Graydon Analytics - analyses op maat

Analyses op maat

Omdat inzichten essentieel zijn om de juiste beslissingen te nemen.

Onderzoek en studies bewijzen dat bedrijven efficiëntere beslissingen nemen en betere resultaten neerzetten als ze zich baseren op predictiemodellen. Graydon ontwikkelde al meerdere generieke scores en predictiemodellen. Klanten maken er gebruik van om hun beslissingsprocessen te ondersteunen. Innovatieve bedrijven gaan nog een stap verder. Ze gaan op zoek naar modellen op maat, die ze kunnen implementeren om hun interne processen verder te optimaliseren.

Predictiemodellen en scores geven een indicatie over ‘de kans op’ bv. faillissement, wanbetaling, groei, economische activiteit, fraude, enz. En dat kunt u zo breed trekken als u zelf wilt. Meer en meer bedrijven kijken dan ook verder en onderzoeken hoe ze met een analyse op maat een extra stap vooruit kunnen zetten. Ze zoeken het ultieme element dat voor hen ‘de kans op …’ aangeeft, zodat ze op verschillende domeinen nog gerichter en nog efficiënter te werk kunnen gaan.

Een heel persoonlijke analyse

Vaak is het een heel persoonlijke analyse. Ze is niet één-op-één te kopiëren naar andere bedrijven, maar bevat zeer specifieke inzichten voor uw bedrijf en uw markt. Die kennis over uw (potentiële) markt, afwijkende patronen, uw klanten en hun gedrag, helpt u om uw strategische doelstellingen te realiseren.

Meer weten? Vul het formulier in, dan neemt één van onze specialisten meteen contact met u op.

Vul uw gegevens in

Waarom?

Data zijn essentieel om cruciale beslissingen te nemen. Bedrijven die dit niet inzien, zijn op termijn gedoemd om achterop te hinken. Maar, veel bedrijven zien door het bos de bomen niet meer. Ze beschikken niet over de juiste middelen of de expertise om data om te zetten in waardevolle inzichten. En, u vindt altijd wel een reden om iets niet te doen. Geen tijd? Wel de data, maar niet de tools om analyses uit te voeren? Of, wel de tools, maar niet de data? Geen idee hoe data te structureren en te analyseren? Loont analyse overigens wel de moeite? Het zijn vragen waar vandaag nog steeds veel ondernemers mee worstelen.

Meerwaarde

Het is inderdaad lastig om de juiste data te verzamelen, om correcte analyses te maken en om te zetten naar waardevolle inzichten. Maar laat duidelijk zijn dat data-analyses essentieel zijn. Zowel op vlak van beleidsvoering, organisatie, klantacceptatie en marketing of salesvraagstukken kunnen er via data-analyse inzichten bovenkomen die een antwoord geven op een aantal pertinente vragen. De inzichten zorgen ervoor dat u cruciale beslissingen grondig kunt beargumenteren.

Graydon ondersteunt zowel grote als kleine bedrijven met maatwerkoplossingen die een echte meerwaarde bieden.

Methode

Als bedrijfsinformatiespecialist verzamelt Graydon enorm veel data. En daar komen nog steeds nieuwe databronnen bij. Met data op zich bent u nochtans niks. Het zijn de inzichten die u eruit afleidt die het verschil maken en die ervoor zorgen dat we alsmaar beter de toekomst kunnen voorspellen. Wilt u meer weten over uw huidige markt, uw klantenportefeuille of uw ideale prospecten? Wilt u weten hoe groot de kans is dat een bepaalde actie zal plaatsvinden? Met data-analyse, uitgebreide modellen en voorspellende scores krijgt u het antwoord op een aantal pertinente vragen. Onze database met gestructureerde en ongestructureerde data vormt alvast het fundament voor alle predictiemodellen en analyses die we maken.

Het volledige traject tot de oplevering ziet er als volgt uit.

Fase 1 - Verkenning

Kennismaking

Het analytics-team luistert naar uw behoefte en verkent samen met u drie mogelijkheden.

  • U koppelt specifieke, interne data-elementen met data van Graydon (en eventueel nog een andere partij) om een aangepaste score of een model te bouwen.
  • Verschillende bedrijven uit dezelfde sector delen gegevens om een unieke score te bouwen die enkel gedeeld wordt onder de partners die deelnemen.
  • Graydon treedt op als tussenpersoon tussen bedrijven die bereid zijn om (een specifiek element uit) hun database te delen met andere spelers. Graydon verleent zijn kennis en expertise om een score of een model op maat te bouwen die ‘de kans op …’ aangeeft.
Werksessies

Samen met u en uw stakeholders bepalen we de hoofdvragen en deelvragen van het traject.

Scope

Na de werksessies presenteren wij de definitieve hoofdvragen en deelvragen aan u en uw stakeholders.

Fase 2 - Design

Team

Ons ervaren team van analytici, product developers en business developers gaan van start met uw traject.

Drijfveren

We verzamelen de juiste data - van u en van Graydon - en maken ze klaar voor de analyse. Tijdens deze voorbereiding wordt direct gekeken naar de mogelijke presentatievormen om, samen met u, te bepalen of deze aan de wensen voldoen.

Datamodellen

Vervolgens bepalen we de datamodellen die we nodig hebben, bouwen we nieuwe modellen of zetten we artificial intelligence in om de juiste modellen te maken.

Fase 3 - Creatie

Uitvoering

Na de juiste voorbereiding worden de gewenste analyses uitgevoerd.

Afstemming

Tussentijds stemmen wij de voorlopige uitkomsten met u af en kunnen er, indien gewenst, nog wijzigingen in de analyses worden aangebracht. 

Fase 4 - Go live

Presentatie

Wij presenteren de uitkomsten aan u en uw stakeholders. Samen lopen we door alle analyses, stappen en resultaten heen. 

Inzichten

U kunt op basis van de gepresenteerde resultaten in samenwerking met ons Data Analytics team de juiste zakelijke beslissingen nemen. 

Evaluatie

Als laatste evalueren wij, samen met u, het volledige proces. 

Oplevering

Rapportage

In overleg met u bepalen wij welke methode voor u het prettigst is. De standaardoplevering gebeurt via een dynamisch HTML-rapport, dat beschikbaar is via ons platform Graydon Insights. Daarnaast wordt er ook een presentatie aan u gegeven op basis van de verkregen inzichten. Het is ook mogelijk om in overleg de data te verstrekken waarop de analyse is gebaseerd zodat u hier zelf verder acties op kunt ondernemen.

Integratie in uw bestaande IT-omgeving

Hoeveel aanpassingen er nodig zijn om gebruik te maken van Analytics in uw bestaande IT-omgeving verschilt per oplossing. Voor sommige scores heeft u geen aanpassingen nodig en voor andere wel. In overleg wordt er besproken hoe u met minimale aanpassingen een optimale omgeving kan creëren.

Extern platform

Voor sommige toepassingen bouwen we een extern platform. Meestal gaat het dan om een oplossing om u zelf uitgebreide analyses te maken en scenario’s te simuleren.