Aansprakelijkheidsrisico’s beperken bij zakendoen met onderaannemers
Terug naar overzicht
blog

Aansprakelijkheidsrisico’s beperken bij zakendoen met onderaannemers

Terwijl de bouwsector voor enorme maatschappelijke opgaven staat, neemt het personeelstekort toe. En dus besteden bouwbedrijven steeds meer werkzaamheden uit aan onderaannemers. Maar uitbesteding brengt ook risico’s met zich mee. Zo kan de hoofdaannemer aansprakelijk worden gesteld als een onderaannemer geen loonheffingen betaalt. Hoe kunt u verantwoord zakendoen met onderaannemers en de risico’s van ketenaansprakelijkheid beperken?

Ketenaansprakelijkheid

Om misbruik bij de afdracht van loonheffingen te voorkomen, is de ketenaansprakelijkheidsregeling ingesteld. Deze regeling maakt elke schakel van een keten aansprakelijk voor alle volgende schakels. Dat betekent dat als een van de onderaannemers de loonheffingen niet betaalt, de aannemers boven hem in de keten daarvoor aansprakelijk gesteld kunnen worden. Om dit aansprakelijkheidsrisico te beperken, kan een aannemer bedragen die overeenkomen met de loonheffingen die een onderaannemer moet afdragen, storten op een geblokkeerde rekening (een g-rekening). Als aan de voorwaarden is voldaan, is de aannemer gevrijwaard van aansprakelijkheid voor het gestorte bedrag.

Reputatierisico

Naast de wettelijke ketenaansprakelijkheid zijn er nog meer risico’s waar een hoofdaannemer rekening mee moet houden. Betaalt een onderaannemer de zzp’ers die het werk uitvoeren bijvoorbeeld wel op tijd? Zorgt de onderaannemer ervoor dat omwonenden zo min mogelijk hinder ondervinden van werkzaamheden? Hoe is het gesteld met de veiligheid op de bouwplaats? Bij bouwprojecten staan vaak grote borden met de naam van de hoofdaannemer. Mooie reclame als alles goed verloopt, maar als er klachten zijn, dan is de hoofdaannemer ook degene die daarvoor verantwoordelijk wordt gehouden. Ook als een project om welke reden dan ook wordt stopgezet en een onderaannemer door het verlies aan inkomsten failliet gaat, dan wordt de hoofdaannemer hierop aangekeken. Zijn reputatie staat op het spel.

Faillissement van de onderaannemer

Stel dat de werkzaamheden van een project nog niet zijn afgerond en een onderaannemer gaat failliet. Als de kopers bijvoorbeeld een separate overeenkomst met de onderaannemer zijn aangegaan, kan een rechter oordelen dat de kopers zelf opdraaien voor de kosten. Dit betekent dat de kopers het geld dat ze al aan de failliete onderaannemer hebben betaald, kwijt zijn. Als de nieuwe onderaannemer dan ook nog eens duurder is, kunnen de kopers voor tonnen het schip ingaan. Hoewel de hoofdaannemer in dit geval niet opdraait voor het maatwerk dat de failliete onderaannemer zou leveren, ondervindt ook de hoofdaannemer schade door het faillissement. Denk aan imagoschade en schade als gevolg van de vertraging van de werkzaamheden en het verval van garanties.

Aansprakelijkheidrisico’s beperken

Om risico’s van ketenaansprakelijkheid te beperken, is het aan te raden een zogenaamd kettingbeding op te nemen in het contract met een onderaannemer. Dit houdt in dat de onderaannemer het werk niet verder uit mag besteden zonder stemming van de hoofdaannemer, zodat de keten inzichtelijk blijft. Daarnaast is het verplicht om een g-rekening te gebruiken voor de loonheffingen en een zorgvuldige administratie bij te houden van iedereen die betrokken is bij de werkzaamheden. Zo zijn er steeds meer IT-bedrijven die slimme oplossingen aanbieden waarmee bouwbedrijven op elk moment kunnen zien welke bouwvakkers zijn aangemeld op de werkplaats.

Over de bouwsector

De bouwsector is aan het veranderen. Zo leest u hier dat verduurzaming als hoofdpunt op de bouwagenda staat en wat hiervan de voor- en nadelen zijn. Ook zijn industrialisering en digitalisering aan de orde van de dag. Hier zitten risico's aan vast, maar er zijn ook zeker kansen in te ontdekken. Daarover leest u hier meer. Verder heerst er - ondanks de innovaties - een personeelstekort in de sector. Hoe kan dat worden voorkomen? 

Meer weten?
Meer weten over de stand van zaken in de bouwsector, de trends en de rol van data in de bedrijfsvoering van bouwbedrijven? Vraag vrijblijvend het volledige bouwrapport Graydon Data Insights Bouw 2017 op.

Bouwrapport opvragen

Webinar 'Duurzaam innoveren in de bouwsector'

In het webinar 'Duurzaam innoveren in de bouwsector' bespreken experts uit de sector hoe de branche er nu voor staat en op welke gebieden er kansen liggen voor innovatie.

Gelijkaardige publicaties