Landelijke overheden

Overheidsinstanties in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk (Rijksoverheid, Ministeries en Gemeenten) liggen steeds meer onder een vergrootglas. 

Enerzijds moeten ze de lastige afweging maken tussen de openbaarheid van bestuur en de strenge eisen die vandaag worden gesteld aan de privacy van de inwoners van de EU en het UK.  Anderzijds zie je dat de overheid worstelt om een groeiend aantal processen op orde te krijgen en efficiënt uit te voeren. Ten slotte heeft de overheid ook continu te maken met nieuwe (Europese) wetten en richtlijnen, binnen een maatschappij die een steeds ingewikkelder en internationaler van karakter is.  

Graydon expertise landelijke overheden

Overzicht & uitdagingen

Overzicht en uitdagingen

Het mag duidelijk zijn dat de overheid alle zeilen moet bijzetten om op de juiste manier data te beheren en inzichten te verkrijgen. Voor controles en onderzoeken heeft ze steeds meer behoefte aan inzichten uit jaarrekeningen en andere bedrijfsinformatie. Maar ook ter ondersteuning van de inkoopactiviteiten van de overheid is een helder inzicht in de structuur en levensvatbaarheid van ondernemingen essentieel.

Daarnaast herkennen we een steeds verdere professionalisering van de landelijke overheden bij de monitoring van risico’s. Bedrijfsdata, zoals die van Graydon, worden almaar vaker volledig automatisch toegevoegd aan de reeds beschikbare informatie van de Rijksoverheid, ministeries en gemeenten. Op die manier krijgen ze een breder beeld van de financiële risico’s en de continuïteitsrisico’s. 

Enkele voorbeelden uit de praktijk:

  • Gemeenten dragen de verantwoordelijkheid voor de beleidsvoering binnen het sociaal domein. Daarbij dient de gemeente de financiële uitgaven voor haar rekening te nemen. Het is echter bekend dat er veel ondermijnende criminaliteit voorkomt binnen dit domein. Het is daarom cruciaal voor gemeenten om zorgaanbieders correct te identificeren. Wie is de UBO (Ultimate Beneficial Owner of uiteindelijk belanghebbende) achter een aanbieder? Welke historie kent de aanbieder? Wat is de risicoclassificatie van de aanbieder en welke bijzonderheden vallen op in zijn netwerk?  
  • Dankzij de Wet Bibob (NL) hebben bestuursorganen het recht om te onderzoeken of een aanvrager betrouwbaar en integer is. Dit legt een verantwoordelijkheid bij gemeenten. Ondernemers krijgen met de Wet Bibob te maken bij specifieke vergunningen, bij aanbestedingen via de overheid en bij bepaalde aanvragen voor subsidies. 
  • Inkopers en beleidsmedewerkers van de diverse Ministeries en gemeenten dienen de impact van COVID-19  te kunnen inschatten. Niet allen vanwege de levensvatbaarheid van ondernemingen, maar ook om fraude met overheidsgelden te voorkomen. 

Credit checks, analytics en UBOs

Graydon is de laatste jaren uitgegroeid tot een vaste leverancier van informatie en inzichten voor de Nederlandse en Belgische overheid. Eind 2020 sloot Graydon met de Nederlandse Rijksoverheid een unieke overeenkomst waarbij het voor een periode van vier jaar de vaste leverancier zal zijn voor alle creditchecks, analyses en leveren van de UBO uittreksels. Of het nu gaat om het Ministerie van Economische Zaken of de Autoriteit Financiële Markten, ze zullen allemaal gebruikmaken van de betrouwbare informatie van Graydon. Deze uniforme controles naar tal van inzichten uit het bedrijfsleven zijn voor alle medewerkers eenvoudig online bereikbaar via het Graydon Insights platform.