accountant

Brancheonderzoek Accountancy 2015

De accountancy- en administratiesector is aan verandering onderhevig en wordt gedwongen te evolueren.

De druk op de kwaliteit van controle- en advieswerkzaamheden neemt toe en technologische ontwikkelingen zorgen voor effectievere en efficiëntere procesinrichting. Hoe springt de accountant anno 2015 hierop in?

Download de whitepaper

Het credit management en Wwft beleid

De accountant adviseert haar klanten over zaken als credit & risk management, maar hoe effectief heeft de accountant dat zelf eigenlijk ingericht? Graydon onderzocht bij 134 Accountancy- en Administratiekantoren de stand van zaken. Uit dit onderzoek bleek o.a. dat:

  • Bijna één op de vier accountancykantoren een verslechterd betaalmoraal onder haar afnemers constateert.      
  • 72%  haar debiteurenportefeuille niet indeelt op basis van kansen en risico’s.
  • 38%  jaarlijks minimaal een kwartier per relatie aan de naleving van de Wwft spendeert.         

 

Andere Whitepapers