Graydon & Finance Management

Barometer Betaalgedrag Q1 2019

Het betaalgedrag van het Nederlands bedrijfsleven

Opnieuw hebben we in deze nieuwste Barometer het betaalgedrag van het Nederlandse bedrijfsleven in kaart gebracht. Zakelijk betaalgedrag verslechtert: facturen wachten bijna een dag langer op betaling.

Download kwartaalmonitor

Belangrijkste bevindingen

  • In het eerste kwartaal van 2019 is het betaalgedrag van het Nederlandse bedrijfsleven licht verslechterd.
  • Facturen worden gemiddeld na 39,9 dagen voldaan, dat is 0,7 dagen langzamer dan in dezelfde periode een jaar geleden.
  • Ten opzichte van een kwartaal eerder is het betaalgedrag een fractie verbeterd, toen facturen gemiddeld na 40,0 dagen werden betaald.
Andere Kwartaalmonitoren