Wiki

Graydon Score

Graydon Score

Wat is een Graydon Score?

De Graydon Score toont op overzichtelijke wijze het kredietrisico. Naast de grafische weergave, wordt de Graydon Score uitgedrukt in een combinatie van letters, waarbij de AAA score de hoogst mogelijke score is. Hoe hoger de score, hoe kleiner het kredietrisico. De 11 mogelijke scores zijn : AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C, D, NR. Hierbij geeft D aan dat de klant in staat van insolventie verkeert (faillissement, surseance of WSNP in geval van eenmanszaken). NR geeft aan dat geen score vastgesteld kon worden, in de regel omdat er sprake is van een uitzonderlijke situatie. 

Berekening Graydon Score

De score wordt vastgesteld met geavanceerde statistische modellen op basis van de jaarrekening, het betaalgedrag, demografische kenmerken van het bedrijf (omvang, leeftijd, rechtsvorm en branche) en XSeption informatie (ongebruikelijke kenmerken). De uitkomst hiervan is een PD, een gedetailleerde schatting van de kans op insolventie binnen 1 jaar. Op basis van de PD, mate van beschikbaarheid van informatie en mogelijke extra check op bedrijfsactiviteiten wordt vervolgens de Graydon score vastgesteld.

Graydon Score   Omschrijving

AAA                      Het kredietrisico is zeer laag.

AA                         Het kredietrisico is laag.               

A                            Het kredietrisico is laag.

BBB                       Het kredietrisico is gemiddeld.

BB                         Het kredietrisico is gemiddeld.

B                            Het kredietrisico is gemiddeld.

CCC                       Het kredietrisico is verhoogd.

CC                         Het kredietrisico is verhoogd.

C                            Het kredietrisico is zeer hoog.

D                            De onderneming is insolvent.

NR                         Er kan geen score vastgesteld worden.

FAQ

Heeft u niet gevonden wat u zocht?

Neem dan even contact met ons op. Als wij u niet kunnen helpen, dan vinden we mogelijk wel iemand in ons netwerk die u van dienst kan zijn.

Contact