Duurzaamheid in de bouw: kansen en risico’s
Terug naar overzicht
blog

Duurzaamheid in de bouw: kansen en risico’s

Vanaf 2020 alle nieuwbouw (bijna) energieneutraal en vanaf 2050 een volledig energieneutraal gebouwde omgeving: de doelstellingen in het Energieakkoord liegen er niet om. De ogen zijn gericht op de bouwsector. De druk vanuit de overheid is hoog. Welke kansen biedt verduurzaming voor de bouw? En welke risico’s zijn er? Waarom is het uitdragen van een helder MVO-beleid belangrijk? En wat is hiervoor nodig?

Duurzaamheid in de bouw: toekomstproof bouwen

De groei van de wereldbevolking, de uitputting van natuurlijke grondstoffen en de vervuiling van de aarde vragen om ingrijpende maatregelen. Van de bouw wordt een sleutelrol verwacht in het oplossen van de enorme uitdagingen waar de maatschappij voor staat. Onder meer in het Energieakkoord en het Klimaatverdrag van Parijs heeft Nederland stevige ambities uitgesproken, met grote consequenties voor de bouwsector. Zo moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland vanaf 2021 zogenaamde ‘bijna energieneutrale gebouwen’ (BENG) zijn. Duurzaamheid is bovendien de belangrijkste pijler van De Bouwagenda, het visiedocument dat is opgesteld in opdracht van het kabinet door de Taskforce Bouw. Kortom: voor spelers in de bouw is duurzaamheid misschien wel een van de voornaamste thema’s voor de toekomst.

De risico's van het Energieakkoord

Om de ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen waaraan Nederland zich heeft gecommitteerd te kunnen behalen, heeft de overheid verschillende stimuleringsregelingen in het leven geroepen. Zo zijn er subsidies voor energiebesparende maatregelen. Bouwbedrijven die niet verduurzamen, dreigen dergelijke overheidsinvesteringen en bijbehorende omzetkansen dus mis te lopen. Maar de stimuleringsmaatregelen zijn niet voldoende: volledig energieneutraal bouwen vergt nog altijd een behoorlijke investering. En het is niet altijd duidelijk bij wie die investering vandaan moet komen

Vier jaar geleden werd de Deal Stroomversnelling getekend, een initiatief van bouwers en woningcorporaties om de renovatie van 11.000 huurwoningen tot nul-op-de-meter (NOM)-woningen mogelijk te maken. In een NOM-woning wordt evenveel energie opgewekt als er wordt verbruikt, waardoor de energiemeter aan het einde van het jaar zogezegd op nul uitkomt. Een mooi initiatief, maar mede door de hoge kosten lijkt niet iedereen er meer in te geloven, schreef Cobouw vorig jaar. 

Een aantal bouwbedrijven profileert zich nu met het minder ambitieuze beter-op-de-meter, waarmee tot 80 procent energie wordt bespaard. Ook uit het jaarlijkse industrierapport Graydon Data Insights Bouw 2017 blijkt dat NOM nu nog vaak te duur wordt gevonden.

Een betrouwbaar MVO-beleid

Duurzaamheid gaat logischerwijs gepaard met een gedegen MVO-beleid. Met duurzaam bouwen onder het vergrootglas wil je als bouwbedrijf immers ook uitstralen dat MVO hoog in het vaandel staat. Dat uit zich onder meer in de gebruikte bouwmaterialen, in hoe u bouwt, maar ook in met welke partijen u samenwerkt. Heeft u de benodigde expertise om duurzaam te bouwen niet zelf in huis? Werk dan samen met partijen die dat wel hebben. Zoek bijvoorbeeld gericht naar leveranciers van bouwmaterialen die voldoen aan kwaliteitskeurmerken zoals VCA 2008, ISO 9001 en ISO 14001 met de B2B zoekmachine van Graydon. Lees meer over het vinden van geschikte samenwerkingspartners in dit blog over kansen en risico’s van innovatie in de bouw.

Meer weten over de stand van zaken van de bouwsector, de trends en de rol van data op de bedrijfsvoering bij bouwbedrijven? Vraag dan via onderstaande button vrijblijvend het volledige bouwrapport Graydon Data Insights Bouw 2017 op.

Vraag Graydon Data Insights Bouw 2017 aan

Gelijkaardige publicaties