Wiki

Reverse factoring

Werkkapitaaloptimalisatie staat de laatste jaren weer hoog op de agenda van bedrijven. Nu banken strengere eisen stellen bij het toekennen van financiering, worden er nieuwe manieren gevonden om ervoor te zorgen dat facturen sneller worden voldaan. Als bedrijf heeft u immers continu geld nodig om aan uw verplichtingen te kunnen voldoen, maar ook om te kunnen groeien. Een van die nieuwe methoden is reverse factoring, ook wel 'supply chain finance' genoemd. Wat is reverse factoring precies? Wat zijn de voordelen van reverse factoring en is het ook geschikt voor uw bedrijf? 

Reverse factoring

Wat is reverse factoring?

Factoring en reverse factoring zijn een vorm van financiering op basis van de debiteurenportefeuille. Een financiële instelling als een bank (de factor) neemt de factuur over en betaalt het openstaande bedrag, vaak direct, aan het bedrijf dat de factuur heeft verstuurd om de lange betaaltermijnen te omzeilen. De debiteur betaalt de factuur vervolgens aan de factor. Met reverse factoring kunnen bedrijven sneller en met meer zekerheid beschikken over geld dat ‘vastzit’ in uitstaande facturen. Hierin verschilt reverse factoring niet van gewoon factoring.

Waarom reverse factoring?

Uw bedrijf heeft voldoende cash (liquiditeit) nodig om salarissen en leveranciers te kunnen betalen, en om te investeren in bijvoorbeeld nieuwe machines en voorraden. Een tekort aan cash is een van de grootste bedreigingen voor het voortbestaan van ondernemingen. Daarom zijn er financiële instrumenten ontwikkeld, waarmee bedrijven extra cash kunnen genereren. Een van de methodes is om toekomstige kasstromen (geld waar de onderneming recht op heeft, maar nog niet heeft ontvangen) in een vroeg stadium te gelde te maken. Het verkopen van de debiteurenportefeuille aan een factormaatschappij is daarvan een voorbeeld.

Wat is het verschil tussen factoring en reverse factoring?

Bij factoring en reverse factoring verkoopt een bedrijf (een deel van) de debiteurenportefeuille aan een factormaatschappij. Bij traditionele factoring kijkt de factormaatschappij echter vooral naar de financiële gezondheid van het bedrijf dat voor factoring kiest. Wie weinig omzet of een weinig gespreide debiteurenportefeuille heeft, komt vaak niet in aanmerking voor factoring, of tegen minder gunstige voorwaarden. Denk aan een hoge fee op de facturen vanwege het verhoogde risico. Bij reverse factoring wordt vooral gekeken naar de financiële gezondheid van debiteur, dus de klant van het bedrijf dat voor reverse factoring wil kiezen. Reverse factoring is daarmee een alternatief voor bedrijven die niet voor gewone factoring in aanmerking komen. Daarnaast gaat het bij reverse factoring alleen om goedgekeurde facturen, zodat de kans op niet-betaalde facturen (bijvoorbeeld vanwege een dispuut) wordt beperkt. Om die reden kan de financier, vaak een bank, dan ook tegen een voordelig tarief voorfinancieren.

Samengevat verschilt reverse factoring van traditionele factoring op twee manieren:

 1. Bij reverse factoring wordt er gekeken naar de financiële gezondheid van de debiteur in plaats van de leverancier.
 2. Bij reverse factoring gaat het enkel om goedgekeurde facturen, wat de risico's op wanbetaling voor de financier beperkt. 

Wat zijn de voordelen van reverse factoring?

Nadelen traditionele factoring:

Traditionele factoring heeft een aantal nadelen voor het bedrijf dat de factor inschakelt. 

 • Traditionele factoring heeft als groot nadeel dat gemiddeld 85% van het factuurbedrag wordt uitbetaald. De rest van de factuur volgt nadat de klant betaald heeft, minus de fee voor de factor. Bij wanbetaling wordt het risico op wanbetaling niet door de factor overgenomen. Dit wordt ook wel ‘with recourse’ genoemd. Wanneer uw debiteur uiteindelijk niet betaalt, wordt de 85% teruggevorderd door de factor. 
 • Een ander nadeel is dat de factor minder begaan is met het in stand houden van de goede relatie tussen leverancier en afnemer. Het gevaar bestaat dat zij de afnemer te agressief benadert.

Voordelen reverse factoring ten opzichte van traditionele factoring:

Reverse factoring poogt de nadelen van het 'gewone' factoring op te heffen. 

 • Doordat het bij reverse factoring enkel om goedgekeurde facturen gaat, wordt vaak binnen enkele dagen 100% van de factuur uitbetaald. Vanwege dit verminderde risico is de fee voor de financieringsmaatschappij vaak lager en dus is deze vorm minder kostbaar voor de leverancier.
 • Daarnaast wordt het risico van wanbetaling overgenomen. Dit wordt ook wel non-recourse genoemd; de bank kan het uitbetaalde bedrag aan de leverancier niet meer terugvorderen. Op basis van de goedgekeurde factuur en de kredietwaardigheid van de afnemer durft de bank dus dit risico te nemen.
 • Dit leidt er tevens toe dat de factormaatschappij bij reverse factoring meer belang heeft bij een goede relatie met de debiteur dan bij gewone factoring. 
 • Een ander groot voordeel is dat reverse factoring ook geschikt is voor het MKB. Kleinere bedrijven missen vaak de spreiding in de debiteurenportefeuille, die bij gewone factoring is vereist. Bij reverse factoring telt alleen de kredietwaardigheid van de debiteur. Heb je als MKB-bedrijf één grote goede klant, dan is reverse factoring vaak al mogelijk.

9 voordelen van reverse factoring

 

Wat zijn de nadelen van reverse factoring?

 • Een nadeel is dat aan reverse factoring, net als aan gewone factoring, een prijskaartje hangt. De factor wil ook geld verdienen en bovendien de risico’s (bijvoorbeeld op wanbetaling) die hij loopt, afdekken. Facturen met een hoger risico worden vaak niet geaccepteerd door de factormaatschappij. 
 • Een ander nadeel van reverse factoring is dat de debiteur moet willen meewerken aan reverse factoring. Zijn kredietwaardigheid moet immers in kaart worden gebracht. Daarnaast zijn er aan implementatie van reverse factoring kosten verbonden. 

Wat zijn de voordelen voor uw klanten?

Dat reverse factoring u als bedrijf voordelen kan bieden, zoals een betere cashflow tegen een lagere fee, is duidelijk. Maar waarom zouden uw klanten meewerken aan reverse factoring? Zij moeten immers inzage geven in hun financiële situatie.

 • Een voordeel voor de koper is dat hij zijn gezonde financiële positie kan gebruiken om meer stabiliteit in de keten te garanderen. Zeker in tijden van economische tegenspoed is dit een manier om zorg te dragen dat de leverancier niet ‘omvalt’ en reverse factoring is een manier om de relatie tussen de koper en de leverancier te versterken.
 • Daarnaast biedt het de koper de mogelijkheid om de factuur later te betalen, richting de factor, wat voordelig kan zijn voor de cashflow.
 • Een andere kans voor de koper is om een deel van de fee te delen met de factor bij snelle betaling van de factuur richting de factor. 

Alternatieve financiering

Recente ontwikkelingen reverse factoring

Reverse factoring ontstond in de auto-industrie en was in de jaren negentig populair in Spanje, een land dat bekend staat om zijn lange betaaltermijnen. Adviesorganisatie KPMG stelde in augustus 2014 dat reverse factoring nog niet veel voorkomt in Nederland. Een van de redenen is dat factormaatschappijen een hogere fee kunnen vragen voor factoring. Men ziet reverse factoring daarom mogelijk als een bedreiging. 

Maar de populariteit van deze financiële oplossing neemt toe. Dat komt onder meer omdat banken minder makkelijk krediet verstrekken. Bedrijven zoeken naar alternatieve methoden om hun werkkapitaalpositie te verbeteren.

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...

FAQ

Heeft u niet gevonden wat u zocht?

Neem dan even contact met ons op. Als wij u niet kunnen helpen, dan vinden we mogelijk wel iemand in ons netwerk die u van dienst kan zijn.

Contact