MKB Financiering
Terug naar overzicht
blog

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), een introductie [Deel 1]

Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) staan definitief op de strategische agenda van ondernemend Nederland. Dat bleek onlangs uit de Berenschot Strategy Trends 2019, het jaarlijkse trendonderzoek van organisatieadviesbureau Berenschot. Maar wat is MVO precies? Wat wordt bedoeld met People, Profit en Planet als de drie belangrijkste pijlers? En waarom kunnen ondernemingen tegenwoordig niet meer om MVO heen?  

Van bedrijven wordt meer en meer verwacht dat zij rekening houden met de effecten die hun bedrijfsvoering heeft op mens, milieu en maatschappij. Vanzelfsprekend streeft een commerciële onderneming financiële waarden na, zoals groei en winst, maar daarnaast wordt van bedrijven verwacht dat zij ook sociale en maatschappelijke doelstellingen najagen. Bijvoorbeeld door energie te besparen, mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen en aandacht te besteden aan eerlijke handel en goede arbeidsomstandigheden.

“Wat je als mens ook onder MVO verstaat, feit is dat het uiteindelijk gaat om het als bedrijf verantwoordelijkheid dragen voor de maatschappij,” stelt MVO Nederland op haar website.

De Triple P in balans

Een bedrijf onderneemt maatschappelijk verantwoord als het een goede balans zoekt tussen People, Planet en Profit, ook wel bekend als de ‘Triple P’. Dit zijn de drie kernbegrippen van MVO:

  • People heeft betrekking op het welzijn van alle mensen die betrokken zijn bij de onderneming, van de medewerkers tot de consumenten en de maatschappij als geheel. Denk aan thema’s zoals arbeidsomstandigheden, diversiteit en gezondheid.
  • Planet gaat over de effecten van de bedrijfsvoering op het milieu. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van het productieproces voor de biodiversiteit en op de kwaliteit van water en lucht. Veelvoorkomende thema’s zijn bijvoorbeeld CO2-compensatie, afvalscheiding en circulariteit.
  • Profit is in de Triple P-benadering een ruim begrip. Niet alleen de winst van de onderneming zelf, maar ook de ruimere economische effecten van de bedrijfsvoering op de omgeving spelen hierbij een rol.

De strategische meerwaarde van MVO

“Steeds meer bedrijven zien de noodzaak en voordelen van MVO,” stelt de Rijksoverheid, die MVO op verschillende manieren stimuleert. Ook MVO Nederland is ervan overtuigd dat maatschappelijk verantwoord ondernemen ‘niet alleen goed is voor de maatschappij, maar uiteindelijk ook voor de onderneming zelf’. Ondernemen vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid is volgens de kennis- en netwerkorganisatie goed te combineren met het behalen van financieel rendement. “Denk alleen maar aan de toegenomen vraag naar duurzame producten en diensten of het feit dat betrokken bedrijven beschikken over beter gemotiveerde medewerkers en dus een hogere arbeidsproductiviteit.”

UvA-politicologe Nicolette van Exel constateerde onlangs in een interview in het FD dat MVO ‘na zo’n twintig jaar volwassen wordt’. Als MVO-manager met een indrukwekkend CV zag zij maatschappelijk verantwoord ondernemen opkomen en evolueren bij onder meer grote softwarebedrijven in Silicon Valley. “MVO zal binnen tien jaar omgezet zijn in een vanzelfsprekend onderdeel in elke afdeling van het bedrijf en compleet zijn geïntegreerd in de bedrijfsvoering,” voorspelt Van Exel. Achterblijven is geen optie. “Bedrijven die niet authentiek zijn in hun maatschappelijke missie zullen daarop door de huidige generatie afgerekend worden.”

Meer weten?

De aandacht voor MVO neemt toe. Maar hoewel steeds meer bedrijven duurzaamheid als belangrijk onderdeel van hun onderscheidend vermogen beschouwen, blijkt MVO slechts in 15% van de organisaties daadwerkelijk impact te hebben op de strategie. Wegen de voordelen van duurzaamheid en MVO altijd op tegen de nadelen? En hoe kunt u als organisatie aan de slag met toekomstgericht ondernemen? Hoe verankert u MVO in al uw bedrijfsprocessen? Lees ook het tweede deel van dit tweeluik: MVO duurzaam implementeren in uw bedrijfsvoering in vier stappen.

Gelijkaardige publicaties
Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...