Bouw floreert, knokken voor de knaken
Terug naar overzicht
blog

Bouw floreert, knokken voor de knaken

Tien jaar na het begin van de crisis lijkt het tij in de bouwsector te zijn gekeerd. De economie groeit, de vraag naar woningen blijft onverminderd groot en bouwbedrijven hebben het drukker dan ooit. Maar het venijn lijkt in de staart te zitten. Want terwijl bouwbedrijven nog bezig zijn met de uitvoering van projecten die zij tijdens de crisisjaren tegen scherpe prijzen hebben aangenomen, leidt de aantrekkende markt tot explosief stijgende bouwkosten. Hoe kunnen bouwbedrijven in deze spannende tijden toch een duurzame groei realiseren?

De bouwsector floreert

Jaarlijks 75.000 nieuwe woningen erbij tot 2025, bestaand vastgoed verduurzamen en een investering van 7,3 miljard euro in 2019 voor infrastructuur: bouwbedrijven hoeven de komende jaren zeker niet stil te zitten. Gemiddeld kan een bouwbedrijf inmiddels ruim tien maanden vooruit met de orders in zijn portefeuille. In het tweede kwartaal van 2018 steeg de omzet van de bouw met 12 procent in vergelijking met een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het gaat goed met de bouw in Nederland, zo lijkt het.

Bouwbedrijven in de knel

Maar in de nasleep van de crisis ontstaan er ook problemen. Nu bouwprojecten weer volop op gang komen, is de vraag naar personeel en materiaal groter dan ooit, maar tijdens de crisisjaren is het aanbod sterk teruggelopen. Veel vaklieden keerden de bouw noodgedwongen de rug toe. Een sterke vraag en een verminderd aanbod leiden automatisch tot schaarste. Timmerlieden en metselaars zijn nu vaak maanden vooruit volgeboekt, en ook bij leveranciers van bouwmaterialen lopen de wachttijden als gevolg van de stijgende vraag in rap tempo op. Daardoor schieten de bouwkosten voor hoofdaannemers omhoog.

Vooral bouwbedrijven die tijdens de crisisjaren aanbestedingen hebben gewonnen voor meerjarige projecten tegen scherpe tarieven (gebaseerd op de lagere bouwkosten tijdens de crisis), komen nu in de knel te zitten. Zo constateert Cobouw dat het aantal faillissementen in de bouwsector de laatste tijd weer oploopt. In augustus van dit jaar gingen 31 bouwbedrijven failliet, tegenover 25 faillissementen in dezelfde maand vorig jaar. Veel bedrijven in de bouw beschikken over onvoldoende solvabiliteit om tegenslagen op te kunnen vangen of noodzakelijke investeringen te kunnen doen. Zij zien zich genoodzaakt hun faillissement aan te vragen als gevolg van de stijgende bouwkosten. Zo kwam begin dit jaar bouwgroep Moonen in de problemen. De bewindvoerder verklaarde dat de aangenomen werken ‘niet meer konden worden verricht tegen begrotingen die een paar jaar eerder waren opgesteld’. Het bedrijf had 23 projecten in uitvoering.

Duurzaam groeien, risico’s minimaliseren

Voor bouwbedrijven is het zaak om het hoofd koel te houden. Door de krapte op de markt ligt het gevaar op de loer dat een hoofdaannemer een onderaannemer, leverancier of zzp’er minder kritisch zal beoordelen bij het aangaan van een zakelijke relatie, terwijl bouwbedrijven zich juist nu geen misstappen kunnen permiteren. Zorg als bouwbedrijf altijd voor een gedegen onderzoek naar de financiële gezondheid van een potentiële partner. Wilt u precies weten met wie u zaken doet? Voer een gedegen Customer Due Diligence onderzoek uit. Ervaringen uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst, maar kunnen wél een indicatie geven van de betrouwbaarheid van een samenwerkingspartner en de risico’s van een samenwerking.

Inzicht in risico’s

Juist nu de marges in de bouw soms flinterdun zijn, is het van belang om ze te bewaken. Bouwbedrijven kunnen financiële risico’s sterk verlagen door bewust te kiezen voor samenwerkingspartners die kunnen bijdragen aan een duurzame groei. Op basis van actuele en historische gegevens (zoals betaalgedrag) van potentiële partners kunnen risico’s voor de toekomst worden ingeschat. Daarnaast kan inzicht in opmerkelijke situaties een voorspelling zijn voor toekomstig gedrag. Denk bijvoorbeeld aan het aantal faillissementen waar een potentiële zakelijke partner bij betrokken is geweest. Door data uit verschillende bronnen te combineren, kunnen bouwbedrijven risico’s zorgvuldig afwegen, de continuïteit van hun onderneming waarborgen én profiteren van de gouden kansen die zich nu en de komende jaren voordoen.

Meer weten?

  • Wilt u meer informatie speciaal over de bouw? Bekijk dan deze pagina waar u op de hoogte wordt gehouden van trends en ontwikkelingen binnen de bouw.
  • Graydon gelooft dat transparantie het vertrouwen tussen zakenpartners versterkt. Onze missie is om grote hoeveelheden data uit diverse bronnen om te zetten in informatie. Met onze oplossingen beschikt u altijd over de meest actuele gegevens. Bekijk onze Credit Management-oplossingen.
  • Met onze Customer Due Diligence-oplossingen toetst u op snelle en efficiënte wijze uw relaties op belangrijke risico’s. Zo geeft onze UBO Search direct inzicht in de UBO’s (uiteindelijk belanghebbenden) binnen een concern. Meer weten? Vraag meer informatie aan.
  • Wat speelt er écht in de bouwsector? Download ons rapport ‘De bouwsector in beeld’ en ontdek de trends waar bouwbedrijven en opdrachtgevers niet meer omheen kunnen.
Gelijkaardige publicaties
Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...