Graydon Customer Due Diligence

Customer Due Diligence

Valt u onder de Wwft of de Sanctiewet?

Met Customer Due Diligence wordt klantonderzoek bedoeld in het kader van een integere bedrijfsvoering. Het betekent dat bedrijven die gebonden zijn aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) of de Sanctiewet precies moeten weten met wie ze zakendoen, om te vermijden dat ze in zee gaan met frauduleuze en criminele partijen. 

Wie is de uiteindelijke belanghebbende (UBO) en op welke manier kan die een risico vormen? U dient klanten dus te identificeren en te screenen, een proces dat nog vaak handmatig gebeurt en behoorlijk veel tijd kost. Met de Customer Due Diligence-oplossing van Graydon kunt u dit proces automatiseren.

Hoe werkt de oplossing?

  • U zoekt de uiteindelijke begunstigde(n) van een organisatie met de module UBO-check.
  • Met de Compliance Check screent u vervolgens alle UBO’s op PEP-lijsten, controle- en sanctielijsten en negatieve publiciteit. U breidt de screening eventueel uit met kredietinformatie voor een volledige inschatting van het risico.
  • U monitort de UBO automatisch. Bij wijzigingen krijgt u meteen een update.
  • U slaat al uw stappen op in een online archief voor uw audit trail. Het archief is streng beveiligd en voorzien van een backup- en recoveryprocedure, zodat uw data nooit verloren gaat.
Meer weten? Vul het formulier in, dan neemt één van onze specialisten meteen contact met u op.

Vul uw gegevens in

[VIDEO] Customer Due Dilligence