Nieuwe generatie arbeidsmarkt
Terug naar overzicht
blog

Inspelen op de nieuwe generatie op de arbeidsmarkt

Het gaat goed op de arbeidsmarkt. De economie groeit in hoog tempo en de werkloosheid is scherp gedaald. Positief nieuws. Maar de keerzijde is dat het voor arbeidsbemiddelingsorganisaties steeds moeilijker wordt om geschikte kandidaten te vinden om vacatures in te vullen. De vijver waaruit zij kunnen vissen, wordt immers steeds kleiner. De strijd om jong talent is losgebarsten. Maar wat wil de nieuwe generatie eigenlijk? En hoe kunnen arbeidsbemiddelingsorganisaties hierop inspelen?

De nieuwe generatie

Tijden veranderen en de arbeidsmarkt verandert mee. In een brief aan de Tweede Kamer schetste Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Koolmees onlangs de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Door digitalisering, globalisering en robotisering zullen banen veranderen en verdwijnen, maar komen er ook andere banen bij. En ook kandidaten veranderen. 

De generatie Y (grofweg geboren tussen 1985 en 1995, ook wel aangeduid als de millennials) en generatie Z (geboren vanaf 1995) betreden de arbeidsmarkt met beduidend andere normen en waarden en een andere mentaliteit dan bijvoorbeeld de babyboomers. 

De nieuwe generatie is met name op zoek naar zingeving en wil vooral werkzekerheid in plaats van baanzekerheid. Jongeren zien zichzelf niet decennialang voor dezelfde organisatie werken en stellen geluk en vrije tijd boven loyaliteit aan hun werkgever.

Nieuwe wensen en verwachtingen

Met de komst van de millennial en generatie Z op de arbeidsmarkt is onmiskenbaar een nieuwe generatie opgestaan. De nieuwe kandidaat is eigenzinnig en creatief, wil uitgedaagd worden en hecht veel waarde aan vrijheid en flexibiliteit

Ook het brancheonderzoek dat Graydon recent heeft uitgevoerd in de arbeidsbemiddelingsmarkt laat zien dat de wensen van de uitzendkracht of hoogopgeleide kenniswerker veranderen. “Bij de nieuwe generatie gaat het om zingeving, over waarde toevoegen aan jezelf en je omgeving. En daarbij willen ze heel veel verantwoordelijkheid.” stelt Ronald van Gerwen, CEO Nederland van high end detacheerder TMC. 

De nieuwe generatie vraagt om een andere benadering, constateert ook Cathérine Eissens-Rings, Regiomanager bij Accord. “Ik merk dat ze verwachten dat wij hen eerst benaderen, voordat ze zelf een stap zetten. Daarnaast willen ze liever vier dagen werken in plaats van vijf.”

Inspelen op millennials

Hoe kunnen bedrijven de nieuwe generatie aan zich binden? De millennial is opgegroeid met internet en vraagt daarmee om een nieuwe manier van werven, zoals recruitmentmarketing. Steeds vaker wordt AdWords ingezet om ervoor te zorgen dat de juiste kandidaten een vacature vinden. Ook sociale media worden steeds beter benut in de zoektocht naar talent. 

Als een geschikte kandidaat eenmaal is gevonden, dan is het van belang dat het werving- en sollicitatieproces snel en soepel verloopt. Zorg voor een duidelijk proces en stem dit af met de kandidaten. Reageer snel op een gesprek en deel de vervolgstappen. Ook in het geval van een afwijzing is een goede Candidate Journey van belang. Elke kandidaat heeft immers een eigen netwerk, waarin hij mogelijk zijn ervaringen zal delen.

Door Employer Branding kunnen bedrijven zich onderscheiden van de concurrent. Bijvoorbeeld door op de eigen website of op vacaturesites video-content te delen waarin werknemers hun ervaringen binnen het bedrijf delen. Ook het publiceren van werknemerstevredenheidsonderzoeken kan bijdragen aan de aantrekkelijkheid van een bedrijf. 

Daarnaast kunnen bedrijven potentiële kandidaten over de streep trekken door andere vormen van werken, zoals thuiswerken en deeltijd- of flexwerk. Stimuleer kandidaten ook om zelf ideeën in te brengen ten aanzien van werktijden en -locatie. 

Voldoening

Hoewel de nieuwe generatie feitelijk iedere baan als tijdelijk beschouwt, gaat zij vol overtuiging een partnerschap aan met organisaties die haar een baan kunnen bieden die voldoening brengt en voldoende vrijheid en flexibiliteit geeft.

Meer weten?

Meer weten over trends en ontwikkelingen binnen de arbeidsbemiddelingsmarkt? Schrijf u in voor de talkshow 'Arbeidsbemiddeling 2018' op 30 januari 2018 om 16.00 uur. Houd ook ons downloadcenter in de gaten, waar binnenkort het volledige sectorrapport te vinden is. 

Gelijkaardige publicaties