Datagedreven ondernemen II: het belang van draagvlak op management level
Terug naar overzicht
blog

Datagedreven ondernemen II: het belang van draagvlak op management level

In een vorig artikel heeft u kunnen lezen waarom een gedragen datavisie en -strategie veel waarde voor uw bedrijf kan toevoegen. Voor het doorvoeren van een data-aanpak door de hele organisatie zijn er verschillende uitdagingen die u moet zien te overwinnen. In deze reeks artikelen bespreken we de vier grootste mogelijke drempels op uw weg naar een datagedreven onderneming. In dit artikel staan we stil bij het belang van draagvlak in het top-level van de organisatie: het management.

Wanneer er grote verandering moet worden doorgevoerd in een organisatie, is het van belang om ondersteuning en goedkeuring binnen alle lagen van het bedrijf te verwerven. Mensen houden over het algemeen niet van grote veranderingen, omdat dit vaak onzekerheid oproept. Dit kan zorgen voor weerstand. Om de overstap naar datagedreven ondernemen te maken, zullen er echter processen en werkwijzen moeten veranderen door de hele organisatie. Maar hoe pakt u zoiets aan?

De rol van het management

Het management speelt een cruciale rol in de overstap naar datagedreven ondernemen. Wanneer zij het nut van een aanpassing inzien en dit overtuigend binnen de organisatie uitdragen, zal de verandering ook binnen de rest van de organisatie sneller geaccepteerd worden. Hiermee groeit het aanpassingsvermogen van de organisatie. Om als organisatie wendbaar te blijven, moet een organisatie vertrouwen hebben dat ook werknemers die verder van de beslissing staan over enige autonomie moeten beschikken, en dit goed aankunnen.

Echter, juist het management kan huiverig zijn om aanpassingen te maken in de huidige werkwijze. Er wordt geleund op oude strategieën en denkwijzen. Want: als het al goed gaat, waarom zou u dan veranderen? Door op deze manier te denken is de kans groot dat u de boot mist wanneer de rest van de markt meegaat in nieuwe ontwikkelingen. Vooral in de dynamische omgeving waarin veel bedrijven opereren, is het van belang om in te spelen op wat er om u heen gebeurt.

Hoe Nokia de boot miste

De val van Nokia in de smartphone markt is een uitstekend voorbeeld van wat er kan gebeuren wanneer er geen draagvlak onder het management is. Nokia was niet voor niets tot 2007 marktleider in de smartphone industrie. Het bedrijf had genoeg kennis en middelen in huis om succesvol te innoveren, zoals ze in het verleden hebben laten zien. Toch misten ze volledig de boot toen Apple in 2007 de eerste iPhone op de markt bracht. Na mislukte pogingen om de draad op te pakken, besloot Nokia zich in 2013 zelfs helemaal terug te trekken uit de smartphone business. Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

Angst bij verschillende lagen in het management is in deze case cruciaal geweest. Onder het topmanagement speelde angsten voor externe factoren als aandeelhouders en concurrenten, en onder middenmanagers bleek vooral angst voor interne groepen, waaronder het topmanagement en collega’s. Er kwam een gigantische druk te liggen op softwareontwikkelaars vanuit het topmanagement, waardoor ze niet eerlijk rapporteerden over de achterblijvende resultaten.

Het management kreeg een té optimistische kijk op de innovatieve capaciteiten van het bedrijf, en focuste zich met name op korte termijn ontwikkelingen. De lange termijn werd uit het oog verloren, waardoor Nokia de prioriteiten onjuist inschatte en een gigantische achterstand ontwikkelde in de kwaliteit van hun software. Deze case laat dus zien waarom het bij uitstek van belang is om vanuit het topmanagement de ogen open te houden voor nieuwe kansen en ontwikkelingen in de markt op de voet te volgen. Juist deze groep zou verandering niet moeten schuwen.

Het kan ook anders

Er zijn verschillende manieren om het op een andere manier aan te pakken. Een voorbeeld van een bedrijf dat er juist heel goed in slaagt om inzichten uit data te benutten en organisatiebreed in te zetten is Uber. U geeft aan dat u een rit nodig heeft, en binnen enkele minuten staat de dichtstbijzijnde taxi voor uw neus. Uber is een voorbeeld van een tweezijdige markt: de aanbieders (chauffeurs) aan de ene kant en de afnemers (consumenten) aan de andere kant. Met momenteel zo’n 14 miljoen ritten per dag wist Uber al snel een leidende positie in te nemen. Door middel van het gestructureerd inzetten van data, kon er een service tot stand komen die perfect aansluit op de behoefte van de gebruiker. Data is dus key voor Uber.

Maar waarom lukt het hen wel om zo snel mee te bewegen met de markt? Uber durft risico’s te nemen. In alle lagen van de onderneming werken gedreven professionals die verandering niet schuwen, maar juist op zoek zijn naar nieuwe mogelijkheden om te innoveren. Uber werkt met zelfsturende teams, die over veel autonomie beschikken en dus niet voor iedere beslissing bij het management aan hoeven te kloppen. Het management bepaalt slechts de hoofdlijnen.

In een brief laat CEO Dara Khosrowshahi weten dat hij, ondanks zijn menselijke imperfecties, zal blijven luisteren. Hij geeft aan dat de voorkeuren van consumenten veranderen, en dat zij dus ook in beweging zullen moeten blijven. Het transparant uitdragen van deze datavisie laat zien dat Uber verandering niet uit de weg gaat en buiten haar comfortzone durft te treden.

Wat kunt u zelf doen?

De voorbeelden die zijn genoemd betreffen hier grote multinationals, maar wanneer een bedrijf van deze orde van grootte een datagedreven cultuur kan realiseren, dan kunt u dat ook. Om zelf de stap naar het datagedreven ondernemen te vergemakkelijken, is het dus van belang dat alle neuzen dezelfde kant op komen te staan. Het management zal moeten inzien wat de waarde van een nieuwe manier van denken is. Wat zijn de belangen van een organisatiebrede data-aanpak? Hoe kan dit bijvoorbeeld de toegevoegde waarde van uw onderneming versterken en ondersteunen? En waarom is het van belang dat verschillende partijen binnen de organisatie inspraak hebben bij de ontwikkeling van een vernieuwde aanpak?

Door de rol die data kan spelen in groei en innovatie voor uw onderneming te verduidelijken, en te wijzen op de resultaten waartoe dit kan leiden, is de kans een stuk groter dat het management het belang van een datagedreven aanpak inziet. Het is zaak om niet achter te blijven en te kijken hoe nieuwe ontwikkelingen uw bedrijfsvoering kunnen ondersteunen en u een stap vooruit kunnen helpen.

Aan de slag met een nieuwe data-aanpak

Met het nodige vertrouwen en de nodige flexibiliteit vanuit het topmanagement is er dus een hoop mogelijk. Toch blijft het invoeren van een organisatiebreed gedragen datavisie en -strategie een complexe klus. We helpen u hier graag bij. Vragen of interesse? Lees hier meer, of laat hier direct uw gegevens achter, dan nemen wij spoedig contact met u op.

Naar een datagedreven aanpak

In een volgend artikel zullen we ingaan op de het belang van een passende bedrijfscultuur en de gigantische rol die menselijk kapitaal hierin speelt voor het succesvol implementeren van een datagedreven aanpak.

Gelijkaardige publicaties