Scores

Uit data valt een schat aan informatie te halen. Het komt erop aan de relevante data te verzamelen, te combineren, te analyseren en vervolgens om te zetten naar waardevolle inzichten. Bij voorkeur in de vorm van een eenvoudig te interpreteren score, die het mogelijk maakt om snelle en efficiënte beslissingen te nemen.

laptop1
DATA SCIENTISTS DIE MEEDENKEN

De kans dat ...

Een score verwijst steeds naar ‘de kans dat …’. De rest mag u zelf invullen, want door de hoeveelheid aan data en de technologische mogelijkheden die beschikbaar zijn, is vandaag zowat alles te voorspellen. Wat wilt u voorspellen? Onze data scientists denken graag met u mee

Scores

Kredietlimiet

Het kredietlimiet vertelt u hoeveel cash een onderneming op korte termijn kan vrijmaken. Gebruik het om snel, uniforme beslissingen moet nemen. Maar let op, het gaat om een advies. Een bedrijf kan zwak scoren op vlak van kredietlimiet, maar hoeft daarom nog geen slechte betaler te zijn. Houd dus met meerdere parameters rekening.

Meer informatie

Betaalscore

Bedrijven met een financieel zwakker plaatje kunnen best goede betalers zijn. Daarom is het betaalgedrag en de betaalscore een mooie aanvulling op het kredietlimiet. Los van het feit of de klant u wel of niet kan betalen, vertelt de betaalscore of de klant dat ook zal doen.

Meer informatie

Groeiverwachting

De groeiverwachting geeft een unieke indicatie over de potentiële groeikansen van een bedrijf. Ze bekijkt in welke mate een onderneming haar eigen groei kan financieren, zonder onmiddellijk beroep te doen op extern kapitaal. Bedrijven richten hun inspanningen nu eenmaal beter op (potentiële) klanten waar potentieel te vinden is. De groeiverwachting is dan ook een ideaal segmentatiecriterium.

Meer informatie

Kans op opheffing

De kans op opheffing gaat na hoe groot de kans is dat een bedrijf binnen 12 maanden ophoudt te bestaan. Niet zozeer door faillissement, maar door ontbinding, fusie, overname of stopzetting. Bijzonder jammer voor alle inspanningen die u gedaan heeft om de klant aan boord te houden als die er dan toch mee ophoudt. Met de kans op opheffing kunt u dit voorspellen.

Meer informatie

Covid-19 impact score

De Graydon COVID-19 impact score geeft aan in welke mate een bedrijf door de coronacrisis wordt belemmerd om haar gebruikelijke bedrijfsvoering voort te zetten. De score is gebaseerd op de huidige Kans op Opheffing, maar de Covid-19 impact score gaat verder. Ze houdt tevens rekening met geografische gegevens van het RIVM, de impact van de sector waarin een bedrijf actief is, het aantal werknemers in het bedrijf en de regelingen die beschikbaar zijn om specifieke sectoren of bedrijven te ondersteunen (NOW regeling). Het model is dynamisch: het wordt voortdurend verfijnd aan de hand van signalen vanuit de markt en nieuwe regelingen vanuit de overheid. Het model is dus, net als de werkelijkheid, aan verandering onderhevig.

Meer informatie

Graydon Score

De Graydon Score toont de mate van kredietrisico aan. De AAA-rating is de hoogste score en wijst op het laagst mogelijke risico. U hebt er alle belang bij om deze klant te behouden. Voor bedrijven met een lage Graydon-score kunt u een andere strategie en manier van benadering bepalen. Zoals vooraf factureren of een samenwerking volledig vermijden.

Meer informatie

Score op maat

Graydon ontwikkelde op basis van verschillende databronnen een aantal generieke scores en voorspellende modellen. Klanten maken er gebruik van om hun beslissingsprocessen te ondersteunen. Innovatieve bedrijven gaan nog een stap verder. Ze gaan op zoek naar scores op maat, die ze kunnen implementeren om hun interne processen verder te optimaliseren. Deze ultieme score die ‘de kans op …’ aangeeft, zorgt ervoor dat uw organisatie een enorme stap vooruit kan zetten.

Meer informatie

Multiscore

De multiscore bundelt alle relevante informatie waarover Graydon beschikt in één score om een onderneming op middellange termijn te beoordelen naar financiële gezondheid, betalingsmoraal en overlevingskansen. De multiscore is vaak een onderdeel van een geautomatiseerd proces voor klantacceptatie en wordt onder andere ingezet om volledige klantenportefeuilles te screenen of gericht nieuwe klanten te werven.

(Score alleen beschikbaar in België)

Augur score

Augur is ontworpen voor elk type bedrijf. De score zorgt voor een betere besluitvorming gedurende de volledige kredietcyclus. Van nieuw krediet verstrekken, bewaking en beheer van bestaande rekeningen, tot klantenportefeuilles screenen op financiële gezondheid en de optimalisatie van het schuldbeheer.

(Score alleen beschikbaar in UK)

Succesverhalen
Alle succesverhalen
 • NL-Fund

  “Het grote voordeel van Graydon? Een snel en gebruiksvriendelijk ratingsysteem en een accountmanager die durft meedenken.”
  Frederik Wegener Sleeswijk
  Algemeen Directeur, NL-Fund
  Lees meer
  NL-Fund & Graydon, een succesverhaal
 • Conscia

  “Graydon levert heldere rapporten waar je meteen mee aan de slag kan."
  Niels Van Zijp
  Financial Administrator, Conscia
  Lees meer
  Conscia & Graydon
 • Doorwerkgever

  "Voordat we de handen ineen slaan met een nieuwe opdrachtgever, raadplegen we eerst de kredietvlag van Graydon."
  Sjaak van Heukelum
  Directeur en Social Innovator, Doorwerkgever
  Lees meer
  Doorwerkgever & Graydon, een succesverhaal
 • P-services

  "We kunnen de dienstverlening van Graydon van harte aanbevelen aan iedereen binnen onze sector."
  VIncent Vonk
  Finance & Control, P-services
  Lees meer
  Graydon & P-services, een succesverhaal
Resources

Beslis op basis van data