Webinar Graydon - Webinar: Accountancy anno 2017

Webinar: Accountancy anno 2017

Er gebeurt veel in de accountancysector. Hoewel er sprake is van groei, staat de sector een aantal grote uitdagingen te wachten.

Ontwikkelingen als de strengere wet- en regelgeving, de schaarste aan personeel en steeds verdergaande digitalisering beïnvloeden de sector. Wat betekent dit voor de rol van de accountant? En hoe kan data worden ingezet in de bedrijfsvoering? Kortom: hoe gaat men binnen de accountancy om met verandering als constante factor?

Diverse experts gaan hierover met elkaar in gesprek en delen hun ervaringen uit de praktijk.

Download webinar

Bekijk het webinar en ontdek onder meer:

  • Hoe de accountancysector ervoor staat: wat zijn de opvallende statistieken?
  • Wat de focus op kwaliteit betekent voor de dagelijkse werkpraktijk.
  • Welke kans(en) de digitalisering en automatisering met zich meebrengen.
Andere Videos