Wiki

Internationale Incasso

Een klant die niet betaalt is vervelend. Het is al niet gemakkelijk om Belgische wanbetalers aan te zetten tot betaling. Als die klant in het buitenland gevestigd is, dan brengt dit extra ongemakken met zich mee. U hebt minder vat op het betaalgedrag van uw internationale klanten, omdat de afstand – letterlijk – veel groter is. Internationaal incasso via een gespecialiseerde derde partij kan in dat geval helpen om uw geld te recupereren. 

Bent u op zoek naar een incassobureau? Dan kan u bij Atradius Collections terecht.

Internationale Incasso

Nederland is een exportland

Nederland is een echt exportland. Tijdens de crisis kregen onze exportcijfers een flinke klap te verwerken. Maar de voorbije jaren klommen de cijfers elk keer weer gestaag omhoog.

Economische succesverhalen worden vaak voor een groot deel in het buitenland geschreven. Omdat de Europese Centrale Bank massaal activa opkoopt, is de koers van de euro aanzienlijk gedaald ten opzichte van de dollar. Dat biedt volop exportkansen. Ook voor een aantal bedrijven voor wie omzet boeken in het buitenland vroeger een te hoge drempel was.

Maar, tegelijkertijd brengt handel drijven met buitenlandse klanten ook een verhoogd risico met zich mee. 

Betalen buitenlandse debiteuren goed?

Het is gemakkelijker om een buitenlandse leverancier aan het lijntje te houden, dan een leverancier die bij wijze van spreken om de hoek gevestigd is. Volgens het brancheonderzoek export van Graydon geeft 24% van de ondervraagde ondernemers aan dat de betaalmoraal van de internationale klanten in 2014 verslechterd is. Slechts 7% van de bedrijven vinden dat de betaalmoraal verbeterd is.

In het onderzoek kwam ook aan het licht dat bijna de helft van de Nederlandse bedrijven een betalingstermijn tot 30 dagen hanteert voor internationale klanten. Maar slechts 17% houdt zich ook aan die termijn. Neem daarom zeker voorzorgsmaatregelen alvorens u de internationale toer opgaat.

Succes boeken met internationale incasso

Internationale incasso kan u helpen om uw geld te recupereren in het buitenland. Om succesvol te zijn, is snelheid van handelen cruciaal. Dankzij een lokale tussenpersoon wordt de afstand tussen u en uw klant in ieder geval heel wat kleiner.

Uw vertegenwoordiger ter plaatse spreekt bovendien de taal en is perfect op de hoogte van de wetten, de gewoonten en de gebruiken in zijn land. Het is dus veel efficiënter om op lokaal niveau te werken. Alleen dankzij een gerichte en doeltreffende communicatie zal de debiteur ook daadwerkelijk geneigd zijn om te betalen. Lokale incassobureaus gebruiken overigens dezelfde middelen om uw klant tot betaling aan te zetten als hier in Nederland: schriftelijke en telefonische aanmaningen, steeds met oog voor uw relatie met de klant.

Ook al werken we met partners ter plaatse, Graydon blijft uw aanspreekpunt in eigen land. Zo wordt u geholpen in uw eigen taal en blijft het ook voor u overzichtelijk. Internationale incassobureaus maken in veel gevallen gebruik van een online systeem. Dit maakt het mogelijk om op afstand het hele incassoproces te volgen, van de start tot de effectieve betaling. Zo’n online systeem geeft u ook zicht op de evolutie en het rendement van uw buitenlandse incassoportefeuille.

Welke stappen tot uw debiteur betaalt?

Los van het wettelijke kader dat elk land heeft, volgt internationale incasso ongeveer altijd hetzelfde patroon.

Stap 1. Onderhandeling om tot een minnelijke schikking te komen

Een minnelijke fase blijft essentieel. Hoe moeilijk de onderhandelingen ook verlopen, het zal altijd goedkoper zijn dan een complexe, gerechtelijke procedure opstarten. Buitenlandse incassoprocedures duren dan ook vaak iets langer dan nationale procedures.

Stap 2. Mogelijke gerechtelijke procedure

Als de minnelijke aanpak niets oplevert, kan een gerechtelijke procedure de volgende stap zijn. Bekijk eerst grondig of het wel de moeite waard is.

Stap 3. Resultaat (of niet)

Ofwel is de gerechtelijke procedure succesvol en recupereert u uw geld. Of u komt er tijdens de juridische procedure achter dat het bedrijf insolvabel is. De kans is dan klein dat u uw geld nog zult incasseren

Juridische fase

Wilt u een gerechtelijke procedure inspannen tegen een debiteur die in het buitenland gevestigd is, dan wordt u geconfronteerd met problemen van het internationaal recht. Meer in het bijzonder botst u op vragen rond het internationaal procesrecht.

  • Bij welke rechter kunt u een proces inspannen?
  • Hoe gebeurt de betekenis van het vonnis?

Internationale incasso zit ingewikkelder in elkaar als u toch tot een gerechtelijke procedure moet overgaan. Een vertegenwoordiger die ter plaatse uw belangen verdedigt, is dan geen overbodige luxe.

Europees betalingsbevel

Voor grensoverschrijdende vorderingen binnen Europa kan de schuldeiser ook terugvallen op het Europees betalingsbevel. Hierbij kan hij in eigen land een procedure opstarten. De gedwongen uitvoering van het vonnis om tot betaling te komen, wordt dan automatisch volgens de lokale regels in het buitenland opgestart. Dit zonder dat het nog moet worden bekrachtigd door een lokale rechtbank. Deze procedure geldt voor vorderingen die opeisbaar zijn en niet worden betwist. Met één enkele uitzondering: ze geldt niet voor Denemarken.

Voorzorgsmaatregelen

Hoe groter de afstand tot uw afnemer, hoe hoger het risico. Het mag duidelijk zijn dat u minder vat hebt op internationale wanbetalers. Daarom is het belangrijk om uw klantacceptatie goed te onderbouwen, zowel voor Nederlandse als voor internationale klanten.

Nog uit het brancheonderzoek bleek dat 47% van de bedrijven groeikansen zag in het buitenland en een omzetstijging verwacht tot 20% en meer. Mooi, maar de manier waarop bedrijven te werk gaan, is op zijn minst zorgwekkend. Verblind door extra omzet, kennen leveranciers gul krediet toe, zonder zich vooraf grondig te informeren. Daardoor hebben ze geen zicht op de risico’s en zullen ze hopeloos te laat komen als ze maatregelen moeten treffen om schade door wanbetaling te beperken. Op die manier hollen ze hun eigen fundamenten uit en dreigt hun moeizaam opgebouwde constructie finaal weer in elkaar te stuiken

Wie in het buitenland wil scoren, moet stevig in zijn schoenen staan en zich terdege voorbereiden. De financiële toestand, het betaalgedrag en de betrouwbaarheid van een bedrijf nagaan, zou een automatisme moeten zijn, of het nu om een Nederlandse of een buitenlandse klant gaat. Daarnaast komt het erop aan om kort op de bal te spelen en snel te reageren als een internationale klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt.

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...

FAQ

Heeft u niet gevonden wat u zocht?

Neem dan even contact met ons op. Als wij u niet kunnen helpen, dan vinden we mogelijk wel iemand in ons netwerk die u van dienst kan zijn.

Contact