Wiki

FAQ Analytics

In de gedigitaliseerde wereld van nu is het duidelijk dat het gebruik van data essentieel is voor het maken van bedrijfsbeslissingen. Met grote hoeveelheden informatie kunt u analyses uitvoeren waar u waardevolle inzichten uithaalt. Toch is het vaak nog lastig data om te zetten naar dit soort inzichten. Graydon ondersteunt hierbij met maatwerkoplossingen die ook voor uw bedrijf interessant kunnen zijn. Hieronder vindt u de meest gestelde vragen van klanten over onze Analytics oplossingen. Mocht u meer informatie willen neem dan gerust contact met ons op, of bekijk de Analytics pagina voor meer informatie.

FAQ Analytics

Waarom zou ik gebruik maken van Analytics oplossingen?

Bij de meeste bedrijven spelen er vraagstukken waarbij data-analyses inzichten kunnen geven in potentiële oplossingen. Zowel op het gebied van klantacceptatie, kredietinformatie, risk & compliance en marketing of salesvraagstukken kunnen er op deze manier inzichten boven tafel komen die helpen bij het bereiken van uw doelen. Het wordt mogelijk inzicht te krijgen in uw klanten, hun gedrag, uw huidige markt en de verdere potentie. Zo kunt u beargumenteren en beslissingen maken op basis van data en dit soort vraagstukken oplossen.

Wat doet Graydon Analytics?

Veel bedrijven beschikken nog niet over de juiste handvatten om hun data om te zetten in waardevolle inzichten. Omdat er zoveel data te verzamelen is, kan het zijn dat u soms door de bomen het bos niet ziet. Graydon verzamelt echter sinds haar oprichting, in 1888, informatie over bedrijven binnen en buiten Nederland. De data wordt o.a. gebruikt voor het samenstellen van bedrijfsinformatierapporten, sectoranalyses en brancherapporten. Door de jaren heen hebben wij ons ontwikkeld in het opstellen van specifieke analyses voor onze klanten. Onze analyses en voorspellende modellen worden opgezet door ons team van data scientists. Zij zijn gespecialiseerd in het verwerken en visualiseren van data, die uw bedrijf voorziet in de behoefte om te groeien en helpt risico’s te beperken. Dit doen zij door uw data te combineren met data uit de Graydon database om zo unieke analyses te maken voor uw bedrijf. 

Bij welke vraagstukken kan Graydon Analytics mij helpen?

Analytics kan specifiek iets zeggen over uw klanten, de huidige markt, uw marktaandeel maar ook over markten waarvan u niet wist dat deze relevant zijn voor uw bedrijf. Graydon heeft hiervoor een aantal vaste analyses ontwikkeld. Daarnaast hebben wij de mogelijkheid op basis van uw bedrijfsvraagstukken, maatanalyses uit te voeren die u van inzichten voorzien. Op deze manier ontwikkelen wij samen met u nieuwe scores en analyses. Onderstaand een aantal voorbeelden van onze analyses.

Graydon Marktanalyse
De Graydon Marktanalyse geeft inzicht in uw marktpositie, uw marktpotentieel en de trends binnen deze markt. Ook wordt de marktpenetratie geïdentificeerd en wordt vastgesteld wie uw meest interessante prospects zijn, gebaseerd op de karakteristieken van uw huidige (top)klanten.

Graydon Klantacceptatie-analyse
Met de Graydon Klantacceptatie-analyse kijkt u terug op uw eigen klantacceptatiebeleid en identificeert u eenvoudig aanpassingen om uw beleid te optimaliseren.

Graydon Leveranciersanalyse
Met de Graydon Leveranciersanalyse krijgt u inzicht in zowel individuele leveranciers en uw totale portefeuille. Daarnaast krijgt u inzicht in het groeipotentieel in de toekomst, en ontdek de mogelijkheden.

Graydon Vestigingsanalyse
Wilt u een nieuwe vestiging openen of wilt u uw huidige vestigingen ten opzichte van elkaar vergelijken? Met de Graydon Vestigingsanalyse geven wij u inzicht in hoe u vestigingen presteren. 

Graydon Sectoranalyse
Wilt u inzicht in de ontwikkeling van de voor u belangrijkste marktsegmenten? Maak dan gebruik van de Graydon Sectoranalyse, krijg inzicht in hoe een sector presteert ten opzichte van een gemiddeld Nederlands bedrijf.

Graydon Groeiverwachting
De Graydon Groeiverwachting geeft de verwachte groei aan van de totale activa van bedrijven en branches in de komende 12 maanden. Hiermee krijgt u het groeipotentieel van zowel uw klantportefeuille als interessante prospects inzichtelijk.

Graydon Kans op opheffing
De Graydon Kans op opheffing voorspelt hoe waarschijnlijk het is dat bedrijven in de komende 12 maanden ophouden te bestaan. Zo kunt u onverwacht omzetverlies voorkomen.

Uit welke stappen bestaat een analysetraject?

  1. Wij starten met het bepalen welke doelstellingen u wilt behalen en welke uitdagingen u hierbij tegenkomt.
  2. Nadat uw doelstellingen duidelijk zijn, maken wij een voorstel waarin wij toelichten welke vragen wij op basis van onze analyse voor u gaan beantwoorden.
  3. Bij een akkoord op dit voorstel, gaan wij aan de slag met het verzamelen van de benodigde data om de analyse te kunnen uitvoeren.
  4. Wij houden u tijdens het uitvoeren van deze analyse op de hoogte van de deelresultaten zodat we tijdens het proces kunnen bijsturen.
  5. Na afronding van de analyse presenteren wij de conclusies en adviezen en identificeren wij samen met u de vervolgstappen die u kunt nemen om uw doelstellingen te behalen.

Over welke data beschikt Graydon?

Graydon verzamelt informatie over bedrijven en slaat deze data op in een database. De Graydon database bestaat uit gestructureerde en ongestructureerde data, die afkomstig is van verschillende bronnen. Hierbij kunt u denken aan publieke bronnen zoals de Kamer van Koophandel, vonnissen van de rechtbank, sanctielijsten, registers, overheidsbronnen, jaarrekeningen en media. Daarnaast baseert Graydon haar informatie op eigen bronnen, zoals updates van bedrijven zelf, betaalervaringen van klanten/leveranciers, websitedata, informatie over branches, macro-economische data en (financiële) onderzoeken van ons onderzoeksteam.

Hoe waarborgt Graydon de veiligheid van mijn data?

Bij Graydon vormt data het hart van onze organisatie. Alles in ons bedrijf draait om data, en wij nemen de AVG en privacy dan ook zeer serieus. Onze strategie is erop gericht een betrouwbare zakenpartner te zijn. Graydon werkt volgens gedegen procedures waarmee de bestaande wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming wordt nageleefd. Ons Analytics team maakt tijdens het uitvoeren van de analyses gebruik van klantdata. Met deze data wordt secuur omgegaan en persoonsgegevens worden nooit gebruikt. Voorafgaand aan een traject wordt er in overleg met u een non-disclosure agreement ondertekend. Daarnaast worden er afspraken met u gemaakt over hoe lang het Analytics team uw data mag gebruiken, voordat deze data wordt vernietigd. Het uitwisselen van bestanden wordt altijd gedaan via een beveiligde server, in overleg wordt besproken welke server u het prettigst vindt. Lees in ons privacy statement wat de visie van Graydon is op privacy en hoe wij hier mee om gaan.

Kan ik Analytics afnemen, zonder andere producten van Graydon af te nemen?

Ja, dat kan. Het is zowel af te nemen voor bedrijven die al producten hebben bij Graydon als voor bedrijven die nog niet afnemen bij Graydon.

Hoe wordt een analyse of score opgeleverd?

In overleg met u bepalen wij welke methode voor u het prettigst is. De standaardoplevering gebeurt via een dynamisch HTML-rapport, dat beschikbaar is via ons platform Graydon Insights. Daarnaast wordt er ook een presentatie aan u gegeven op basis van de verkregen inzichten. Het is ook mogelijk om in overleg de data te verstrekken waarop de analyse is gebaseerd zodat u hier zelf verder acties op kunt ondernemen.

Hoe gebruik ik Analytics in mijn bestaande IT-omgeving?

Hoeveel aanpassingen er nodig zijn om gebruik te maken van Analytics in uw bestaande IT-omgeving verschilt per oplossing. Voor sommige scores heeft u geen aanpassingen nodig en voor andere wel. In overleg wordt er besproken hoe u met minimale aanpassingen een optimale omgeving kan creëren.

Hoeveel kost een analyse of score?

De kosten van aan analyse zijn afhankelijk van de vraag. Op basis van onder andere de complexiteit van het vraagstuk overleggen wij met u de kosten van de investering.

Video: Analytics - Voorspellende modellen en scores

FAQ

Heeft u niet gevonden wat u zocht?

Neem dan even contact met ons op. Als wij u niet kunnen helpen, dan vinden we mogelijk wel iemand in ons netwerk die u van dienst kan zijn.

Contact