Graydon UBO check

Graydon UBO Check

Geautomatiseerd UBO’s identificeren om in orde te zijn met wet- en regelgeving.

Wilt u voorkomen dat uw zakenrelaties betrokken zijn bij zaken als fraude, witwassen of negatief in de media zijn gekomen? Instellingen die onder de anti-witwaswetgeving vallen, zijn verplicht de UBO of de uiteindelijke begunstigde te achterhalen en te checken op sanctielijsten of negatieve publiciteit.

Niet alleen als u nieuwe relaties aangaat, maar ook tijdens de relatie en bij specifieke transacties. Al deze stappen dient u op te slaan voor uw bewijsvoering. Het bespaart u alvast heel wat tijd en geld als u het volledige proces automatiseert. En u vermijdt er onnodige problemen en hoge boetes mee.

UBO en compliance check

Bedrijfs- en aandeelhoudersstructuren zitten vaak complex in elkaar en dat kan het lastig maken om een UBO of een uiteindelijke begunstigde te achterhalen.

Met de Graydon UBO-check identificeert u met één druk op de knop de UBO's van een organisatie. Het systeem geeft u vervolgens de mogelijkheid om een compliance check uit te voeren en uw UBO te screenen op sanctielijsten, controlelijsten, PEP-lijsten en negatieve publiciteit.

Meer weten? Vul het formulier in, dan neemt één van onze specialisten meteen contact met u op.

Vul uw gegevens in

Audit trail

U krijgt altijd een resultaat dat u kunt gebruiken voor uw audit trail en andere bewijsvoering. Elke stap wordt bovendien opgeslagen in een streng beveiligd online archief. U kunt zowel de UBO Search als uw gehele know your customer-proces automatiseren, zodat u geen manuele handelingen meer dient uit te voeren.

Om met een schone lei te beginnen screenen wij eenmalig uw volledige relatiebestand op UBO’s en eventuele risico’s. Zo voldoet u altijd snel en efficiënt aan de wetgeving inzake witwassen van geld en voorkomt u reputatieschade.

De compliance wetgeving is overigens erg complex. Graydon houdt de wetgeving nauwlettend in de gaten en stemt haar oplossingen af op de meest recente wetswijzigingen.

Animated infographic - UBO

Het 10-stappenplan in deze video is samengesteld op basis van een WWFT 10-stappenplan van de hand van de auteurs B. Snijder-Kuipers, A.T.A. Tilleman en D.S. Kolkman en oorspronkelijk verschenen in ‘Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk’ (TOP 2008/6), september 2008, 205-209 en als hernieuwde versie als bijlage verschenen in ‘Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk’ (TOP 2018/8) december 2018 p. 23-26. Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sdu B.V. en de auteurs of zonder volledige bronvermelding als bovenstaand.