Hoe gaat u om met nieuwe compliance- en frauderisico's in onzekere tijden?
Terug naar overzicht
blog

Hoe gaat u om met nieuwe compliance- en frauderisico's in onzekere tijden?

Bij disruptie denken we aan nieuwe technologieën of modellen die in bepaalde sectoren het traditionele speelveld door elkaar schudden. We denken dan meestal niet aan een pandemie zoals COVID-19. Sinds het losbarsten van de Coronacrisis bevinden we ons nochtans middenin één van de grootste periodes van disruptie ooit. Dit heeft geleid tot nieuwe kansen voor bedrijven. Maar tegelijk steken ook nieuwe risico's de kop op. Met name het aantal pogingen tot fraude en witwassen nam de afgelopen maanden flink toe. Het is daarom hoog tijd dat wij ons hieraan aanpassen.

Heel wat bedrijven zijn als gevolg van COVID-19 plotseling tot stilstand gekomen. Nu de meesten weer opstarten, is het belangrijk dat zij zich bewust zijn van de nieuwe risico's waarmee ze te maken krijgen. Want zowel op het vlak van compliance als van fraudedetectie duiken er verschillende uitdagingen op. De tijden zijn veranderd en het zal nog wel even duren voor we terug kunnen naar het ‘oude normaal’, als dit al gebeurt. Aanpassen aan de nieuwe realiteit is dus niet alleen een kwestie voor de korte, maar ook voor de lange termijn. Recente gebeurtenissen hebben alvast aangetoond dat bedrijven de zaken niet voor zich uit moeten schuiven. Fraudeurs en witwassers liggen namelijk op de loer en zullen elke kans benutten als bedrijven zich niet aanpassen.

Rode vlaggen

Ook van de huidige gezondheidscrisis proberen witwassers en fraudeurs op allerlei manieren te profiteren. De tekorten aan bepaalde gezondheidsproducten en medische hulpmiddelen nodigen voor fraudeurs uit om een grote slag te slaan. Bedrijven zijn daarnaast actief op zoek naar subsidies om deze extreem moeilijke periode door te komen. Bepaalde bedrijven zijn in de afgelopen periode immers tijdelijk volledig tot stilstand gekomen. Denk maar aan kappers, hotels, nachtclubs, cafés en restaurants. Laat dat net het type ondernemingen zijn die als eerste te binnen schieten als we het hebben over witwasinstrumenten.

Malafide ondernemers proberen te profiteren van dit soort ontwikkelingen en zijn constant op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Neem bijvoorbeeld de onwettige levering van schaarse middelen of namaak gezondheidsproducten, waar de Britse associatie van lokale overheden (British Local Government Association) al voor heeft gewaarschuwd. Er is ook sprake van claims voor looncompensatie terwijl er geen medewerkers actief zijn bij het bedrijf in kwestie. Daarnaast is er een nieuwe trend om een ander soort bedrijven in te zetten als witwasinstrumenten. De Nederlandse financiële inlichtingendienst heeft daarom zowel individuen als de financiële sector als geheel al gewaarschuwd om extra alert te zijn. De dienst heeft in die zin al een aantal rode vlaggen uitgedeeld die erop duiden dat er fraudeurs en witwassers in het spel kunnen zijn, zowel in de private als de zakelijke sfeer.

Compliance en fraudedetectie

COVID-19 biedt dus nieuwe mogelijkheden voor criminelen. Daarom moeten niet alleen financiële instellingen, maar ook niet-financiële organisaties en kleine en middelgrote bedrijven hun processen voor compliance en fraudedetectie optimaliseren. Zij moeten ervoor zorgen dat ze niet in de val lopen van ondernemers met slechte bedoelingen. De kans is groot dat bedrijven die te grazen worden genomen aanzienlijke en onherstelbare reputatieschade oplopen en het vertrouwen van hun klanten verliezen. En dat kunnen veel organisaties zich niet veroorloven, zeker nu. De financiële reserves van gezonde bedrijven zijn door de crisis verdampt als sneeuw voor de zon. Boetes en een beschadiging van het imago kunnen in deze omstandigheden daarom fataal zijn. Voor alle duidelijkheid: het gaat dus niet om schadebeperking. Het gaat erom dit soort situaties van meet af aan te vermijden.

Geautomatiseerd en datagestuurd proces

We kunnen ons voorstellen dat u hiervoor geen extra personeel wilt inhuren. Maar u moet wel voldoen aan wet- en regelgeving en in staat zijn om criminelen te detecteren en te identificeren voordat u met ze in zee gaat. Liefst niet via een handmatige en complexe screening, maar via een geautomatiseerd en door data gestuurd proces, dat zich niet alleen richt op de eerstegraads relaties, maar ook op het netwerk daarachter.

Compliance en fraudedetectie zijn complex, maar niet als u gebruik maakt van Graydon Network incl. XSeptions. Met deze oplossing controleert u automatisch uw klanten, leveranciers en prospecten. Daarbij worden ook tweedegraadsrelaties meegenomen. Dit alles met slechts één druk op de knop. Aan de hand van een rode vlag krijgt u een waarschuwing als er aanwijzingen zijn dat er iets niet klopt. U kunt overigens zelf bepalen welke vlaggen er voor u en uw bedrijf het belangrijkst zijn. Intussen kunt u zich volledig blijven focussen op uw bedrijfsvoering.

Wilt u meer weten over onze oplossingen voor risicopreventie en zorgen dat u niet ten prooi valt aan bedrijfsfraude? Laat dan hier uw gegevens achter, dan nemen wij spoedig contact met u op.

Gelijkaardige publicaties