Wiki

Compliance

In de nasleep van de economische crisis staan financiële instellingen voor de uitdaging om het vertrouwen in hun sector terug te winnen. De overheid houdt hen scherp in de gaten. De wetgeving is aangescherpt, het toezicht geïntensiveerd. Nooit eerder was het belang van compliance zo groot. Daarom geeft deze pagina antwoord op al uw vragen over compliance. Wat is het belang van compliance, welke taken heeft een compliance officer en wat zijn de laatste ontwikkelingen?

Compliance

Wat is compliance?

Het Engelse werkwoord ‘to comply’ betekent ‘voldoen’ of ‘naleven’. In de financiële sector wordt de term ‘compliance’ gebruikt voor de naleving van wet- en regelgeving. 
De laatste jaren hebben de overheid en financiële toezichthouders steeds meer regels opgelegd aan financiële instellingen. Hiermee hopen zij de integriteit van het financiële stelsel te bevorderen en nieuwe financiële schandalen te voorkomen. Zo is er bijvoorbeeld wetgeving op het gebied van het voorkomen van fraude, voorwetenschap en witwassen en terrorismefinanciering. Ook voor corporate bedrijven speelt compliance een steeds grotere rol. Het begrip compliance werd bekend bij het algemene publiek na een aantal grote beursschandalen zoals Enron en Ahold.

Waarom is compliance belangrijk?

Op non-compliance, het niet voldoen aan de wetgeving, staan stevige sancties. De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zien streng toe op de naleving van de wet- en regelgeving. Als toezichthouders kunnen zij bijvoorbeeld een fikse geldboete opleggen, een vergunning intrekken of zelfs een taak- of gevangenisstraf eisen. Maar compliance is vooral in het belang van de sector zelf, benadrukken de toezichthouders. De wetgeving is immers bedoeld om het financiële stelsel te versterken en verdere reputatieschade en schandalen te voorkomen.

Compliance in Nederland

Volgens het Nederlands Compliance Instituut staat compliance in Nederland nog in de kinderschoenen. Zeker in vergelijking met andere landen. Zo voerden de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk al in het begin van de vorige eeuw regelgeving in voor de financiële sector. In Nederland dook de term ‘compliance’ pas veel later op, nadat Nederland rond 1990 geconfronteerd werd met een serie beursschandalen.

Toch krijgt compliance ook in Nederland de laatste jaren steeds meer aandacht. Mede door de verankering van Europese richtlijnen in nationale wetgeving is het aantal verplichtingen sterk toegenomen. Dat maakt de noodzaak van compliance ook voor Nederlandse instellingen steeds groter. In 1999 werd het Nederlandse Compliance Instituut (NCI) opgericht, een onafhankelijke onderneming die zich richt op het uitvoeren van compliancetaken en het organiseren van compliance-opleidingen. Sinds 2001 bestaat er ook een Nederlandse belangenorganisatie, de Vereniging voor Compliance Officers (VCO). Daarnaast brengt uitgeverij Den Hollander B.V. zes keer per jaar het Tijdschrift voor Compliance uit voor de Nederlandse compliance-professional.

Compliance en trends

Op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) zijn financiële ondernemingen verplicht een compliancefunctie in te stellen. Nu het voldoen aan alle regels, wetten en richtlijnen voor veel instellingen een dagtaak dreigt te worden, besluiten steeds meer organisaties een (externe) compliance officer in dienst te nemen. Het NCI adviseert bedrijven om niet de volledige compliancetaken te outsourcen, maar te kiezen voor een combinatie van een interne compliance officer met externe ondersteuning.

Recente ontwikkelingen

Compliance is en blijft een hot issue. Toezichthouders controleren steeds strenger op de naleving van wet- en regelgeving. In haar jaarverslag noemde de AFM 2013 al ‘het jaar van de integriteit’. En ook DNB heeft ‘alert op integriteit’ in haar strategische meerjarenvisie tot een van haar speerpunten benoemd voor de periode 2014-2018. Vanuit haar voorbeeldfunctie heeft de toezichthouder binnen haar eigen organisatie een afdeling Compliance & integriteit ingericht.

Video: In 10 heldere stappen voldoen aan de Wwft

Moet u voldoen aan de Wwft? Bekijk dan deze video van Mattijs van de Weijer die u in 10 heldere stappen uitlegt hoe u een goed beleid opzet. 

Download de ePaper 'Hoe voldoet u snel en efficiënt aan de Wwft?'

De naleving van de Wwft wordt steeds strenger gecontroleerd. Vaak zonder aankondiging. Voldoet u niet aan uw wettelijke verplichtingen, dan riskeert u een forse geldboete, een dwangsom of zelfs strafrechtelijke vervolging. Maar zover hoeft het niet te komen!

                                               Wwft ePaper.png; compliance; wat is compliance

Download hier de ePaper

Of check direct uw relaties op integriteitsrisico’s

Voorkom risico’s en imagoschade. Screen klanten en prospects diepgaand en op uniforme wijze. Leg bovendien al uw stappen automatisch vast voor uw audit trail. 

Lees hier meer informatie

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...

FAQ

Heeft u niet gevonden wat u zocht?

Neem dan even contact met ons op. Als wij u niet kunnen helpen, dan vinden we mogelijk wel iemand in ons netwerk die u van dienst kan zijn.

Contact