Wiki

Jaarverslag

Een jaarverslag is een rapport waarin staat beschreven wat er in het afgelopen jaar met een bedrijf is gebeurd. Het gaat daarbij om financiële cijfers en om een toelichting op hoe deze cijfers tot stand zijn gekomen. In deze wiki krijgt u antwoord op deze vragen:

Jaarverslag

Wat is een jaarverslag?

Een jaarverslag bestaat uit een jaarrekening (de cijfers) en het jaarverslag (de toelichting op de cijfers). Daarmee wordt direct duidelijk dat er vaak verwarring ontstaat, omdat met ‘jaarverslag’ vaak het gehele rapport wordt bedoeld, terwijl het feitelijk slechts een onderdeel van het rapport is.

Wat zijn de richtlijnen voor jaarverslaggeving?

Het eerste deel, de jaarrekening, is een kwestie van cijfers weergeven. Creativiteit speelt hier geen rol. Wel is het belangrijk u bewust te zijn van het feit dat er twee soorten jaarrekening zijn: de fiscale jaarrekening en de bedrijfseconomische jaarrekening. De eerste moet aan de normen van de belastingdienst voldoen en is bedoeld om de fiscale winst van het bedrijf te berekenen - en daarmee de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Bij de bedrijfseconomische jaarrekening (ook wel de ‘commerciële jaarrekening’ genoemd) wordt geen rekening gehouden met fiscale normen, maar met de werkelijke vermogenssituatie van het bedrijf. Deze is meer bedoeld voor aandeelhouders, kredietverstrekkers, handelspartners en andere belanghebbenden. Het verschil tussen de twee jaarrekeningen wordt de ‘stille reserve’ genoemd. Staat een kantoorpand bijvoorbeeld op de balans voor 250.000 euro terwijl de marktwaarde 400.000 euro is, dan is de stille reserve 150.000 euro.

Het jaarverslag (dus de toelichting op de jaarcijfers) kan wél creatief worden ingevuld. Het is daarom belangrijk vooraf te bepalen wie de doelgroep is. Zijn dat interne medewerkers, vermogensverstrekkers, beleggers of bijvoorbeeld klanten? De toelichting moet zo geschreven worden dat deze relevant is voor de doelgroep. Daarnaast is het van belang nieuwswaarde te benadrukken. Zijn de cijfers gestegen? Laat die boodschap er dan uitspringen. Vaak wordt het jaarverslag uit handen gegeven aan copywriters en grafisch vormgevers om er een aantrekkelijk en leesbaar geheel van te maken.

Wat is het verschil tussen een jaarrekening en een jaarverslag?

De jaarrekening is een verslag van de financiële gezondheid van een bedrijf - en is daarmee het belangrijkste deel van het jaarverslag. Het geeft puur de financiële cijfers van het afgelopen jaar weer en bestaat uit een balans en een winst- en verliesrekening, soms aangevuld met een kasstroomoverzicht en een accountantsverklaring. Het jaarverslag geeft een toelichting op de jaarrekening en beschrijft dus hoe de cijfers tot stand zijn gekomen. Daarnaast worden er vaak toekomstverwachtingen in het jaarverslag beschreven.

Tip! Meer over de jaarrekening vindt u in het eBook ‘Jaarrekening lezen voor Dummies’.

Waar kunt u jaarverslagen opvragen?

Op www.jaarverslag.com vindt u links naar online jaarverslagen van Nederlandse bedrijven. Daarnaast kunt u jaarverslagen opvragen bij de Kamer van Koophandel en bij kredietinformatieverstrekkers, zoals Graydon.

Bent u verplicht een jaarverslag te deponeren?

Bv´s, nv´s, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en vof´s en cv´s waarvan alle beherende vennoten buitenlandse kapitaalvennoten zijn moeten hun jaarverslag deponeren bij de Kamer van Koophandel. Dat geldt ook voor een aantal specifieke organisaties:

  • Verenigingen en stichtingen die in twee opeenvolgende boekjaren minimaal € 6 miljoen per jaar omzetten
     
  • Buitenlandse rechtspersonen met vestigingen in Nederland die in het land van herkomst ook een jaarrekening moeten publiceren
     
  • Bedrijven die onder de Wet Formeel buitenlandse vennootschap vallen

Aan welke normen en wetgeving moet een jaarverslag voldoen?

De Nederlandse wetgeving voor jaarverslagen staat beschreven in het Burgerlijk Wetboek in Titel 9 van Boek 2. Daarnaast bestaan er aanvullende richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving en spelen de internationaal geformuleerde IFRS accounting standards voor multinationals een belangrijke rol. Waar alle regels in de basis om draaien, is dat het wettelijk verplicht is de waarheid te vertellen in het jaarverslag. Het is een feitelijk verslag van de actuele situatie die niet rooskleuriger mag worden beschreven dan deze in werkelijkheid is. De gegevens moeten dus correct zijn en mogen niet misleidend zijn.

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...

FAQ

Heeft u niet gevonden wat u zocht?

Neem dan even contact met ons op. Als wij u niet kunnen helpen, dan vinden we mogelijk wel iemand in ons netwerk die u van dienst kan zijn.

Contact