Exporteren naar België? Dit moet u weten over de Belgische economie
Terug naar overzicht
blog

Exporteren naar België? Dit moet u weten over de Belgische economie

We zijn cultureel sterk met elkaar verbonden door onze gedeelde Nederlandse taal en geschiedenis. Handelen met België lijkt daarom een eitje, maar schijn bedriegt. Waarmee moet u rekening houden als u gaat starten met exporteren naar België? Welke bijzonderheden mag u niet negeren? Een schets van de economische situatie in België.

Nederland grootste exporteur op Belgische markt

België is met 11 miljoen consumenten een relatief kleine markt, maar zeker geen onbelangrijke: het land is onze tweede belangrijkste handelspartner. Daarnaast is Nederland de grootste exporteur op de Belgische markt.

België heeft een Bruto Binnenlands Product (BBP) van 498,7 miljard euro (tegenover 798.7 miljard euro in Nederland). Het BBP per Capita bedraagt 44.396 euro (tegenover 47.334 euro in Nederland). Het land kent grote verschillen binnen de gewesten. In Vlaanderen ligt het BNP per hoofd wel 25% hoger dan in Wallonië. Bovendien ligt het werkloosheidscijfer in Wallonië hoger dan in Vlaanderen.

De Belgische markt lijkt op de Nederlandse: het is welvarend en open. Vooral buitenlandse handel is van groot belang. Hoewel ook in België de dienstensector de belangrijkste sector is, vormt de industrie zo’n 25% van het BBP. Met name producten en diensten die kennisintensief zijn, hebben grote afzetkansen in België.

Wellicht lijkt exporteren naar België simpel omdat er geen douaneformaliteiten zijn, maar er zijn wel degelijk zaken waarmee u rekening moet houden. Het is daarom aan te raden om een tussenpersoon in te schakelen. De overheidsstructuur in het land is namelijk ingewikkeld. Bovendien heeft u te maken met twee taalgebieden, elk met een eigen cultuur. U kunt hier contact opnemen met de Belgische federatie van handelsvertegenwoordigers.

Prognose voor de jaren 2016-2018

De Belgische Centrale Bank voorspelt  een stijging van het aantal arbeidsplaatsen voor de jaren 2016-2018: er zullen zo’n 140.000 banen bij komen. Er wordt ook verwacht dat de economie licht zal groeien als gevolg van structurele hervormingen van werkloosheidsuitkeringen en lagere arbeidskosten. Toch zal deze voorspelde groei nog iets onder de gemiddelde groeiprognose van de EU liggen.

Volgens de prognose zal in 2017 bovendien de consumentenconsumptie toenemen. Ook zullen de loonkosten oplopen, waardoor het concurrentievermogen van exporterende bedrijven zal verzwakken. Er wordt daarnaast voorspeld dat de investeringen zullen aantrekken.

Verschillen met Nederland

België lijkt qua cultuur op Nederland en er wordt Nederlands gesproken. Maar als u zakendoet met het land, zullen u wel verschillen opvallen, waarop u zich gelukkig kunt voorbereiden. Zo zijn wij in Nederland een stuk directer dan de Belgen. Probeer u daarom bescheiden op te stellen.

Belgen zeggen minder snel wat ze denken. Dat kan voor u nadelig werken, als u aan het einde van een gesprek nog niet zeker weet wat uw zakenpartner nu écht wil. Geef uw zakenpartner dus genoeg bedenktijd.

Houd ook zeker rekening met de taal. Er zijn in het land drie taalgebieden: in Vlaanderen is de voertaal Nederlands, in Wallonië en grotendeels in Brussel is het Frans en in het oosten is een Duits taalgebied. En hoewel het Nederlands lijkt op het Nederlands dat hier wordt gesproken, zijn er uitdrukkingen en vaktermen die anders zijn dan hier.

Faillissementen dalen, oprichtingen stijgen

Het aantal faillissementen in België lag in 2016 op 10.066. Dat is een daling van 5,1% vergeleken met het jaar ervoor. Het is bovendien het laagste aantal faillissementen in 6 jaar: in 2010 waren er nog 9.939 faillissementen.

Toch moeten deze cijfers worden genuanceerd, omdat er in de eerste zeven maanden van 2016 relatief weinig faillissementen werden genoteerd. Vanaf juli begonnen de faillissementscijfers echter weer sterk te stijgen. Met name in de horeca werden er veel faillissementen uitgesproken.

In de periode 2006-2015 is het aantal KMO’s (kleine of middelgrote ondernemingen) in Vlaanderen elk jaar met gemiddeld 2% gegroeid. In Brussel en Wallonië bedroeg de gemiddelde jaarlijkse groei respectievelijk 2,7% en 2%.

Licht minder import en export

In 2015 voerde België voor 36,9 miljard euro uit naar Nederland, iets minder dan de jaren ervoor. Tegelijkertijd exporteerden we voor 44,2 miljard euro naar onze zuiderburen.
Met 14,45 miljard euro aan de uitvoer van diensten tekende België voor 10,2% van wat Nederland wereldwijd aan diensten invoerde in 2015. Volgens de betalingsbalans van de Nationale Bank exporteerde België in 2015 voor 100,22 miljard euro aan diensten wereldwijd. Dat was 6,86 miljard euro meer (+7,35%) dan in 2014.

Het ging dan vooral om commerciële diensten zoals marktonderzoek, consultancy, O&O, juridisch advies, gevolgd door diensten rond transport, reisverkeer en telecommunicatie. 

Bron RVO 

Meer weten over internationaal zakendoen?

De ePaper over veilig internationaal zakendoen biedt u handvaten als u zich op de internationale markt begeeft. Zo krijgt u inzicht in de risico's en kansen van internationaal ondernemen. Ook leest u welke instanties u kunt inschakelen voor handelen met en in het buitenland.

Download hier de ePaper

Gelijkaardige publicaties