Whiteboard sessie Solvabiliteit
Terug naar overzicht
blog

Whiteboard sessie Solvabiliteit

Vandaag gaan we het hebben over solvabiliteit. Solvabiliteit geeft aan of een bedrijf al haar schulden kan terugbetalen als het stopt of failliet gaat. Het gaat om de lange termijn verplichtingen.

Solvabiliteit wordt uitgedrukt als een ratio. Deze ratio geeft aan in welke mate een bedrijf, voor de financiering van haar bezittingen, afhankelijk is van vreemd vermogen - of van de schuldeisers die dit vermogen hebben verstrekt. Banken vragen altijd naar deze ratio bij de aanvraag van een krediet.  

Solvabiliteit berekenen

Solvabiliteit is de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen, óf tussen het eigen vermogen en het totaal vermogen. Er zijn twee manieren om de solvabiliteit te berekenen.      

  • (Eigen vermogen / Totaal vermogen) x 100%
  • (Eigen vermogen / Vreemd vermogen) x 100%

Hoe hoger de solvabiliteit, hoe beter. Maar een solvabiliteit tussen de 25% en 40% wordt als gezond beschouwd.

Stel, het eigen vermogen is 700.000 euro en het totaal vermogen is 2 miljoen euro. Dan is de solvabiliteit volgens de hiervoor genoemde formule 35%. Feitelijk betekent dit dat 35% van het bedrijf wordt gefinancierd met eigen geld en 65% met vreemd geld.

U kunt het vreemd vermogen, het eigen vermogen en daarmee dus ook het totaal vermogen terugvinden op de balans van een bedrijf.            

Belang van solvabiliteit

Solvabiliteit speelt een grote rol in de beoordeling van zakenpartners of ze zaken met een bedrijf willen doen. Verschaffers van vreemd vermogen kijken naar het eigen vermogen om in te schatten wat er overblijft bij een faillissement.

Beleggers zullen veelal positiever reageren naarmate een bedrijf haar solvabiliteit verbetert dan, natuurlijk, wanneer een bedrijf haar solvabiliteit verslechtert.

Solvabiliteit verbeteren

U kunt uw solvabiliteit verbeteren op verschillende manieren:

  • Minder winstuitkering
  • Eigen Vermogen aantrekken
  • Het werkkapitaal verbeteren

Wilt u hier nou meer advies over? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen, via service@graydon.nl.

Bekijk de Whiteboard sessie

 

Lees hier alles over Solvabiliteit

Gelijkaardige publicaties