Big data
Terug naar overzicht
blog

Nieuwe klanten werven: check de kredietwaardigheid

In eerdere artikelen besprak ik al hoe de belangen van CMO's en CFO's elkaar wederzijds kunnen versterken: enerzijds door meer marktaandeel te verkrijgen door financiële en marketingstrategie op elkaar af te stemmen, en anderzijds door een gezonde financiële huishouding te gebruiken als concurrentievoordeel.

In dit artikel bespreek ik een derde manier om uw marketing en finance doelstellingen dichter bij elkaar te brengen, namelijk door bij het zoeken naar nieuwe prospects rekening te houden met de kredietwaardigheid van die potentiële nieuwe zakenpartners.

Nieuwe klanten werven

Leads genereren blijft topprioriteit

Nieuwe klanten werven, prospects vinden; leads genereren. Allemaal marketing-speak voor in feite hetzelfde, namelijk de belangrijkste taak van een marketeer. Ondanks dat het inwerken van een onbewuste voorkeur bij de consument of buyer voor de lange termijn sterk bijdraagt aan de financiële waarde van een merk, blijft het genereren van voldoende leads toch prioriteit nummer één voor veel marketeers en CMO's. Dit komt ook naar voren in onderzoek dat ik eerder met u deelde middels deze infographic.

Niet verwonderlijk, als we ons realiseren dat een marketeer toch vooral periodiek beoordeeld wordt en harde cijfers daarbij nogal belangrijk zijn. ROI mag lastig te meten zijn, het is toch sneller en makkelijker te meten dan de brand perception of brand value.

Kredietwaardige prospects

De leads die u als marketing manager samen met uw afdeling aanbrengt, zijn natuurlijk het liefst van goede kwaliteit; dat wil zeggen dat de kans dat ze door sales worden omgezet tot betalende klanten vrij groot moet zijn. Waar we dan in de regel rekening mee houden zijn zaken als lead nurturing, het bieden van relevante informatie in de vorm van content; het inspringen op de behoeftes van de potentiële buyer zodat deze sneller bereid zal zijn in te gaan op het uiteindelijke aanbod.

Maar wat wel eens over het hoofd wordt gezien, is dat het ook prettig is dat de klant voldoet aan het stukje 'betalend', binnen de term 'betalende klant'. U wilt namelijk als marketeer bijdragen aan de naam, maar ook de omzet en algehele financiële gezondheid van uw bedrijf. En als het goed is, is het ook de bedoeling om goede relaties te onderhouden met uw zakenpartners. Het kan dan zeker helpen om uw prospects naast alle andere factoren die u in ogenschouw neemt, ook te selecteren op kredietwaardigheid.

Financiële PR

In een eerder artikel besprak ik al wat de kracht kan zijn van goede financiële PR. In het vertrouwensonderzoek van Graydon Nederland gaf 75% van de respondenten aan dat openheid en financiële transparantie zorgt voor meer vertrouwen bij hun zakenrelaties. Daarnaast geeft 77% van de respondenten aan dat vertrouwen op basis van financiële transparantie zorgt voor meer business bij zakenpartners. In het hierboven geciteerde artikel leest u ook hoe u met uw bedrijf kunt inspelen op deze kennis en uw bedrijf kunt profileren als kredietwaardig en financieel gezond. Voor meer informatie hierover bekijkt u ook Graydon's platform www.opencompanies.nl

Nieuwe klanten werven: kredietwaardigheid checken

In het huidige artikel gaat het echter om de andere kant van transparantie en inzicht in financiële gezondheid en kredietwaardigheid. Nu bent u de marketeer die een prospect wil aanbrengen, maar wilt u wel enige zekerheid hebben dat de zaken tussen uw bedrijf en het bedrijf van de klant soepel zullen verlopen.

Graydon biedt uitkomst. Naast het aanbieden van hulp met het zoeken van prospects en het selecteren op een grote hoeveelheid factoren, biedt Graydon ook de mogelijkheid om een kredietcheck te doen van uw zakenpartners. U kunt het één en ander natuurlijk ook combineren en zo de kredietwaardigheid van uw prospects controleren. Zo zorgt u ervoor dat u met uw lead generatie niet alleen de salesafdeling, maar ook direct uw finance collega's in de kaart speelt.

Gelijkaardige publicaties