AMLD6 Blog Banner
Terug naar overzicht
blog

AML-wetgeving: witwaspraktijken herkennen en voorkomen

De Europese Unie wil met de zesde anti-witwasrichtlijn, genaamd AMLD6, nóg strenger handhaven om financiële criminaliteit tegen te gaan. Zorg dat u betrokkenheid met witwaspraktijken voorkomt zodat de negatieve gevolgen u bespaard blijven.

Vandaag de dag is witwassen een alom bekend en veelvoorkomend verschijnsel dat in vele vormen en maten plaatsvindt over de gehele wereld. Het gebeurt niet zelden dat witwasschandalen het nieuws bereiken, waarbij vaak ook invloedrijke organisaties of personen betrokken zijn. Bekende voorbeelden daarvan zijn de Panama Papers of de Russische Laundromat.

Geraffineerde witwasserij

De meest gebruikelijke methode om crimineel geld te verwerken is via een ander bedrijf dat veel contante betalingen verwerkt. Veel criminele organisaties bezitten daarom meerdere 'coverbedrijven', wat varieert van restaurants en souvenirwinkels tot casino’s en massagesalons. Legitieme winsten van deze bedrijven vermengen zich met crimineel geld, waardoor de oorsprong wordt verborgen.

Een voorbeeld dat zich dichtbij afspeelt, is de witwasaffaire van de Nederlandse ING bank. Recentelijk werd onthuld dat de ING betrokken is bij een witwasschandaal in de Poolse tak van de bank. Het filiaal van ING in Polen bleek zeer gebrekkige anti-witwascontroles uit te voeren. De oorzaken waren ontluisterend: interne systemen waren ernstig verouderd, klanten werden niet of nauwelijks gescreend en verdachte transacties werden onvoldoende onderzocht. Criminele klanten konden daardoor ongestoord crimineel geld via ING-rekeningen doorsluizen.

Steeds strengere en complexere handhaving

Jaarlijks wordt er wereldwijd ongeveer 2000 miljard euro’s witgewassen. In Europa gaat het om zo’n 100 miljard euro. De Europese Unie hanteert daarom sinds 1991 de Europese Anti Money Laundering (AML)-wetgeving. Dit zijn witwasrichtlijnen die alle EU-lidstaten dienen te vertalen naar nationale wetgeving. De onlangs verschenen zesde anti-witwasrichtlijn omvat onder andere een lijst met 22 witwasdelicten die EU-lidstaten strafbaar moeten stellen. Voorbeelden hiervan zijn mensenhandel, cybercriminaliteit en illegale wapenhandel. AMLD6 beoogt daarnaast een betere internationale samenwerking en handhaving door de invoer van onderzoekinstrumenten en -regels. Tot slot zijn de strafmaatregelen voor particulieren verhoogd en zijn er voor rechtspersonen nieuwe strafeisen opgesteld. 

Medeplichtig witwassen faciliteren

Toch blijken veel organisaties niet op de hoogte te zijn van wijzigingen in anti-witwaswetgeving en dat is problematisch. Enerzijds, omdat wanneer blijkt dat uw organisatie zaken doet met partijen die zich schuldig maken aan witwaspraktijken, u niet alleen reputatieschade oploopt. U bent dan ook vatbaar voor aanzienlijke boetes en rechterlijke schikkingen. Anderzijds, omdat door AMLD6 ook rechtspersonen strafrechtelijk kunnen worden vervolgd. Dat kan ervoor zorgen dat organisaties tijdelijk worden verboden om zaken te doen of zelfs worden gedwongen om definitief te sluiten. Bovendien zijn door de nieuwe anti-witwasrichtlijnen niet alleen personen die zich direct schuldig maken aan witwassen strafbaar, maar ook personen die dit uitlokken of moedwillig faciliteren. 
Wanneer uw organisatie dus betaald krijgt door een onbekende derde partij die niet in uw klantenbestand voorkomt, is het belangrijk dat na te trekken. Het zou namelijk kunnen zijn dat u anders wordt verweten van bewust wegkijken.

Blijf waakzaam

Het is dan ook van groot belang dat u alert bent op witwaspraktijken. Grote cashbedragen, onrealistische prijzen of een lage aanwas van klanten zijn vanzelfsprekende indicatoren

Kunnen witwasschandalen in zijn geheel voorkomen worden? Dat is moeilijk te zeggen. Maar één ding is wel zeker: bedrijfsrisico’s worden aanzienlijk verkleind wanneer u als organisatie ervoor kiest om uw klanten zorgvuldig te laten screenen. Wanneer u kennis heeft van de belanghebbende, het zakelijke verleden van de organisatie, frauderisico's en andere factoren die invloed kunnen hebben op uw klantrelatie, kunt u weloverwogen beslissen nemen in het aangaan en beheren van klantrelaties. Graydon voorziet in oplossingen om u daarbij te ondersteunen. Benieuwd welke oplossing van Graydon het beste is voor uw situatie? En wilt u daarover sparren met één van onze consultants? Laat uw gegevens achter, dan komen we zo snel mogelijk bij u terug.

Gelijkaardige publicaties