Hoe krijgen we de economie weer snel op peil?
Terug naar overzicht
blog

Hoe krijgen we de economie weer snel op peil?

Het coronavirus heeft voor een onverwachte crisis gezorgd en vele bedrijven bewust gemaakt van hun kwetsbaarheid. Het virus maakt immers geen onderscheid in zijn slachtoffers. Het treft, net als bij de mens, ook bedrijven die tot de lockdown in goede gezondheid verkeerden. Een holistische en sterk gecoördineerde aanpak is noodzakelijk om een economische heropleving te realiseren. Laat dat nu net de grootste uitdaging zijn.

Per 1 juni is het tweede steunpakket vanuit het kabinet ingegaan. Waar het eerste steunpakket vooral gericht was op het behouden van banen en het voorkomen van faillissementen door overbruggingskredieten, past het tweede noodpakket beter bij de nieuwe situatie.

Al is het streven nog steeds naar behoud van werkgelegenheid, het is simpelweg niet mogelijk om ieder ontslag en ieder faillissement te voorkomen, stelde minister Koolmees. En wat voor zin heeft het ook om steunmaatregelen te verlenen aan bedrijven die geen kans op overleven hebben en een paar weken later toch failliet verklaard worden? Er zijn harde beslissingen nodig.

Behoud van werkgelegenheid als belangrijkste doel

Het tweede pakket besteedt dan ook extra aandacht en geld aan het bijscholen en omscholen van werknemers. Werkgelegenheid blijft in deze aangepaste vorm nog steeds een belangrijk doel: niet door het in stand houden van bedrijven die op het punt van omvallen staan, maar door het aanpassen aan een veranderende Nederlandse samenleving en economie. We zijn op een moment aangekomen dat het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen groter is dan ooit.

Cruciale schakels ondersteunen

Binnen het bedrijfsleven moet er gekeken worden naar bedrijven die een cruciale schakel vormen in de bevoorradingsketen en voor een kettingreactie kunnen zorgen. Het is van belang dat juist deze bedrijven een helpende hand toegereikt krijgen, want alle bedrijven redden is een utopie. Vanuit het kabinet zijn hiervoor verschillende maatregelen getroffen.

Zo wordt de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), die per half juni kan worden aangevraagd door mkb-ondernemers, niet beschikbaar gesteld aan bedrijven die uitstel van betaling hebben aangevraagd bij de rechtbank. De overheid probeert dus wel om de financiële middelen in gezonde bedrijven te steken, maar hierbij wordt niet specifiek naar de financiële gezondheid van deze bedrijven gekeken. Dit terwijl onze data laat zien dat 57,7% van de Nederlandse bedrijven voor de crisis al een zwakke financiële positie had.

De Belastingdienst speelt ook in dit tweede steunpakket weer een belangrijke rol. Naast dat verlaging van de invorderingsrente van 4,0% naar 0,01% is verlengd tot 1 oktober 2020, verleent de Belastingdienst ook tot deze datum uitstel van betaling aan ondernemers. Bedrijven mogen ook om een langer uitstel vragen, maar dan moeten ze wel verklaren in die periode geen bonussen en dividenden uit te keren, óf eigen aandelen te kopen. Zo wil de Belastingdienst ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk geld binnen de bedrijven blijft.

Ook banken (ABN AMRO, ING, Rabobank en Triodos Bank) treden op om ondernemers te steunen. Zij bieden bedrijven die in de kern gezond zijn uitstel van aflossing op leningen tot 50 miljoen euro. Hier kunnen mkb-bedrijven en grootbedrijven gebruik van maken, en dit gebeurt ook! Eind mei stond de teller van ondernemingen die uitstel gekregen hadden al op 128.000, waarbij een totaalbedrag van 3 miljard euro gemoeid was.

Maar het bedrijfsleven kan zelf ook een belangrijke rol spelen in het op gang brengen van de economie. Bedrijven kunnen hun steentje bijdragen door weloverwogen beslissingen te nemen over welke relaties hun steun het hardste nodig hebben. Stond een leverancier er bijvoorbeeld voor COVID-19 goed voor, maar door de coronacrisis niet meer? Juist deze leverancier kan een helpende hand goed gebruiken.

Maatschappelijk verantwoorde keuzes

Als alle partijen hun acties op deze manier op elkaar kunnen afstemmen, dan worden belastinggelden en bedrijfsinspanningen optimaal aangewend voor de nieuwe opstart van onze economie. Blind steun verlenen heeft daarentegen geen enkele zin. We willen tenslotte niet dat subsidies (en uw belastinggeld) terecht komen bij frauduleuze bedrijven, spookbedrijven, bedrijven met een buitenlandse moedermaatschappij of bedrijven die al voor de lockdown op omvallen stonden. Beschikbare middelen moeten dus gericht en met oog op resultaten worden besteed. Alleen dan heeft een versnelde economische en maatschappelijke heropleving een grote kans van slagen.

De nood om maatschappelijk verantwoorde én strategische keuzes te maken is dus hoog. Maar welke bedrijven hebben steun nodig, en welke niet? En op welke informatie kunnen deze beslissingen gebaseerd worden?

Een dynamisch model

Verschillende partijen hebben de weg al gevonden naar de Graydon COVID-19 schokbestendigheidsscore, en de modellen en scores die hieraan gerelateerd zijn. Deze vormen betrouwbare houvast bij het maken van de moeilijke keuzes, zoals het wel of niet verlenen van uitstel van betaling of andere vormen van steun.

De scores en modellen van Graydon kijken verder dan alleen de financiële gegevens. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar geografische gegevens van het RIVM, de impact van de sector waarin een bedrijf actief is, het aantal werkzame personen in een bedrijf en andere factoren die van invloed kunnen zijn. Het model van de Graydon COVID-19 schokbestendigheidsscore is dan ook dynamisch: het wordt voortdurend bijgesteld aan de hand van signalen vanuit de markt en nieuwe regelingen vanuit de overheid.

Impact op de Nederlandse economie

Onze data analisten maakten inzichtelijk wat de financiële gezondheid van bedrijven was voor aanvang van de eerste kabinetsmaatregelen en de grootte van de impact die ze hiervan ondervinden. De tabel hieronder geeft de situatie van het huidige Nederlandse bedrijfsleven weer (gemeten op 28-05-2020). Op de X-as wordt de kredietrisicoclassificatie (Graydon Rating) van de bedrijven vóór de coronacrisis getoond. Bedrijven aan de rechterzijde van de tabel stonden er dus goed voor. Op de Y-as wordt er een onderscheid gemaakt tussen bedrijven die momenteel niet tot redelijk geraakt worden in hun bedrijfsvoering tegenover bedrijven die juist erg hard geraakt worden.

Uiteraard hebben financieel gezonde bedrijven meer draagkracht om deze situatie te doorstaan. Toch zit een aanzienlijke hoeveelheid bedrijven nu in zwaar weer. Zo wordt bijvoorbeeld zichtbaar dat 35.692 bedrijven in Nederland, die gezond de coronacrisis in gingen, op dit moment buitengewoon hard geraakt worden in hun bedrijfsvoering. Deze bedrijven hebben bij uitstek alle mogelijke steun, zoals het verlenen van uitstel van betaling, hard nodig.

Afb.Blog_.Economie.jpg

Wat betekent de coronacrisis voor uw bedrijf? Met de juiste inzichten kunt u een correcte voorspelling maken of bijvoorbeeld uw marketing- en salesplanning optimaliseren. We bieden u graag houvast door betrouwbare inzichten gedurende deze periode van onzekerheid. Lees hier meer over onze COVID-19 scores of laat uw gegevens achter, zodat we contact met u op kunnen nemen over de mogelijkheden voor uw onderneming.

Gelijkaardige publicaties