Whiteboard sessie Rentabiliteit
Terug naar overzicht
blog

Whiteboard sessie Rentabiliteit

Vandaag gaan we het hebben over rentabiliteit. Rentabiliteitsratio’s geven aan of een onderneming voldoende ‘rendabel’ is - en hoeveel winst er is behaald met het geïnvesteerde vermogen. Hoe hoger de uitkomst, hoe interessanter het bedrijf is voor beleggers en investeerders.

Rentabiliteit berekenen

U kunt de rentabiliteit van een onderneming op drie verschillende manieren berekenen: rentabiliteit van het totale vermogen (RTV), rentabiliteit van het eigen vermogen (REV) en rentabiliteit van het vreemde vermogen (RVV).

De formules zijn achtereenvolgend:  

  • De rentabiliteit van het totale vermogen = (bedrijfsresultaat / gemiddeld totaal geïnvesteerd vermogen) x 100%        
  • De rentabiliteit van het eigen vermogen = (winst na aftrek van interest en belastingen / gemiddeld geïnvesteerd eigen vermogen) x 100%    
  • De rentabiliteit van het vreemde vermogen = (betaalde interest / gemiddeld geïnvesteerd vreemd vermogen) x 100%      

Let op! Bij een eenmanszaak, vof of commanditaire vennootschap moet voor een nauwkeurige en vergelijkbare berekening het inkomen van de ondernemer van de winst worden gehaald. In een vergelijking met rechtspersonen wordt het inkomen van de ondernemer vergeleken met personeelskosten.

Om rentabiliteit tussen rechtspersonen en een eenmanszaak, vof of commanditaire vennootschap te vergelijken, dient daarom het ondernemersinkomen op de winst te worden gecorrigeerd. Het ondernemersinkomen verlaagt de winst van de eenmanszaak, vof of commanditaire vennootschap. Na die correctie is daardoor de winst en de rentabiliteit lager.

Goed of slecht?

Of de rentabiliteit uiteindelijk goed of slecht is, hangt vooral af van hoe deze relateert aan vergelijkbare bedrijven. Een zo hoog mogelijke REV maakt het een bedrijf aantrekkelijk voor aandeelhouders. U vindt de gegevens voor het berekenen van de rentabiliteit in de winst- en verliesrekening en op de balans van een bedrijf.           

Rentabiliteit verbeteren

In het algemeen kan rentabiliteit verbeteren door een aantal zaken. Deze vindt u naast mij. Het eerste voorbeeld is het aantrekken van vreemd of eigen vermogen. Daarnaast kunt u uw kosten verlagen, uw omzet verhogen of de omloopsnelheid van uw werkkapitaal verbeteren. Let wel op bij het aantrekken bij vreemd vermogen. Dit kan een weerslag hebben in de ratio’s, doordat het vermogen verandert.

Wilt u hierover advies? Dan kan natuurlijk altijd. Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar service@graydon.nl.

Bekijk de Whiteboard sessie

 

Lees hier alles over Rentabiliteit

Gelijkaardige publicaties