Wiki

Getoetst op kredietwaardigheid?

Is uw onderneming getoetst op haar kredietwaardigheid? En bent u afgewezen? Wij begrijpen dat u misschien niet bekend bent met de werkzaamheden van Graydon. Daarom geven wij u graag meer uitleg over deze toetsingen. De toetsingen worden gedaan in het kader van financieel risicomanagement. Met financieel risicomanagement worden vooraf risico's ingeschat en daarmee beperkt.

Getoetst op kredietwaardigheid?

Graydon adviezen

Bent u bij het aangaan van een zakelijke relatie getoetst op kredietwaardigheid? Graydon geeft adviezen over de volgende punten: kredietlimiet, Graydon rating en betaalscore. Hieronder vindt u meer uitleg over de adviezen die Graydon geeft van een onderneming. 

Kredietlimiet: De kredietlimiet geeft aan tot welk bedrag het verantwoord is om met een bedrijf op krediet zaken te doen. De hoogte van dit bedrag wordt berekend aan de hand van kerngetallen op de balans, waaronder het eigen vermogen en werkkapitaal.

Graydon rating: De Graydon rating geeft een beoordeling van het risicoprofiel. De score loopt van AAA (zeer lage kans op wanbetaling) tot D (de onderneming is insolvent). De Graydon rating wordt onder andere gebaseerd op de volgende items: de jaarrekening, het betaalgedrag en demografische kenmerken van een organisatie (omvang, leeftijd, rechtsvorm en branche).

Betaalscore: De betaalscore geeft aan in hoeverre een onderneming tijdig aan haar betaalverplichtigen voldoet. De score wordt berekend aan de hand van betaalervaringen van de afgelopen 12 maanden van verschillende leveranciers. Op basis van deze betaalervaringen wordt een waarderingcijfer berekend, het cijfer loopt van 1 tot 10.

Aanpassen Graydon advies

Naast de Graydon adviezen kunnen er andere redenen zijn voor uw afwijzing. Deze redenen kunnen van invloed zijn op uw Graydon beoordeling. Wij adviseren u na te gaan of alle cijfers kloppend en recent zijn. Mocht dit niet voldoende zijn voor uw zakelijke relatie, dan kunt u samen met Graydon kijken wat ten grondslag ligt aan de scores. Graydon geeft altijd openheid van zaken over de totstandkoming van de beoordelingen, en bekijkt samen met u waar zonodig mutaties doorgevoegd kunnen worden.

Veel voorkomende redenen afwijzing zijn:

  • U bent een eenmanszaak of een vennootschap onder firma. Dan hebben wij geen inzage in uw jaarcijfers. Wij verwerken graag uw jaarcijfers wanneer u deze toestuurt naar service@graydon.nl. Inzage in de jaarcijfers kan van invloed zijn op uw beoordeling.
  • Uw betaalscore is te laag. Indien u zich niet herkent in de betaalscore kunt u om een aanvullend onderzoek vragen.
  • Door concernconstructies kan uw moedermaatschappij voldoende kredietwaardig zijn, de maatschappij kan zich dan aansprakelijk stellen voor de werkmaatschappij.

Contactgegevens service

Voor vragen en opmerkingen kunt u ons telefonisch bereiken op 020 567 95 01 of per mail naar service@graydon.nl. Bekijk deze pagina voor overige veelgestelde vragen.

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...

FAQ

Heeft u niet gevonden wat u zocht?

Neem dan even contact met ons op. Als wij u niet kunnen helpen, dan vinden we mogelijk wel iemand in ons netwerk die u van dienst kan zijn.

Contact