Wat is risicomanagement voor bedrijven?
Terug naar overzicht
blog

Wat is risicomanagement voor bedrijven?

Het is belangrijk om in te schatten welke risico’s een bedreiging kunnen vormen voor uw bedrijf. Daar dient u uw gehele bedrijf van bewust te maken. Maar wat is risicomanagement nu precies? Waarom is een goed risicobeleid nodig? En wat wordt van organisaties verwacht? In dit blog beantwoorden we onder meer deze vragen.

Wat is risicomanagement?

Risicomanagement is een vast onderdeel geworden van het beleid van vrijwel iedere onderneming. Het is een continu proces, dat risico’s identificeert en op waarde schat. Ook bepaalt het hoe de kans van het optreden en de gevolgen van risico’s beheersbaar worden. Een gedegen risicomanagementbeleid draagt bij aan het waarborgen van de continuïteit van een organisatie.

Waarom is risicomanagement nodig?

Risicomanagement is van groot belang omdat er soms gevaren op de loer liggen die kunnen worden voorkomen of bepekt met een adequaat risicobeleid. Denk hierbij aan bankschandalen, verslagleggingfraude en reputatieschade. Met een goed risicobeleid kunnen ondernemingen beter anticiperen op mogelijke risico’s, zodat ze effectieve beheersmaatregelen kunnen nemen en zo de continuïteit van het bedrijf kunnen waarborgen. Bovendien is het implementeren van een goed risicobeleid voor steeds meer organisaties wettelijk verplicht.

Risicomanagement hoeft niet te worden gezien als een doel op zich, of uitsluitend als een middel om sancties van een toezichthouder te voorkomen. Het brengt bovendien niet alleen risico’s aan het licht, maar maakt ook inzichtelijk waar kansen liggen. Houd tevens in het achterhoofd dat een risicobeleid er moet zijn om te stimuleren dat men nadenkt over risico’s, bewuste afwegingen maakt en daarnaar handelt.

Wat wordt van organisaties verwacht?

Risicomanagement is in de eerste plaats een middel voor ondernemingen zelf om de continuïteit van de bedrijfsvoering veilig te stellen. Er zijn vijf basisstappen die u kunt volgen voor een effectief risicomanagement. In het kort:

  1. Risico-identificatie. In deze stap brengt u alle mogelijke risico’s in kaart die de doelstellingen van uw onderneming in gevaar kunnen brengen. Denk daarbij aan strategische, financiële en operationele risico’s. Maak tevens onderscheid in risico’s op de lange en op de korte termijn.
  2. Risicoanalyse. Na het in kaart brengen van de risico’s, analyseert u de verzamelde informatie. Bedenk welke risico’s de grootste bedreiging kunnen vormen en de meeste aandacht verdienen.
  3. Beheersing. U bepaalt zelf welke risico’s direct uw aandacht verdienen en welke minder urgent zijn. Nadat de risico’s zijn geïdentificeerd en geanalyseerd, kunt u de regel kiezen uit vier reacties: vermijden, overdragen, beheersen/verminderen of accepteren.
  4. Monitoring. Aangezien risicomanagement per definitie een continu proces is, is monitoring cruciaal. Om de mogelijke risico’s constant effectief te beheersen, is het key om bedreigingen te blijven monitoren. Plan tevens regelmatig een risicoanalyse in.
  5. Rapportage. Als u risicomanagement echt binnen uw organisatie wilt verankeren, dan zult u de gezette stappen inzichtelijk moeten maken voor uw gehele bedrijf. Maak dus tot slot medewerkers bewust van het belang van risicomanagement door hen regelmatige updates te geven van de risico’s die u heeft onderzocht en de mogelijke strategieën die u heeft geïmplementeerd.

Lees hier meer over de vijf stappen voor een effectief risicomanagement.

Wat is de rol van big data in uw risicomanagement?

Hoe schat u de risico’s en/of kansen nu in? Hierin lijkt een rol weggelegd voor big data. Met big data kunnen bedrijfsrisico’s worden voorspeld, proactief worden ontweken en wellicht zelfs worden omgezet in commerciële kansen. Big data stelt ons in staat om continu voorspellende analyses te maken en op tijd bij te sturen om problemen te voorkomen. Maar ook: als er ergens kansen liggen, dan kunnen deze aan de hand big data worden geïdentificeerd en kan men op basis daarvan gericht handelen – en misschien zelfs de winstgevendheid van het bedrijf verhogen.

Met de harde feiten die big data kunnen opleveren, kan de risicomanager adequaat optreden en ‘wat als’-scenario’s maken. Op basis daarvan kan hij beslissen om nieuwe strategieën te implementeren, die door big data voorspellingen zijn gebaseerd op keiharde feiten.

Meer weten over risicomanagement?

Inzicht krijgen in de risico’s bij uw klanten en prospects? Screen uw UBO’s op uniforme wijze en monitor alle wijzigingen. Zo voldoet u aan de Wwft en Sanctiewet.

Gelijkaardige publicaties