Master Data Management
Terug naar overzicht
blog

Waar moet ik op letten bij cashflowforecasting

Een cashflowprognose is de meest belangrijke business tool voor elk bedrijf. De forecast vertelt u of uw bedrijf genoeg geld in kas heeft om uw activiteiten te blijven uitvoeren. Het vertelt u daarbij of er meer geld in of uit het bedrijf gaat. In een vorig blog schreef ik al eens wat het verschil is tussen cashflow en winst:

Profit is a matter of opinion. Cash(flow) is a matter of fact.
Voor een adequate financiering van uw werkkapitaal is het belangrijk dat u precies weet op welke momenten in de tijd u dit geld nodig heeft. Dit voorkomt dat u onverwachts naar de bank moet voor aanvullende financiering, of in het andere geval, met een veel te hoge lening zit opgescheept. Daarnaast geeft een realistische cashflowprognose u meer inzicht in uw eigen bedrijf. Maar waar moet u op letten bij het opstellen van zo’n prognose?

 

1. Aflevering is nog geen omzet

Het is belangrijk dat u het verschil inziet tussen het afleveren van een order, en het binnenkrijgen van de betaling ervan. Omzet heeft u pas als het geld binnen is. Wanneer een grote order uitgeleverd is en het geld pas over 3 maanden wordt verwacht, kunt u ook drie maanden niets met dat geld doen. Dat geldt ook voor uitgaven. Nieuwe bedrijfsapparatuur die op rekening wordt gekocht hoeft ook pas later in de cashflowprognose te worden meegenomen.

 

2. Kijk naar uw DSO

DSO staat voor Days of Sales Outstanding. Het is een veel gebruikt begrip om inzicht te krijgen in de betalingstermijn van uw klanten. Kijk naar klantsegmenten, hoe betalen zij gemiddeld, hoe vaak bestellen zij. Maak realistische prognoses op basis van eerder behaalde resultaten. Voor nieuwe klanten kunt u informatie inwinnen bij kredietbureaus om een goede inschatting te kunnen maken.

3. Cashflowforecasting: wees realistisch

Dit wordt gezien als de basisregel van forecasting. Hoewel niet altijd even gemakkelijk, want ondernemers zijn over het algemeen optimistische mensen, is het belangrijk toekomstige verkopen te baseren op historische gegevens en niet op plannen die u hebt gemaakt op basis van de voorspellingen van uw sales. Het is geen verkooppitch: het succes van uw cashflow planning hangt af van een realistische inschatting van uw inkomsten en uitgaven. En neem daarom ook voldoende ruimte voor mogelijke worst case scenario’s. 

 

4. Let op seizoenspatronen 

Bent u een leverancier van kerstpakketten, of levert u bijvoorbeeld ‘back to school’-artikelen, houdt dan rekening met de seizoenspatronen. Zorg dat uw inkomsten en uitgaven in de periodes dat er weinig geld binnenkomt goed op elkaar afgestemd zijn, zodat de financiering van uw werkkapitaal in de rustige periodes geen problemen op gaat leveren. 

 

5. Stel bij voor groei 

Het is zeer belangrijk om over voldoende kapitaal te beschikken om te kunnen groeien. Veel succesvolle bedrijven falen omdat ze te weinig cash hebben om hun groei te financieren. 
Jonge, snelgroeiende bedrijven ervaren dat het binnenhalen van nieuwe klanten meestal extra kosten voor marketing, personeel en materialen met zich meebrengt, zoals uit gesprekken met bijvoorbeeld de FD Gazellen is gebleken. Deze uitgaven moeten vaak gemaakt worden lang voordat de klant rendeert en er cash binnenkomt. U moet dus voldoende cash hebben om de groei te kunnen voorfinancieren. 

6. Neem elke uitgave mee

Het is belangrijk ook alle kleine uitgaven die u verwacht te doen mee te nemen. Een of twee van deze kleinere uitgaven zullen u de das niet om doen, maar uit ervaring blijkt dat aan het einde van het jaar er veel van dit soort kleine ‘tegenvallers’ zijn die een scherp gefinancierde onderneming toch in gevaar kunnen brengen. Houd er gewoon rekening mee en de beste manier om dat te doen is om ze in te plannen. 

 

7. Houd rekening met onverwachte kansen

Soms komt er als ondernemer iets op uw pad waar u snel en adequaat op moet reageren. Houd in uw cashflowprognose rekening met plotselinge businessmogelijkheden. Zo kon een speelgoedhandelaar snel reageren toen een grote partij Disney speelgoed tegen afbraakprijzen op de markt kwam. Voor dit soort mogelijkheden hoeft u geen potje te hebben, maar wel een plan waarmee u snel kunt handelen en dus de concurrentie te snel af bent. 

 

8. Krijg de organisatie mee

Een goede forecast is afhankelijk van de input die u krijgt vanuit uw organisatie. Zorg dus dat u uw mensen overtuigt van de noodzaak ervan, en laat ze zien welke benefits eruit rollen. Neem de tijd om belanghebbenden te informeren en voorzie hen van feedback. Kortom, betrek uw mensen erbij zodat ze zich medeverantwoordelijk gaan voelen. Het cashflow bewustzijn moet overal in de organisatie aanwezig zijn. Belangrijk is bijvoorbeeld de samenwerking tussen Finance en Sales zodat een zo goed mogelijke prognose van de omzet gemaakt kan worden. In dit kader verwijs ik graag naar het onderzoek wat Graydon in samenwerking met CreditExpo hier naar uitvoert. 
 
Tot slot: kijk om u heen en vergelijk. Hoe doen anderen het? Gebruik gegevens van Kamer van Koophandel, brancheverenigingen en onderzoeksbureaus om uw gegevens te vergelijken met die van uw concurrenten. Soms komt u hier tot verrassende ontdekkingen waardoor uw eigen prognoses accurater en dus effectiever worden. 
Gelijkaardige publicaties
Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...