Fraude Manager

De afdeling die zich met fraude bezig houdt, heeft de opdracht om de financiële schade door fraude voor de organisatie te minimaliseren. Het brengt het risico op fraude in kaart en volgt verschuivingen nauwlettend op. Het omvat dan ook alle handelingen die nodig zijn om fraude (liefst vroegtijdig) te identificeren en terugvorderingen te maximaliseren. Via het eigen team of via een netwerk van partners zoals incassobureaus, advocaten en gerechtsdeurwaarders.

Fraud Manager

Het is de taak van de fraudemanager om efficiënte (geautomatiseerde) processen uit te tekenen en ze op basis van een concreet actieplan te implementeren in de dagelijkse organisatie. Hij volgt nauwkeurig de predictiegraad van het frauderisico op en komt met aanbevelingen om die verder te verbeteren.
De afdeling heeft een breed gamma aan data, tools en platformen ter beschikking om relevante informatie binnen te halen. Het spreekt voor zich dat een analytische geest en voldoende technische bagage noodzakelijk zijn in dit vakgebied. Tijdige en up-to-date informatie over actuele ontwikkelingen op het vlak van fraude zijn cruciaal.

Automatiseren

Fraude preventief vaststellen is één van de grootste drijfveren van fraudemedewerkers. Het staat daarbij voor de uitdaging om klanten snel te bedienen, zonder in te boeten op de risicobeoordeling. De coronacrisis die de digitale transformatie van veel bedrijven versneld heeft, leidt ook tot een toename van het aantal fraudepogingen. Het zorgt voor bijkomende uitdagingen voor de afdeling fraudemanagement. Door de risicobeoordeling te automatiseren en nieuwe databronnen aan te spreken, komt er alvast tijd vrij om twijfelachtige dossiers meer aandacht te geven.
Andere verantwoordelijkheden die aan het fraudemanagement kunnen toegewezen worden, bevatten ethiek en integriteitsmanagement, naleving van wet- en regelgeving, AML, corruptie, intellectuele eigendom en contractbeheer.

Netwerken

De fraudemanager onderhoudt uitstekende relaties met andere stakeholders zoals finance, marketing, sales, customer services, IT, enz. Al deze departementen hebben namelijk één ding gemeen: de schade voor de organisatie door fraude tot een minimum beperken.

Fraudemedewerkers zullen ook gebaat zijn met een sterk extern netwerk. Zo zal het nauwe contacten onderhouden en professionele relaties opbouwen met bevoegde overheidsdiensten, sectororganisaties en gelijkaardige diensten bij andere instellingen om de strijd tegen fraude op te drijven.
 

Relevante topics

 • Nieuwe trends op vlak van fraudedetectie
 • Criminele fraude
 • Georganiseerde misdaad

Uitdagingen

 • Balanceren tussen klanttevredenheid en fraudepreventie
 • Vindingrijkheid van fraudeurs
 • Wetgeving en gegevensbescherming
 • Tempo van technologische veranderingen

Doelstellingen

 • Minimaliseren van fraude, maximaliseren van terugvorderingen
 • Voorlichting en ontwikkeling van collega's om fraude te helpen voorkomen
 • Duurzame en waardevolle relaties opbouwen
   

Graydon ondersteunt u

Graydon kan u ondersteunen om uw doelstellingen te realiseren en de uitdagingen waar uw organisatie voor staat concreet aan te pakken. Benieuwd naar hoe we dat doen en welke oplossingen we voor u hebben? Ontdek het hier:

Vind uw oplossing