Leiderschap
Terug naar overzicht
blog

Zo trekt u buitenlandse investeerders aan

Het aantal ondernemers groeit gestaag. Zo zijn er afgelopen jaar, in Nederland alleen al 65.000 ondernemers bij gekomen. Voor ondernemers met de ambitie en potentie voor groei, is het aantrekken van een buitenlandse investeerder een ideale mogelijkheid om de beoogde doelen te realiseren. Maar, voordat een partij durft te investeren in een project of onderneming, moet de economische situatie aantrekkelijk zijn. De investering moet een zo klein mogelijk (financieel) risico met zich mee brengen. Bent u een ondernemer en wilt u graag groeien? In dit artikel bespreken we de verschillende elementen die belangrijk zijn in het aantrekken van een buitenlandse investeerder.

Spreek de taal van uw financier

Hoe u uw financier overtuigt van uw investeringsplan hangt af van welke investeerder u tegenover zich heeft. Zo beoordelen banken een investeringsaanvraag met name aan de hand van financiële ratio’s, zoals de Netto Constante Waarde (NCW), en vaste richtlijnen zoals het betalingsgedrag van het bedrijf en de solvabiliteit. Een financier die zijn eigen vermogen op het spel zet, zal om te beginnen zoeken naar feeling met het bedrijf, het product of de ondernemer zelf. Natuurlijk zal ook de alternatieve financier vragen om een checklist met financiële kerngegevens, maar daarnaast kijkt de investeerder naar de mate van ondernemerschap, continuïteit en onderscheidend vermogen.

Een goed business plan is cruciaal voor financiering

Eén van de grootste uitdagingen bij het aantrekken van vreemd vermogen is de zogenaamde informatieasymmetrie tussen de financier en de onderneming. Managers en ondernemers beschikken over meer informatie over hun bedrijf dan mogelijke investeerders. Onvoldoende inzicht in de mogelijke risico’s en kansen van een investering kan een financier doen besluiten om een financieringsaanvraag af te wijzen of slechts een beperkt krediet aan te bieden tegen ongunstige voorwaarden. Kijkend naar het succes van Bloomon (2015), wordt duidelijk dat een duidelijk en sterk product met veel potentie en mogelijkheid tot groei, ondersteund door een helder en overtuigend business plan, in de praktijk de basis is voor het aantrekken van internationale investeerders. In een goed businessplan komt de wendbaar en flexibiliteit van uw onderneming naar voren. Het gaat om innovatie en inspelen op mogelijkheden. Van elke groeiende onderneming is het verdienmodel continu in beweging (Dr. Mastenbroek). U leest hieronder de belangrijke elementen in uw businessplan. 

Presenteer een heldere (swot)-analyse

Om inzicht te geven in wat de kracht is van uw bedrijf of project, is het belangrijk om een heldere analyse te maken van de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen. Denk aan de economische ontwikkelingen, de markt, resources van het bedrijf, enzovoorts. U leest hieronder de belangrijkste onderdelen.  

Externe analyse

In de externe analyse worden de markt en uw concurrenten te beschrijven. Wat zijn de sterke punten van de concurrenten? Hoe is de tendens in de huidige markt? Naar aanleiding van een externe analyse, ofwel een analyse op macro niveau, kunnen de kansen en bedreigingen voor uw bedrijf in kaart worden gebracht.

  • Vertrouwen in de economische situatie van het land. Voor een internationale partij is het van belang om het financiële risico zo laag mogelijk te houden. Het hebben van vertrouwen in de economie is nodig om een investering in uw bedrijf te doen. Daarom is het belangrijk om een goed en duidelijk beeld te schetsen van de economische situatie van het land waarin u zakendoet. Wat zijn de trends ? Welke positieve ontwikkelingen zijn zichtbaar op de handelsmarkt? Welke branches doen het goed en welke minder goed? Hoe kan uw bedrijf of project hiervan profiteren? Dergelijke informatie zijn over het algemeen goed te vinden. Zo kunt u  in Nederland bijvoorbeeld veel informatie vergaren bij het CBS.  
  • Hoe ziet de markt eruit? Wie zijn uw concurrenten? Wat zijn hun doelen? Welke strategieën gebruiken zij om die doelen te behalen? Hoe reageren de concurrenten binnen de markt op elkaar?  Is er groei in behoefte bij afnemers?  Door deze punten duidelijk in kaart te brengen, kan er bepaald worden welke kansen aantrekkelijk zijn voor een eventuele kapitaal injectie. 
  • Infrastructuur. Een voor de hand liggende factor die een grote invloed heeft is de aanwezige infrastructuur. Wanneer deze binnen het betreffende land, gebied of regio beperkt is, speelt dit parten voor de aantrekkelijkheid van uw project of bedrijf. De vestigingsmogelijkheden gaan hand in hand met de bestaande infrastructuur. Is er bijvoorbeeld ruimte voor een eventuele uitbreiding? Is de locatie centraal en makkelijk bereikbaar? Wanneer u te maken heeft met leveranciers, is het logistiek gezien een voordelige plek? 
  • Inzicht in regelgeving. Wanneer u met uw bedrijf of project van plan bent over de grens te gaan, heeft u te maken met verschillen in regels en wetgeving. Hoe zit het met de belastingen in het beoogde gebied? Zijn er speciale vergunningen nodig? Krijgt de investeerder te maken met bepaalde wetten en richtlijnen die voor een eventuele  woning of bedrijfspand? Inventariseer alle regels vooraf en maak dit overzichtelijk en duidelijk voor de geïnteresseerde partij.

Interne analyse

Belangrijk is ook met name om aan te tonen hoe het bedrijf er zelf voor staat. Denk aan: hoe zien de processen eruit, welke resources heeft het bedrijf of project. Wat zit er in de sales funnel, hoe afhankelijk is het bedrijf of project van haar meest waardevolle klanten. Hoe worden zwakke punten binnen de organisatie aangepakt? Uit een goede interne analyse komen de sterke en zwakke punten van uw onderneming duidelijk naar voren. Heeft uw bedrijf bepaalde middelen, kennis of vaardigheden die beter zijn dan gemiddeld? Heeft uw onderneming een sterk  imago? De sterke punten van uw onderneming zijn een essentieel onderdeel in elk business plan. Deze kunnen de externe partij overtuigen van de kracht van uw onderneming. Ook de zwakke punten moeten vermeld worden. Deze geven een realistisch beeld van de situatie. In sommige gevallen kunnen de zwakke punten van een bedrijf gezien worden als een kans.

  • Duidelijke financiële prognose. Zal u zelf investeren in een bedrijf waarvan u niet zeker weet hoe het ervoor staat? Een van de belangrijkste punten is het geven van inzicht in de financiële situatie van het bedrijf. Hoe snel betalen uw klanten, wat is de cashflowprognose, hoeveel wordt het bedrijf momenteel gefinancierd? Hoe kwetsbaar is de onderneming als er een grote klant wegvalt? Bedrijven die efficiënt omgaan met hun werkkapitaal, waardoor zij minder afhankelijk zijn van financiers, hebben een voorsprong. Een effectief risico- en debiteurenbeheer ligt aan de basis. De investeerder heeft een gedetailleerd beeld van de financiële situatie, maar ook de financiële processen, nodig om over te gaan tot investeren.
  • Resources. Wat voor interne systemen heeft u? Heeft u een voorsprong op concurrenten door uw IT? Blinken uw mensen uit op een bepaald gebied? Een solide plan voor resourcing kan doorslaggevend zijn. Het gaat om de verhouding tussen wat je nodig hebt en wat het aanbod is. Het is van belang om de business strategie te vertalen naar een resourcing strategie. Zorg voor gestroomlijnde processen, systemen en besturing. Dit levert de beste resultaten op (J. Brady)

Hoe vindt u die financier?

Benader eerst actief bedrijven die interessant kunnen zijn via vertegenwoordigers van deze partij in Nederland. Naast het aanleggen van een waardevol netwerk, is het aanpassen en bijschaven van uw strategie erg belangrijk. 

Kijk hierbij naar soortgelijke bedrijven die al een stap verder zijn, probeer de bijbehorende strategie te achterhalen en streef ernaar nieuwe contacten te leggen. Daarnaast is het belangrijk om de stappen van uw sterkste concurrenten nauwlettend in de gaten te houden, zo kan uw onderneming de meest strategische keuzes maken. 

Gebruik ook bestuursvoorzitters die al in Nederland gevestigd zijn als vraagbaak. Betrek eventueel provincies en gemeenten bij economische missies om buitenlandse bedrijven op de voordelen van bepaalde locaties te wijzen. 

Al met al komt er veel kijken bij het aantrekken van een buitenlandse investeerder. Kijkend naar de bovenstaande punten komt naar voren dat het succes veelal zit in plannen en het hebben van overzicht. Bij een goed beeld van de situatie wordt duidelijk welke kansen er gegrepen kunnen worden en welke punten aandacht nodig hebben. Zorg voor een duidelijk en volledig plan. 

P.S. Wilt u uw businessplan vertalen? Wellicht kunnen wij u verder helpen. 

Meer weten over financieren?

Meer weten over hoe u uw bedrijf kunt financieren? Lees dan onze ePaper slim financieren
 

Slim financieren

Gelijkaardige publicaties
Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...