UBO-check voor bouwbedrijven
Terug naar overzicht
blog

Het belang van Customer Due Diligence voor bouwbedrijven

Nu de bouwsector voorzichtig is opgekrabbeld uit de crisis, kunnen bouwbedrijven zich geen reputatieschade meer veroorloven. Het vertrouwen is immers broos. Bij de verkoop van vastgoed is het dan ook belangrijk om te weten met wie je als bouwbedrijf in zee gaat. Door inzicht te krijgen in de UBO en door uitgebreide klantscreening kan worden voorkomen dat vastgoed wordt verkocht aan malafide vastgoedhandelaren of beleggers.

Reputatieschade

Sinds de crisis beschouwen beleggers de bouwsector over het algemeen als een riskante en onzekere sector. Tijdens de crisisjaren zijn beleggers in bouwprojecten immers vaak geconfronteerd met ‘probleemprojecten’ en tegenvallende marges. Banken moesten meermaals bijspringen om verdere problemen te voorkomen. Om het vertrouwen van de belegger terug te winnen, zullen bouwbedrijven zich de komende tijd moeten bewijzen. Misstappen of negatieve berichtgeving die tot reputatieschade leiden, kunnen zij zich niet permitteren.

Verkoop van vastgoed

Bij de verkoop van vastgoed willen bouwbedrijven uiteraard liever niet in zee gaan met malafide vastgoedhandelaren of beleggers die geld wit willen wassen. Gebeurt dit wel, dan zou dit tot negatieve berichtgeving leiden en dus tot reputatieschade. Zeker nu het vertrouwen in de sector nog broos is, zou een beschadigde reputatie op langere termijn ook financiële gevolgen kunnen hebben. Maar hoe kunnen bouwbedrijven voorkomen dat zij bij de verkoop van vastgoed zakendoen met een onbetrouwbare partij?

Belanghebbenden achterhalen

Onder meer banken en trustkantoren zijn in Nederland op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht om de UBO (uiteindelijk belanghebbende) van hun zakelijke relaties te achterhalen. Met deze wettelijke bepaling is beoogd te voorkomen dat personen met kwade bedoelingen, zoals het witwassen van geld, zich kunnen verschuilen achter een onderneming of andere juridische entiteit. Hoewel deze plicht niet voor bouwbedrijven geldt, zijn ook zij erbij gebaat om te weten met wie zij zakendoen. Door een gedegen onderzoek te doen naar de UBO kan bijvoorbeeld worden voorkomen dat een woningbouwproject wordt verkocht aan een beleggingsmaatschappij waarvan een grootaandeelhouder voorkomt op een sanctielijst, met alle risico’s van dien.

Bewust zakendoen

In de bouwsector is een nieuwe manier van denken nodig. Ook wanneer een bouwbedrijf een beleggingsmaatschappij of investeerder al jaren kent, kan het geen kwaad om bij een voorgenomen verkoop standaard onderzoek te doen naar de UBO en een compliance identificatie uit te voeren. Zo heeft een bouwbedrijf beter in beeld aan wie een vastgoedproject verkocht wordt en of de verkoop risico’s met zich meebrengt. Dit geldt uiteraard ook als het gaat om zakendoen met onderaannemers bij bouwprojecten.

Meer weten over Customer Due Diligence?

De UBO Check van Graydon brengt alle uiteindelijk belanghebbenden in kaart. De check toont de UBO en het pad hiernaartoe. Met de Compliance Check worden de UBO’s direct gescreend op alle mogelijke sanctielijsten en negatieve publiciteit. Bovendien zet u hiermee de stap naar een uniform beleid. Meer weten over onze Customer Due Diligence-oplossingen? Vraag meer informatie aan.

Wilt u meer informatie speciaal over de bouw? Bekijk dan deze pagina waar u op de hoogte wordt gehouden van trends en ontwikkelingen binnen de bouw.

Gelijkaardige publicaties