Master Data Management
Terug naar overzicht
blog

De 6 strategische kenmerken van snelgroeiende bedrijven

Waarom groeien sommige bedrijven sneller dan andere? Het Amsterdam Center for Entrepreneurship (ACE) deed onderzoek naar de verschillen tussen FD Gazellen en ‘doorsnee’ Nederlandse ondernemingen. Het onderzoekscentrum ontdekte zes strategische kenmerken die snelgroeiende bedrijven typeren.

1. Groeivisie

Snelle groeiers dragen een groei-georiënteerde visie uit. Van de ondervraagde FD Gazellen had 79% een expliciete doelstelling om te groeien, versus 66% van de doorsnee bedrijven. Snelgroeiende bedrijven leggen hun groeidoelstellingen vaker vast in bedrijfsplannen of –strategieën. 

2. Innovatie

Snelle groeiers zijn innovatiever dan gemiddelde ondernemingen. Ze innoveren met name op het gebied van producten en markten. Drie van de vier FD Gazellen groeien door nieuwe producten te verkopen, tegenover 28% van de doorsnee bedrijven.

3. Internationalisering

Snelle groeiers hebben een zeer internationale oriëntatie, vaak al vanaf de oprichting van het bedrijf. Het merendeel van de FD Gazellen behaalde een gedeelte van de omzet uit export, versus 38% van de doorsnee bedrijven. Eén op de vier FD Gazellen behaalde zelfs meer dan 50% van de omzet uit export. 

4. Samenwerking

Snelle groeiers werken samen met andere bedrijven en participeren in netwerken. Maar liefst 73% van de FD Gazellen werkt op enige wijze samen met ten minste één ander bedrijf. Voor de helft van de bedrijven spelen netwerken een rol bij het verkrijgen van nieuwe klanten.

5. Debiteurenbeheer

Van de FD Gazellen doet 92% aan actief debiteurenbeheer, tegenover 63% van de onderzochte doorsnee bedrijven. 

6. Kredietmanagement 

De meeste FD Gazellen (62%) geven aan dat kredietmanagement heeft bijgedragen aan de groei van de onderneming. Bij de doorsnee bedrijven is dit percentage 29%.

Kortom: snelgroeiende bedrijven zijn bewust bezig met hun toekomst en omgeving, zijn succesvol op het sociale vlak en zijn overtuigd van het belang van debiteurenbeheer en kredietmanagement. De volledige onderzoeksresultaten zijn terug te lezen in de Entrepreneurship Update van september 2009. 

Dit artikel is geschreven in het kader van de FD Gazellen Awards 2013. Jaarlijks zetten het Financieele Dagblad en Graydon de snelst groeiende bedrijven van Nederland in de spotlight met deze onderscheiding. Deze bedrijven dragen sterk bij aan de werkgelegenheid en het herstel van de Nederlandse economie. Graydon steunt ondernemend Nederland bij hun uitdaging om snelle groei in goede banen te leiden en voorziet  de lezers tot aan de finale van de FD Gazellen via dit medium door middel van artikelen, onderzoeken en cases. Hierbij wordt vooral gekeken naar zaken als de juiste inzet van kennis en kapitaal om verdere groei te kunnen realiseren; het bedrijf financieel gezond te houden en de concurrentie voor te blijven.

Op zoek naar tips om uw credit management te optimaliseren?
Download de cue card

Gelijkaardige publicaties
Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...