MKB Financiering
Terug naar overzicht
blog

Werkkapitaal verbeteren: stay focused

Hoe werkkapitaal verbeteren?

Het verbeteren van werkkapitaal is een van de belangrijke middelen voor het genereren van cash en het verlagen van de financieringsbehoefte. De uitdagende economie in combinatie met teruglopende beschikbaarheid van MKB-financiering hebben veel bedrijven er toe aangezet het werkkapitaal nog eens extra onder de loep te nemen. De kunst is echter om de focus op verbetering van werkkapitaal ook in goede tijden permanent in uw organisatie ingebakken te krijgen.

Volgens Frans Cleton, Senior Manager at KPMG Advisory, vereist een permanente focus op werkkapitaal allereerst een gedragsverandering bij de managers binnen de organisatie. Managers zouden te gemakkelijk de focus op het verbeteren van het werkkapitaal verliezen. Redenen hiervoor zijn onder andere de complexiteit en het vervallen in oude gewoontes.

Werkkapitaal verbeteren: een bron van inkomsten

Veel bedrijven ontberen de ervaring in het streven naar een verbetering in het werkkapitaal. Het werd bovendien nooit gezien als een bron van inkomsten. Zo deed het Amerikaanse organisatie- en adviesbureau Accenture onderzoek in de V.S. en West-Europa naar de meest genomen maatregelen met betrekking tot kostenbesparingen van het afgelopen jaar. Daartoe behoorden ontslagrondes, herstructureringen en het schrappen van functies. Een verbetering van het werkkapitaal kan echter ook behoorlijke besparingen opleveren en heeft daarnaast een minder grote (negatieve) impact op de organisatie en haar medewerkers. Toch komt het werkkapitaal verbeteren niet voor in het onderzoek. Dit is een indicatie dat er op dit gebied nog veel vooruitgang te boeken valt.

Om werkelijk het beheersen en verbeteren van het werkkapitaal een integraal onderdeel van de bedrijfscultuur te maken, zal het thema niet moeten worden behandeld als een eenmalig iets. 

Drie focusgebieden

Een ander consultancybureau uit de Verenigde Staten, Ajilon, onderscheidt drie deelgebieden waarop in ieder geval een permanente focus moet worden ingevoerd, wil een bedrijf haar werkkapitaal verbeteren:

  • Accounts Receivable (verkorten betalingstermijn debiteuren)
  • Inventory (laag houden voorraad)
  • Accounts Payable (niet te vroeg betalen aan leveranciers)

Hiernaast zou de afdeling Treasury bij grote bedrijven de liquide middelen van het bedrijf zo optimaal mogelijk moeten beleggen. Om financiële managers en medewerkers ervan te overtuigen voldoende focus te houden op de besturing en monitoring van het werkkapitaal is echter meer nodig dan het instellen van een arsenaal aan KPI’s, (key performance indicators).
 

Werkkapitaal optimaliseren is geen eenmalige exercitie!

Even terug naar het onderzoek van Accenture. Om werkelijk het beheersen en verbeteren van het werkkapitaal een integraal onderdeel van de bedrijfscultuur te maken, zal het thema niet moeten worden behandeld als een eenmalig iets. Personeel moet op continue basis worden getraind en de impact moet op dagelijkse basis in de beslissingen meegenomen worden. Ook niet onbelangrijk, op regelmatige basis moet er worden gecommuniceerd door het management. 

Daarnaast stelt Accenture dat de werkkapitaaldoelstellingen moeten worden vertaald naar financiële ratio’s, performance criteria (KPI’s) en beloningsstructuren. 

Tot slot concludeert Frans Cleton van KPMG in zijn betoog dat een goed doordachte sturing op de hoogte van het werkkapitaal leidend moet zijn. Managers moeten positief geprikkeld worden door middel van beloningen, dialoog en ondersteuning. Goed beschouwd is het invoeren van een permanente focus op het verbeteren van werkkapitaal dus vooral een kwestie van inzicht in het belang hiervan. Daarna volgt het overtuigen en het blijven communiceren om het continue verbeteren blijvend op de agenda te houden. Al met al een mooie uitdaging voor de moderne CFO.Daarnaast stelt Accenture dat de werkkapitaaldoelstellingen moeten worden vertaald naar financiële ratio’s, performance criteria (KPI’s) en beloningsstructuren. 

Op zoek naar manieren om uw bedrijf beter en slimmer te financieren? 
Download Gratis ePaper Slim Financieren

Meer weten over werkkapitaal? Lees ook:

Gelijkaardige publicaties