FinTech en accountancy
Terug naar overzicht
blog

FinTech en accountancy: waar liggen de kansen?

Vaak wordt gedacht dat FinTech voornamelijk van belang is voor financiële instellingen. Dat is echter een misvatting: ook voor accountants liggen er kansen in en met FinTech. Voor velen is FinTech echter niet veel meer dan een vaag buzzword. Wat houdt het precies in? Wat kan de FinTech voor de accountancysector betekenen en andersom?

Wat is FinTech?

FinTech staat voor Financial Technology en is in het kort te omschrijven als technologische innovaties die de strijd aangaan met traditionele financiële producten en diensten. De FinTech-sector bestaat veelal uit jonge bedrijven (startups), die zich bezighouden met het veranderen van bestaande manieren van beleggen, bankieren en betalen. Deze nieuwe spelers hebben meer ruimte om te experimenteren en kunnen zich makkelijker aanpassen aan de behoeften van hun klanten dan de ‘gevestigde’ financiële bedrijven. Daarmee vormt FinTech de drijfveer achter disruptie in de financiële sector.

Disruptie als uitgangspunt voor innovatie

De digitalisering heeft een grote invloed op onze behoeften en de snelheid waarmee deze veranderen. Omdat de gevestigde financiële bedrijven maar moeilijk op deze veranderingen kunnen inspelen, omarmen ze het disruptieve karakter van FinTech, zo blijkt uit onderzoek van PwC.

Disruptieve acties brengen innovatie op gang. Door samenwerkingen aan te gaan met FinTech-bedrijven verbeteren ze hun operationele efficiëntie om aan de wensen van de klant te kunnen voldoen. Liggen er op dit vlak ook kansen voor accountants? En hoe innovatief is de accountancysector eigenlijk?

De accountancysector over FinTech

Uit onderzoek van Graydon binnen de accountancysector blijkt dat het merendeel van de accountants hun eigen kantoren als innovatief beschouwen, terwijl de sector als geheel als gematigd innovatief wordt gezien. Daarnaast kwam tijdens het webinar ‘Accountancy anno 2017’ naar voren dat er wel degelijk invloed wordt verwacht van nieuwe technologieën op de accountancysector. Zaken als robotic accounting, artificial intelligence en machine learning gaan het vak veranderen. 

Volgens Fou-Khan Tsang van Alfa Accountants wordt de FinTech op de voet gevolgd om in te kunnen schatten hoe groot de impact van techniek op de accountancysector zal zijn. Grote accountantskantoren en softwareleveranciers investeren volop in de ontwikkeling van nieuwe technieken. Middelgrote en kleine kantoren starten juist op kleinere schaal een innovatieve tak of richten eigen startups op om vernieuwingsslagen te kunnen maken, aldus Arie Plug van Visser & Visser.

Bekijk het volledige webinar ‘Accountancy anno 2017: verandering als constante factor’. 

Databehoefte biedt mogelijkheden tot samenwerking

Naast het innovatieve aspect, houden veel FinTech-bedrijven zich bezig het met verzamelen, verwerken en analyseren van (grote hoeveelheden) data. Zo ontwikkelen ze algoritmes die inzicht geven in bijvoorbeeld betaalgedrag, waardoor er uiteindelijk op feiten gebaseerde voorspellingen kunnen worden gedaan. Juist op dit gebied kan de accountant waarde toevoegen

Door de steeds groter wordende datastromen is er behoefte aan deskundig advies. Met hun kennis en ervaring zijn accountants bij uitstek in staat om deze data te controleren. Bovendien geeft de behoefte aan grip op de steeds groter wordende datastromen de accountant de mogelijkheid om in zijn nieuwe rol als financieel regisseur of adviseur te kruipen en de klant de weg te wijzen. Daarnaast zorgen de beschikbare data-inzichten ervoor dat de accountant meer informatie tot zijn beschikking heeft om de klant beter en met de juiste onderbouwing van advies te kunnen voorzien.

Betrouwbaarheid van data verhogen

Niet alleen heeft de FinTech de accountancysector iets te bieden, ook andersom bestaan er kansen. Accountants kunnen op hun beurt de betrouwbaarheid van de data verhogen waarmee FinTech-bedrijven werken. Door een accountant gecontroleerde data zorgt voor meer zekerheid over de volledigheid en juistheid van de gegevens waarmee FinTech-bedrijven werken.

Kennis van trends in FinTech belangrijk

Zoals ook tijdens het webinar naar voren kwam, is het voor accountants van belang op de hoogte te zijn van de trends rondom FinTech. Ontwikkelingen zoals cryptocurrencies, blockchain, applicaties en intelligente softwaresystemen kunnen immers directe invloed hebben op hun werk of dat van hun klanten. Kennis van deze innovaties is essentieel om van toegevoegde waarde te blijven voor de klant en hen goed te kunnen adviseren bij financiële vraagstukken.

Noodzaak om te innoveren

Kortom, accountants kunnen niet achterblijven op het gebied van technologische ontwikkelingen willen ze waardevol blijven voor hun klant. Afgaand op de resultaten uit ons onderzoek in de accountancysector lijkt de noodzaak om te innoveren steeds duidelijker te worden. FinTech-innovaties hebben niet alleen impact op de producten en diensten van banken en verzekeraars, maar raken zeker ook het werk van de accountant. FinTech biedt mogelijk de steun in de rug die accountancysector nodig heeft om de stap naar de toekomst te maken: van het verwerken van bestaande resultaten, naar het doen van voorspellingen. 

Lees meer over de mogelijkheden en kansen van data voor de accountancysector in:

Gelijkaardige publicaties