Whitepaper financiële transparantie
Terug naar overzicht
blog

Customer due diligence: voldoet u aan wet- en regelgeving?

Customer due diligence (CDD) of Know Your Customer (KYC) en compliance blijven hot topics. Van bedrijven wordt steeds vaker verwacht dat ze weten met wie ze zakendoen om te waarborgen dat de partijen in de keten ook daadwerkelijk betrouwbaar zijn. Dat ze geen geld witwassen, terrorisme financieren of andere onethische zaken financieel ondersteunen. Het maakt niet uit in welke organisatie u werkt. Als u producten of diensten levert, dan gaat dit al snel gepaard met een stukje integriteitsonderzoek.

Due diligence is een Europese regel die u als organisatie zelf kunt vormgeven. De richting wordt bepaald door lokale wet- en regelgeving, die ook continu aan verandering onderhevig is. 

UBO-register

Het UBO-register is een gecentraliseerd register dat informatie bevat over de uiteindelijke begunstigde(n) of de UBO(’s) van juridische entiteiten zoals vennootschappen, verenigingen, stichtingen, trusts, fiducieën en gelijkaardige juridische constructies. Het UBO-register is nog niet actief in Nederland, maar zal op korte termijn worden ingevoerd.

Het register heeft als doel om de natuurlijke personen te identificeren die zeggenschap of controle uitoefenen over deze juridische entiteiten, of die de uiteindelijke eigenaar ervan zijn. Het gaat er dus om te kunnen vaststellen wie er effectief achter een juridische constructie schuilt. Zo staan we sterker in de strijd tegen het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en aanverwante misdrijven.

Verplichte registratie

In België, waar het de verplichte registratie al actief is, laat bij veel bedrijven echter op zich wachten. Dit komt onder andere door de administratieve rompslomp, maar ook doordat veel bedrijven zich niet echt bewust zijn van die verplichting.

Wanneer de ondernemingen niet alle eigenaren en andere belanghebbenden bijschrijven of dit bewust onjuist doen, begaan zij een economisch delict waardoor ze persoonlijk aansprakelijk zijn en hoge boetes riskeren. Dus hoe u het ook wendt of keert, uiteindelijk is er geen uitstel of afstel mogelijk. Het is noodzakelijk om goed op de hoogte te zijn van de lokale wet- en regelgeving die wordt opgelegd door de overheid. 

Anti-Money Laundering Directives

Om te beginnen is het belangrijk dat u weet wat de wijzigingen van de Anti-Money Laundering Directive (kortweg AMLD) of antiwitwasrichtlijn precies voor uw bedrijf inhouden. Op Europees niveau verandert de richtlijn continu, met lokale gevolgen. De richtlijn wordt immers in ieder land anders ingevoerd, toegepast en nageleefd. Maar terwijl iedereen nog druk bezig is met de vijfde versie van de Europese richtlijn, staat er alweer een zesde voor de deur.

AMLD 5

De belangrijkste wijzigingen in de vijfde Anti-Money Laundering Directive hebben vooral betrekking op een verhoogde transparantie van financiële transacties. Daardoor vallen er met AMLD5 meer organisaties onder de entiteiten die meldingsplicht hebben. Nu worden bijvoorbeeld ook leveranciers van virtuele valuta zoals bitcoins en handelaren van kunstobjecten met een minimale waarde van 10.000 euro onder deze paraplu geschoven. 

Daarnaast wordt het economisch eigendom binnen ondernemingen verplicht transparanter en toegankelijker. Dit vertaalt zich in een verplichte registratie in het UBO-register. 

AMLD 6

De zesde Anti Money-Laundering Directive is al in aantocht. Op 23 oktober 2018 maakten het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie bekend welke maatregelen de lidstaten op 3 december 2020 ingevoerd moeten hebben.  

De aanpassingen die in de AMLD6 staan vermeld, zijn voornamelijk bedoeld om de Europese witwasbestrijding gelijker te laten verlopen. Op dit moment is dit nog niet het geval, waardoor hiaten in wetgeving en rechtspraak kunnen ontstaan en de samenwerking tussen de verschillende Europese lidstaten niet optimaal verloopt. Hiervoor zijn in de opgestelde minimumvoorschriften tweeëntwintig gronddelicten opgenoemd, waaronder terrorisme en wapenhandel, maar bijvoorbeeld ook de handel in namaakproducten.

De nieuwste richtlijnen zorgen er daarnaast voor dat meer mensen strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Niet alleen degenen die daadwerkelijk witwaspraktijken uitvoeren, maar ook degenen die dit uitlokken of moedwillig faciliteren. Die worden als medeplichtig beschouwd en kunnen dus strafrechtelijk vervolgd worden. 

Het blijft overigens niet alleen bij rechtspersonen. Ook natuurlijke personen in leidende functies die witwaspraktijken uitvoeren voor een rechtspersoon zijn strafrechtelijk aansprakelijk. De aandacht voor customer due diligence verslapt dus geen moment en vraagt ook uw organisatie om continu actie te ondernemen. 

Lees in een volgend artikel waarom bedrijven niet staan te springen om een gedegen customer due diligence-beleid in te voeren. Wet- en regelgeving zijn hier namelijk duidelijk over, en ook uw bedrijf ontsnapt er niet aan.

Meer informatie over customer due diligence, UBO en compliance check

Download de whitepaper

Bekijk de animated infographic

Bekijk de webinar

Gelijkaardige publicaties