MKB Financiering
Terug naar overzicht
blog

Voordelen van reverse factoring

Reverse factoring is een groeiende trend op het gebied van Supply Chain Finance (SCF). Net als SCF mag reverse factoring zich verheugen op een stijgende populariteit. De voornaamste reden hiervan is dat alle deelnemende partijen voordelen ondervinden bij zo’n financiële constructie. Zowel de klant, de leverancier als de financier. Een win-win-win dus. In dit blog leest u wat reverse factoring inhoudt, wat de voordelen van deze financieringsvorm zijn en wat het voor uw bedrijf kan betekenen. 
 

Reverse factoring gedefinieerd

Bij reverse factoring krijgt de leverancier een gedeelte of alle uitstaande facturen die openstaan bij een afnemer voorgefinancierd door een financiële instelling. Vaak is dit een bank, maar er zijn inmiddels ook gespecialiseerde financiële instellingen die dit faciliteren. De leverancier krijgt hierdoor eerder zijn geld en verbetert daarmee zijn cashflow en werkkapitaal.
 
Reverse factoring verschilt van ‘traditioneel’ factoring omdat de financier in de eerste plaats kijkt naar de kredietwaardigheid van de afnemer, voor de bepaling van het betalingsrisico. Bij factoring wordt altijd gekeken naar de kredietwaardigheid van de leverancier zelf. Het gevolg hiervan is dat ook kleinere bedrijven, die voor traditionele factoring niet in aanmerking komen vanwege hun kleinere kapitaalkracht, juist wel in aanmerking komen voor reverse factoring wanneer zij een aantal sterke klanten hebben. 

Hoe beter de kredietwaardigheid van de klant, hoe goedkoper een financiële instelling kan financieren. Daarnaast gaat het hier enkel om goedgekeurde facturen, waardoor de financier zijn risico op  onbetaalde facturen beperkt. Dit zorgt dat de fee op de facturen lager ligt, ten opzichte van traditionele factoring.
 

Voor wie is reverse factoring geschikt?

Waar het uiteindelijk om gaat is dat facturen eerder betaald worden en dus meer werkkapitaal vrijgespeeld wordt. Hoewel het initiatief meestal ligt bij de grote multinationals die door hun grootschaligheid veel kapitaal kunnen vrijspelen, is het ook erg aantrekkelijk voor de kleinere leverancier. Deze financieringsvorm wint dan ook aan populariteit bij kleinere MKB-bedrijven die aan grote, kredietwaardige partijen leveren. Omdat kleinere bedrijven hebben vaak meer moeite hebben om financiering aan te trekken dan grote, kredietwaardige multinationals, is dit een zeer positieve ontwikkeling.
 

Alle partijen profiteren

Reverse factoring wordt wel een win-win-winsituatie genoemd. In een keten met veel (toe)leveranciers blijft er veel geld vastzitten in het proces. Het geld komt immers pas vrij wanneer het halffabricaat is omgezet tot eindproduct en de factuur betaald is. Dit gaat vaak over vele schijven. 
 
De drie betrokken partijen: leverancier, afnemer en financier hebben allemaal voordeel bij deze financieringsmethodiek om cash te versnellen:
 
Voordelen voor de leverancier:
  • De leverancier verlaagt zijn voorfinancieringskosten door het direct incasseren.
  • De leverancier verkrijgt meer flexibiliteit in zijn cashflow.
  • De leverancier kan met het werkkapitaal nieuwe investeringen doen en dus groeien.
  • De leverancier krijgt inzage in het betalingsproces van afnemer en dit zorgt voor meer transparantie en vertrouwen.
  • Deze constructie leidt tot een verbeterde samenwerking, en daarmee de relatie met afnemer.
Voordelen voor de afnemer:
  • De afnemer maakt ook werkkapitaal vrij, doordat zijn facturen worden voorgefinancierd.
  • Het geeft de afnemer meer flexibiliteit in het eventueel oprekken van de betalingstermijn.  
  • De afnemer versterkt de supply chain door financieel gezondere leveranciers en verkrijgt hiermee meer stabiliteit.
  • Ook zou de afnemer kunnen delen in de fee die de financier vraagt voor het eerder betalen van de factuur.
  • De afnemer verbetert de relatie met zijn leverancier.
Voordelen voor de financiële instelling:
De financiële instelling kan meer financiering verstrekken tegen een laag risico (het gaat immers om goedgekeurde facturen). Voor banken is dit een extra verdienmodel, nu zij genoodzaakt zijn minder snel leningen te verstrekken door strengere wetgeving. De goedgekeurde facturen, te betalen door een sterke en kredietwaardige afnemer, vormen een uitstekend onderpand.
 

Zijn er ook nadelen?

Gezien de kredietwaardigheid van de afnemer centraal staat, moet deze wel willen meewerken. Deze afnemer moet daarbij wel volledig inzicht bieden in zijn financiële situatie. Niet elk bedrijf staat hiervoor open.  
Een ander nadeel is de relatief hoge kosten voor implementatie. Voor reverse factoring moet er namelijk een gezamenlijk systeem komen, waarin alle partijen inzage hebben in de status van facturen en de betaling. Maar misschien nog wel grotere horde is de tijd en moeite die nodig is om iedereen in de supply chain vertrouwd te maken met de methodiek. Er ligt dus nog genoeg missionariswerk in het verschiet. Het moet daarom vooral gezien worden als  een lange termijn investering.
 

Het toekomstbeeld

De laatste ontwikkelingen in reverse factoring wijzen erop dat er bedrijven straks nog een stapje verder kunnen gaan. Financiële instellingen kunnen ook op basis van nog niet goedgekeurde facturen financiering aanbieden en voor wie nog eerder financiering wil kan zelfs de koopopdracht van de afnemer gebruikt worden als onderpand. Hier neemt wel het risico van de financier toe en dus zal ook de fee voor de financiële instelling hoger zijn. Wat blijft is dat de constructie afhankelijk is van de kredietwaardigheid van de afnemer.
 
Lees alles over reverse factoring op onze wiki-pagina!
 
Wilt u meer weten over reverse factoring? Ga dan direct naar ons download center en download de ePaper:
 
Gelijkaardige publicaties