Kredietwaardigheid voor bedrijven
Terug naar overzicht
blog

Kredietwaardigheid voor bedrijven: hoe verbetert u uw kredietscore?

Is een consument of onderneming in staat alle rekeningen te betalen? Dat is in de basis waar kredietwaardigheid om draait. Zo wil een leasemaatschappij graag weten of een potentiële klant financieel gezond is voordat ze leaseauto’s levert. Maar hoe komt een kredietbeoordeling tot stand? En hoe kunt u de kredietscore van uw onderneming completer maken of verbeteren, zodat u makkelijker geld kunt lenen, sneller zaken kunt doen of betere voorwaarden kunt bedingen?

De term ‘kredietwaardigheid’ duikt regelmatig op in het financiële nieuws. Letterlijk betekent het: ‘geschikt om in aanmerking te komen voor een lening’. Een bedrijf, consument of land is kredietwaardig als het zijn rekeningen kan betalen en dit ook daadwerkelijk doet. Financiële instellingen, zoals banken, willen in de regel alleen geld verstrekken aan partijen die financieel gezond zijn. En ook bedrijven willen graag weten of potentiële klanten kredietwaardig zijn voordat ze bijvoorbeeld op krediet gaan leveren. Zo beperken zij het risico op wanbetaling.

Het belang van een kredietcheck 


Voordat financiële instellingen, leasemaatschappijen of bedrijven een lening verstrekken, een zakelijke relatie aangaan of producten op rekening leveren, willen ze weten met wie zij zaken gaan doen. Is een partij financieel gezond of staat een onderneming op het randje van een faillissement? Hoe groot is de kans dat een factuur niet betaald wordt? Als een partij niet of nauwelijks kredietwaardig blijkt, dan kan een onderneming er bijvoorbeeld voor kiezen om enkel producten te leveren of diensten te verrichten onder de voorwaarde dat een klant vooruitbetaalt. Zo beperkt de onderneming het financiële risico.

De opbouw van een kredietbeoordeling

Graydon geeft een kredietbeoordeling of kredietcheck op ondernemingen. Hierbij wordt de financiële gezondheid van een partij gemeten. Bij Graydon bestaat de kredietbeoordeling uit drie onderdelen:

  • De kredietlimiet geeft aan tot welk bedrag het verantwoord is om met een bedrijf zaken te doen op krediet. De hoogte van dit bedrag wordt berekend aan de hand van kerngetallen op de balans, zoals het werkkapitaal en het eigen vermogen.
  • De Graydon rating is een beoordeling van het risicoprofiel. De score loopt van AAA (zeer kleine kans op wanbetaling) tot D (de onderneming is insolvent). Deze rating wordt gebaseerd op onder meer de jaarrekening, het betaalgedrag en de demografische kenmerken van een organisatie, zoals omvang, rechtsvorm en branche.
  • De betaalscore geeft aan in hoeverre een onderneming tijdig aan haar betaalverplichtingen voldoet. Deze score loopt van 1 tot 10 en wordt berekend aan de hand van betaalervaringen van verschillende leveranciers in de afgelopen 12 maanden.

Uw kredietwaardigheid verbeteren

Elke onderneming heeft belang bij een goede kredietscore. Zo komt u eerder in aanmerking voor een lening, kunt u gunstigere voorwaarden bedingen en zullen andere bedrijven eerder met u in zee willen gaan. Wilt u uw kredietscore verbeteren of completer maken? Wij geven u vier praktische tips:

  1. Heeft u geen deponeringsplicht? Lever dan zelf een jaarrekening aan. Bij de beoordeling van ondernemingen die geen jaarrekening gedeponeerd hebben, wordt gekeken naar de sectorinformatie. Meestal is deze informatie conservatief. Door zelf een jaarrekening aan te leveren, kunt u de kredietcheck completer maken.
  2. Draag zelf crediteuren aan. Een kredietbeoordeling wordt onder meer gebaseerd op betaalgedrag. Uw crediteuren kunnen vertellen of u uw facturen tijdig betaalt. Op basis van deze resultaten kan uw kredietscore worden aangepast.
  3. Is uw moedermaatschappij voldoende kredietwaardig? Dan kan deze maatschappij zich aansprakelijk stellen voor de werkmaatschappij. Daardoor verbetert uw kredietscore.
  4. Zorg dat uw onderneming goed blijft draaien, zodat u kunt beschikken over voldoende werkkapitaal en eigen vermogen. Zo blijft uw bedrijf financieel gezond en wordt er bij een beoordeling een hogere kredietlimiet toegekend.

Meer weten?

Is uw kredietwaardigheid beoordeeld en wilt u meer uitleg over de totstandkoming van de toetsing en het verbeteren van uw score? Lees onze wiki ‘getoetst op kredietwaardigheid’.

Gelijkaardige publicaties