Sociaal Domein Dashboard

Maak kennis met het Sociaal Domein Dashboard

Voor een beter en gezond zorgklimaat

Graydon en NAVARA zijn een samenwerking aangegaan die gemeenten helpt bij de opsporing van zorginstellingen in het sociaal domein, die mogelijk oneigenlijk gebruik maken van zorggelden. Uit deze samenwerking is het Sociaal Domein Dashboard ontstaan Het is een veilig en schaalbaar dataplatform, dat visueel inzichten biedt om een gezond zorgklimaat na te streven.

Wat is het Sociaal Domein Dashboard? In een oogopslag:

 • De meest uitgebreide sociaal domein en bedrijfsinformatie dataset
 • Dynamisch platform met up to date/live data
 • Gemakkelijk te delen als afbeelding met bijvoorbeeld een wethouder
 • Periodieke e-mail met een overzicht van het dashboard
 • Sterke beveiliging van data & dashboard met tweefactorauthenticatie (2FA)
 • Een cloud applicatie waardoor het overal toegankelijk is voor medewerkers
 • Overzicht en grip op uw portefeuille met overzichten van de voor uw gemeente relevante statistieken Mogelijkheid tot deep-dive om de oorzaak van problematische trends te ontdekken
 • Kans om constructief te werken aan een gezond zorgklimaat

Vul uw gegevens in

Waarom het Sociaal Domein Dashboard?

 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft het afgelopen jaar 35 miljoen euro aan zorgfraude vastgesteld
 • De meest voorkomende vorm van zorgfraude is wanneer een zorgaanbieder die failliet gaat, een nieuwe zorgorganisatie start met dezelfde modus operandi, meldt het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ)
 • Het IKZ rapporteert dat driekwart van de vermoedens van fraude binnen de wijkverpleging en dagbesteding is gericht op nieuwe zorgaanbieders
 •  

Met het Sociaal Domein Dashboard beschikt u over data inzichten die voor u relevant zijn en ervoor zorgen dat u meer grip krijgt op de besluitvorming. Diverse indicatoren helpen namelijk bij de opsporing van oneigenlijk gebruik. Het Sociaal Domein Dashboard laat u toe om analyses te maken waarin de gegevens van zorgaanbieders verrijkt worden met inzichten uit de Graydon Database. Er wordt inzage gegeven in de juridische structuur, de financiële positie en opmerkelijke situaties. Dit helpt om zorgfraude vroegtijdig op te sporen en stelt u in staat om risico’s op het gebied van continuïteit, imago- en financiële schade te beheersen.

 

 

 

Lees ook wat er in de pers verscheen