten te trainen en hun interne processen te optimaliseren, bereiken ze een hoog niveau van fraudedetectie en -preventie. Hoewel in zekere zin positief voor de klanten die nu beschermd zijn, richten fraudeurs hun pijlen ondertussen op andere schakels in het netwerk. Het risico blijft dus bestaan dat ​​– wanneer fraudeurs succesvol zijn – andere partijen in de keten het slachtoffer worden en leveranciers in hun val meesleuren. 

Succesverhalen
Alle succesverhalen
 • Conscia

  “Graydon levert heldere rapporten waar je meteen mee aan de slag kan."
  Niels Van Zijp
  Financial Administrator, Conscia
  Lees meer
  Conscia & Graydon
 • EuroSys

  “Het afgelopen jaar hebben we geen enkel faillissement moeten wegboeken.”
  Claudio Bertozzi
  Boekhouder, EuroSys
  Lees meer
  EuroSys & Graydon, een succesverhaal