Wat kunnen we nú zeggen over de impact van het coronavirus op het bedrijfsleven?
Terug naar overzicht
blog

Wat kunnen we nú zeggen over de impact van het coronavirus op het bedrijfsleven?

Dat we te maken hebben met een uitzonderlijk soort crisis blijkt uit de gigantische steunpakketten waar de overheid, het UWV en de belastingdienst mee komen. De coronacrisis is er één met grote impact op economie en maatschappij. In dit artikel maak ik de tussenstand op: wat is de huidige stand van zaken in het bedrijfsleven? En wat betekent dit voor u?

Toename in faillissementen

Onderstaande grafiek laat de ontwikkelingen in het aantal faillissementen over de afgelopen periode zien. Sinds de uitbraak van het coronavirus eind februari in Nederland, lijkt er sprake te zijn van een flinke toename in het aantal failliete bedrijven. Echter, wanneer we dit op kwartaalniveau bekijken, zien we dat het relatief gezien wel meevalt: in het eerste kwartaal van 2020 waren dit er 2,1% meer ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019. Bovendien is er ten opzichte van vorig kwartaal (Q4 2019) juist sprake van een daling in het aantal faillissementen (-2,7%). Doordat het aantal faillissementen erg fluctueert, is het op dit moment nog lastig om te stellen dat de in april wordt veroorzaakt door de coronacrisis.

1_blog_faillissementen corona.png

Zoals weergegeven in de tweede grafiek, zien we in het aantal opheffingen daarentegen juist een daling. Het aantal opgeheven bedrijven in april 2020 was zelfs het laagste aantal in een lange periode. Tegenover een toename in faillissementen, staat dus een daling in vrijwillige opheffingen.

0_blog_faillissementen corona.png

Nieuwe kansen en bedreigingen

Waar bepaalde bedrijfstakken enorme groeikansen zien door de crisis, verkeren er ook een hoop sectoren in zwaar weer. Zo zien we dat de horeca, luchtvaart en entertainmentindustrie het moeilijk hebben. Maar wat betekent dit concreet voor de kredietwaardigheid van uw individuele relaties?

Inzicht krijgen in uw leveranciers- en klantenportefeuille

Wanneer u een sterke supply chain had voor de crisis zult u deze zoveel mogelijk in stand willen houden. Maar welke schakels worden het hardst geraakt door de coronacrisis? Wanneer een leverancier het zwaar heeft, is het voor u nuttig om te weten of het een verloren zaak is of dat u nog op tijd bent om steun te bieden.

Hierin is het belangrijk dat u weloverwogen beslissingen maakt, ook met het oog op behoud van uw eigen bedrijf. U kunt zich hiervoor baseren op objectieve data die de huidige situatie van uw netwerk inzichtelijk maakt. Zo geeft de Graydon COVID-19 schokbestendigheidsscore aan in hoeverre de coronacrisis de dagelijkse bedrijfsvoering van uw relaties bemoeilijkt. De COVID-19 Impacted Credit Rating geeft een kredietrisico inschatting die gecorrigeerd is voor de impact van de coronacrisis op de specifieke relatie, zodat u weet in hoeverre zakendoen met een bepaalde partij risico’s met zich meebrengt.

Rekeningen blijven betalen

Om uw supply chain in stand te houden is het met name van belang dat u uw rekeningen waar mogelijk blijft betalen. U verwacht inmiddels ook dat uw klanten dit doen, en laat hiermee aan uw eigen leveranciers zien dat u een betrouwbare zakenpartner bent.

Door de impact van de crisis is het echter te verwachten dat uw klanten niet allemaal even goed meer in staat zijn hun rekeningen te betalen. Om hier inzicht in te krijgen, zodat u als nodig uw betaalcondities kunt aanpassen, kunt u de COVID-19 Impacted Kredietlimiet raadplegen. Deze kredietlimiet is gecorrigeerd voor de impact die de coronacrisis heeft op de bedrijfsvoering van uw relaties.

Inzichten vertalen naar eigen beleid

De verschillende scores geven u inzicht waarop u vervolgens actie kunt ondernemen. Kunt u hier wel wat hulp bij gebruiken? Laat hier gerust uw gegevens achter, dan nemen we contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

Gelijkaardige publicaties