Market Outlook Paper Graydon - Voorkom oneigenlijk gebruik of misbruik van zorggeld

Voorkom oneigenlijk gebruik of misbruik van zorggeld

Hoe kunt u als gemeente zorgaanbieders effectief screenen?

Het oneigenlijk gebruik van overheidsgeld in de zorg is erg toegenomen sinds de decentralisaties in het sociaal domein in 2015. Er zijn inmiddels al miljoenen aan zorggeld weggesluisd door malafide zorgaanbieders.

Maar door wie wordt dit gedaan? Zowel bij het acceptatieproces als bij de zorgaanbieders waar u op het moment al zaken mee doet is het van belang dat u hiervan op de hoogte bent. Landelijke overheden ondersteunen in de bestrijding van oneigenlijk gebruik van zorggeld, maar er is ook veel dat u zelf kunt doen.

Download Market Outlook Paper

In deze Market Outlook Paper leest u wat u zelf kunt doen:

  • Data verzamelen – weet met wie u zaken doet
  • Welke informatie geeft de beschikbare data u?
  • Tijd voor actie: wat is er nodig om oneigenlijk gebruik aan te pakken?
  • Innovatieve oplossingen bieden een handreiking
Andere Market Outlook Papers