Datagedreven leveranciersmanagement bij goede doelen
Terug naar overzicht
blog

Datagedreven leveranciersmanagement bij goede doelen

Door de coronacrisis staan veel bedrijven onder druk. Ondanks dat de voorspellingen over hoeveel bedrijven uiteindelijk failliet zullen gaan door deze crisis nogal uiteenlopen, is het wel duidelijk dat er heel wat bedrijven zullen omvallen. Niet alleen commerciële bedrijven worden geraakt door de pandemie, ook de goede doelen merken dat hun inkomsten teruglopen. Zowel bedrijven als consumenten houden de hand op de knip, fysieke collectes kunnen niet plaatsvinden en evenementen vinden geen doorgang. Naast teruglopende inkomsten is er nog een risicofactor waar rekening mee gehouden moet worden: de leverancier.

De coronacrisis zet onze hele maatschappij onder druk. Thuiswerken, relaties meer digitaal onderhouden en andere omgangsvormen zijn hier onderdeel van. We moeten de wijze waarop we met andere mensen omgaan herontdekken. Geldt dat ook voor onze zakelijke relaties?

Wilt u weten wat Graydon voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact via deze link:
Goede doelen: ga aan de slag met datagedreven ondernemen

Faillissementsgolf aanstaande?

Het is lastig te voorspellen hoe het bedrijfsleven zal reageren op de nieuwe beperkende maatregelen of zelfs een nieuwe lockdown. Hoewel de voorspelde faillissementsgolf vooralsnog uitblijft wordt er wel gevreesd voor wat er gaat gebeuren als de steunmaatregelen vanuit de overheid stoppen. Ook gezonden bedrijven lopen hierdoor risico om alsnog een klap te krijgen, doordat er een domino-effect ontstaat.

Strategische leveranciers in de problemen

Wat zijn uw alternatieven als een strategische leverancier in moeilijkheden komt en haar afspraken niet meer na kan komen? Of dat uw callcenter niet in staat is om uw campagnes uit te voeren? Wat weet u eigenlijk over de kredietwaardigheid van die leverancier? Om inzicht te krijgen in deze vragen is leveranciersmanagement nodig. Voor het inrichten van leveranciersmanagement kunt u gebruik maken van een stappenplan. Het potentieel wegvallen van leveranciers heeft grote impact op uw organisatie en daarom is het van belang om te weten hoe risicovol uw portefeuille is. Een leveranciersanalyse geeft u hierin inzicht.

Lokale partners

Naast het in de gaten houden van de leveranciers is het voor goede doelen uiteraard ook belangrijk om lokale partners te checken. Niet alleen de financiële gezondheid van een partner, maar ook de achtergronden van een bestuurder zijn hierin belangrijk. Als blijkt dat een bestuurder betrokken is bij schimmige zaken kan dit niet alleen de continuïteit van de dienstverlening schaden. Ook ligt er reputatieschade op de loer als blijkt dat een partner te linken is aan bijvoorbeeld een terroristische organisatie.

Marketinginformatie

De eigen database met zakelijke donateurs biedt ook legio mogelijkheden om datagedreven te werken. Denk bijvoorbeeld aan een marketingcampagne waar op basis van bepaalde kenmerken potentiële donateurs worden benaderd. Het combineren van bronnen kan hierbij waardevolle inzichten geven. Welk type bedrijven zijn gulle gevers en vinden wij deze kenmerken bij andere bedrijven terug? Wanneer u weet waar de kansen liggen kunnen er gerichte campagnes uitgevoerd worden. Dit biedt een mogelijkheid om het gat in inkomsten op te vullen die nu is ontstaan door bijvoorbeeld de afgelaste fysieke collectes.

Zakelijke gezondheidscheck

De huidige crisis dwingt ons allen om de wijze waarop we met anderen omgaan aan te passen om gezondheidsrisico’s te verkleinen. Dit geldt ook voor onze zakelijke relaties. Bij een reservering in een restaurant kijken we niet meer op van een aantal vragen over onze gezondheid en die van onze huisgenoten. Het is dus ook niet meer dan logisch om een financiële gezondheidscheck uit te voeren op de bedrijven waar we een relatie mee hebben.

Wilt u meer weten over datagedreven ondernemen bij goede doelen? U leest hier meer over in onze Market Outlook Paper ‘Goede doelen: ga aan de slag met datagedreven ondernemen’.

Wilt u weten hoe u uw zakelijke risico’s in kaart kunt brengen? Neem dan contact met ons op.

Gelijkaardige publicaties