Graydon kwartaalmonitor

Graydon Kwartaalmonitor - Q3 2019

De groei in de bedrijfspopulatie vlakt af.

Ondanks alle uitdagingen waar het bedrijfsleven mee te maken heeft, gaat het nog steeds goed met de Nederlandse bedrijvigheid. De bedrijfspopulatie groeit nog steeds behoorlijk, al merken we wel dat de groei wat afvlakt. In het derde kwartaal is het aantal bedrijfsentiteiten opnieuw toegenomen, maar vergelijken we deze netto-groei met dezelfde periode vorig jaar, dan zien we dat er niet langer sprake is van een stijgende trend. 

Download de whitepaper

Een vergelijkbare trend zien we ook terug bij het aantal startende bedrijven. In het derde kwartaal werden 61.066 nieuwe bedrijven opgericht. Dat is weliswaar een stijging ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, maar in vergelijking met de voorgaande kwartalen van 2019 is er sprake van een daling. Het aantal faillissementen is ook iets afgenomen ten opzichte van het tweede kwartaal, maar het zijn er 8,5 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Wat onder andere aan bod komt in deze kwartaalmonitor:

  • Starters, faillissementen, opheffingen en netto-groei in Q3 ten opzichte van vorige kwartalen.
  • De evolutie van de afgelopen drie jaren.
Andere Kwartaalmonitoren