Big data in de accountancy
Terug naar overzicht
blog

Big Data: buzzwoord of goudmijn voor accountancy?

Data-analyse en Big Data zullen de accountancy volledig vernieuwen, voorspelde Hans Bootsma van Deloitte al in 2015. Maar zo’n vaart lijkt het nog altijd niet te lopen. Laat de sector hiermee gouden kansen liggen? Of zijn de obstakels te groot en is Big Data niet meer dan een buzzwoord?

Gouden kansen voor de accountancy

Benchmarking, scherpere bevindingen en trendanalyses met een voorspellende waarde: de inzet en analyse van Big Data zou een aanzienlijke kwaliteitsslag opleveren voor de accountancy. Geen steekproeven meer, maar een volledige controle van alle transacties en processen. Geen jaarrekening en verantwoording achteraf, maar real time inzichten en sturingsmogelijkheden het hele jaar door. Het verrijken van de beschikbare data met externe data zou een schat aan informatie opleveren. De accountant zou de data analyseren en duiden, en verdiepende rapportages aanleveren waarbij prestaties zouden worden vergeleken met die van de concurrent. Prachtige kansen voor de accountant, allemaal dankzij de inzet van Big Data, die jaren geleden al werden gesignaleerd. Waar blijft toch die veelbesproken vernieuwing in de accountancy?

Twijfels

De praktijk is weerbarstig gebleken. Hoewel Big Data nog altijd een hot onderwerp is, zijn er ook nog steeds veel twijfels. Zijn de data voldoende betrouwbaar? Hoe zit het met privacywetgeving? Waar blijven de voorbeelden van succesvolle toepassingen? Misschien gaan de veranderingen in de accountancy zo traag omdat veranderen als verplichting wordt gezien en niet gebeurt vanuit intrinsieke motivatie, schreef Vera van Dijk van BDO Accountants onlangs nog in een column voor Accountancy Vanmorgen. Kan Big Data haar meerwaarde voor de accountant bewijzen?

Van bedreiging naar kans

Andersom geldt: kan de accountancy het zich permitteren om niet te vernieuwen? In haar visie op de branche wijst de Rabobank al op de concurrentie van branchevreemde toetreders, zoals ICT-bedrijven. Als accountantskantoren geen datatoepassingen aanbieden aan hun klanten, dan doen andere bedrijven dat wel. “Gegevensverwerking is bij uitstek werk dat door computers kan worden overgenomen,” schreef mijn Graydon-collega Isabelle Heitkonig in haar blog 'Digitalisering duwt accountant in nieuwe rol', waarin ze de noodzaak van een nieuwe rol voor de accountant beschreef. Biedt de toepassing van Big Data de accountant nieuwe kansen om zijn bestaansrecht te bewijzen?

Voorwaarden

Wat is er nodig om Big Data om te toveren tot een goudmijn voor de accountancy? Ten eerste zijn er geschikte databestanden nodig, waarvan de kwaliteit gegarandeerd kan worden. Een voorwaarde die overigens ook weer kansen biedt, want het zijn juist accountants die grote databestanden kunnen controleren. Daarnaast moet het traditionele verdienmodel op de schop. Het werk kan door de automatisering immers veel sneller en efficiënter worden gedaan, waarmee ook het model van urendeclaratie onder de loep zal moeten worden genomen.

Een andere voorwaarde is de uniformiteit van data. Benchmarking zou bijvoorbeeld een stuk eenvoudiger zijn als alle accountantskantoren dezelfde standaarden voor gegevensuitwisseling zouden toepassen, zoals Standard Business Reporting (SBR) en Referentie Grootboekschema (RGS). En zo zijn er nog andere hobbels te nemen, zoals het investeren in deskundige data-analisten en goede analysesoftware, het aanpassen van de werkprocessen, het voldoen aan privacyregelgeving en het motiveren van alle betrokkenen om mee te bewegen. Niet verwonderlijk dat vernieuwingen in de accountancy op zich laten wachten…

Strategische inzichten

Als de sector erin slaagt alle hordes te nemen, dan valt er een wereld te winnen. In zijn nieuwe rol als financieel regisseur kan de accountant slim gebruik maken van Big Data door betrouwbare data uit verschillende bronnen te combineren, te analyseren en zijn klanten strategische inzichten te verschaffen. Wat zijn de trends? Waar liggen groeikansen? Hoe presteren concurrenten? Wat zijn geschikte zakenpartners? De accountant kan de ondernemer helpen om tijdig in te grijpen en bij te sturen als dat nodig is. Zoals collega Isabelle Heitkonig schreef: “Nu de ondernemer over steeds meer real time informatie kan beschikken, is de behoefte aan een deskundig adviseur groter dan ooit.”

Meer weten? 

Meer weten over trends en ontwikkelingen binnen de accountancysector? Download hier het volledige sectorrapport Graydon Data Insights Accountancy 2017.

Gelijkaardige publicaties