Wiki

Debiteurenrisico

Als u op krediet levert, loopt u het risico dat u uw betaling niet krijgt - of niet op het afgesproken moment. Gelukkig zijn er manieren om dit ‘debiteurenrisico’ vooraf in te schatten, te beperken en af te dekken. Deze wiki geeft u antwoord op de volgende vragen: 

Debiteurenrisico

Wat is de betekenis van debiteurenrisico?

Als uw klanten u niet direct hoeven te betalen, geeft u ze als het ware krediet. U loopt daardoor het risico dat u niet (op tijd) betaald krijgt en dat uw debiteur dus niet aan zijn verplichtingen voldoet. Dit wordt ‘debiteurenrisico’ genoemd.

Waarom is het belangrijk het debiteurenrisico te beperken?

Als klanten u niet betalen, kan dat een zware wissel op uw bedrijf trekken. Afhankelijk van de bedragen en de aantallen klanten kunt u er liquiditeitsproblemen door krijgen en menig bedrijf is er zelfs failliet door gegaan. Het beheersen van uw debiteurenrisico vraagt dus de nodige aandacht.

Hoe kan ik het debiteurenrisico inschatten en berekenen?

Als u van tevoren weet dat de kredietwaardigheid van een klant discutabel is, kunt u die klant niet accepteren of bijvoorbeeld direct laten betalen. Voor basisinzicht kunt u bij de Kamer van Koophandel een jaarrekening opvragen, maar er zijn ook gespecialiseerde bureaus die het betaalgedrag van bedrijven in de gaten houden. Aan die gegevens heeft u meer. Bij Graydon kunt u naast jaarrekeningen bijvoorbeeld kredietinformatie inclusief betaalanalyses, benchmarks, risicofactoren en de ontwikkeling van de afgelopen jaren aanvragen. Dat kan per bedrijf, maar ook als koppeling aan uw systemen, waardoor u automatisch nieuwe én bestaande klanten kunt monitoren.

Klantacceptatiebeleid
Om afschrijvingen te voorkomen en inzicht te krijgen in niet-geaccepteerde klanten, kunt u gebruik maken van de Graydon Klantacceptatie-analyse. U kunt zo ook een beeld krijgen van de potentiële omzet van nieuwe klanten. Het voordeel van een optimaal klantacceptatiebeleid is dat u groeiambitie kunt realiseren.

Hoe kan ik mijn debiteurenrisico verkleinen?

1. Stel het maximum bedrag vast dat u als openstaande vordering op één klant acceptabel vindt. Dit kunt u baseren op de hoogte van het risico. Daarbij zult u altijd scherp moeten kijken naar uw eigen cashflow. Heeft u zelf minder middelen ontvangen? Dan zult u uw risico verder moeten beperken. U kunt ook limieten vaststellen voor groepen min of meer gelijkwaardige klanten. Bekijk daarnaast hoe het is gesteld met uw DSO – dus hoe lang het gemiddeld duurt voor u een factuur betaald krijgt.

2. Spreid uw risico’s. Segmenteer uw klanten op basis van financiële kenmerken in homogene groepen, bijvoorbeeld naar ordergrootte of kenmerken van betaalgedrag. Daarmee heeft u altijd inzicht in uw klantenbestand en de daaraan verbonden risico’s.

3. Stel goede algemene voorwaarden op waarin u afspraken vastlegt, zoals de termijn waarbinnen uw klant moet reageren als de levering niet in orde is. Neem een eigendomsvoorbehoud op, zodat u eigenaar van de goederen blijft tot uw klant heeft betaald. U kunt zelfs zaken opnemen die u beschermen als uw klant failliet gaat. Meer tips vindt u hier.

4. Verscherp voorwaarden waar nodig voor bepaalde klantsegmenten. Voor bepaalde klanten kunt u de betalingstermijn verkorten of u kunt klanten een hogere of lagere prijs vragen op basis van hun risico. Ook kunt u bijvoorbeeld werken met deelleveringen.

5. Factureer snel en foutloos. Zorg ervoor dat uw facturen altijd correct zijn en zo snel mogelijk bij de klant terecht komen, bijvoorbeeld via eFacturatie. Problemen die bij veel bedrijven voor een haperend debiteurenproces zorgen, zijn:

  • Facturen worden naar een verkeerd adres gestuurd. Zorg er daarom voor dat u uw klantdata op orde heeft.
  • Finance en sales stemmen niet goed met elkaar af, waardoor belangrijke informatie op de factuur ontbreekt. Lees hoe u de relatie tussen finance en sales kunt verbeteren.
  • Klachten zijn vaak een reden waarom klanten niet betalen. Met credit management software[6] kunt u een koppeling maken tussen klachten, openstaande facturen en kredietinformatie.

Meer weten? Lees het blog ‘4 manieren om uw debiteurenrisico te verkleinen

6. Zoek de balans. De voorgaande werkzaamheden vragen een heldere strategie voor debiteurenbeheer, waarbij u een balans zoekt tussen bescherming en klantvriendelijkheid. Een zorgvuldig klachtenafhandelingsproces voorkomt bijvoorbeeld misverstanden, maar zorgt ook voor klanttevredenheid. Een telefonische of persoonlijke benadering kort voor het aflopen van de betalingstermijn werkt daarnaast beter dan een strenge schriftelijke aanmaning nadat de betalingstermijn al is verlopen.

Hoe kan ik mijn debiteurenrisico volledig afdekken?

1. Zekerheid van derden. U kunt bijvoorbeeld een bankgarantie vragen. Als uw klant niet betaalt, moet de bank dat doen.

2. Kredietverzekering. U kunt zich verzekeren voor een specifieke transactie, voor een specifieke klant, een klantsegment, een landengroep of voor uw gehele debiteurenportefeuille. Een verzekering per transactie is vooral raadzaam wanneer u voor grote bedragen zakendoet. De premie die u betaalt, hangt onder andere af van het risico. Er is (naast de vaak hoge kosten) overigens wel een nadeel. Kredietverzekeraars houden zich het recht voor bepaalde debiteuren, branches of zelfs landen uit te sluiten van verzekeringen. Ook kunnen zij afgegeven limieten intrekken.

3. Kredietverzekering in combinatie met kredietinformatie. In de polis van kredietverzekeringen staat een onderdeel dat ‘zelfbeoordeling’ heet. Tot een bepaald bedrag - vaak € 15.000 - mag u daardoor zelf de kredietlimiet voor uw klanten bepalen, mits u gebruikmaakt van de juiste bronnen. U vraagt bij kleinere orders dus niet een limiet aan bij uw verzekeraar, maar een kredietrapport via een kredietinformatiebureau. Gaat het fout, dan kunt u alsnog bij de verzekeraar claimen.

4. Factoring. Een factoringmaatschappij neemt het beheer en risico van uw debiteurenportefeuille volledig over. Het bedrijf keert u uw geld tijdig uit en zorgt zelf voor de inning bij uw debiteuren. Hiervoor betaalt u provisie, wat er in de praktijk op neerkomt dat u meestal 80% of 90% van het openstaande saldo ontvangt. Factoring heeft zowel voor- als nadelen:

  • Voordelen. U bespaart op kosten voor personeel, aanmaningen en afschrijving van debiteuren die niet betalen. De kosten van late of non-betaling worden daarnaast door de factormaatschappij overgenomen, wat kan resulteren in een betere liquiditeitspositie.
  • Nadelen. U betaalt provisie en geeft de factormaatschappij inzicht in uw financiële situatie. Daarnaast kan het inschakelen van een factormaatschappij ten nadele werken van de commerciële relatie met uw klant, omdat u geen invloed meer heeft op hoe (streng) bedragen worden geïnd.

5. Wanbetalers incalculeren. Als laatste optie kunt u het risico dat sommige klanten niet betalen simpelweg doorberekenen in uw verkoopprijs. Postorderbedrijven rekenen bijvoorbeeld een rente voor kopen op afbetaling waarin vermoedelijk een opslag is opgenomen voor een bepaald percentage wanbetaling.

Meer weten? Lees het blog ‘4 manieren om uw debiteurenrisico te verkleinen

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...

FAQ

Heeft u niet gevonden wat u zocht?

Neem dan even contact met ons op. Als wij u niet kunnen helpen, dan vinden we mogelijk wel iemand in ons netwerk die u van dienst kan zijn.

Contact