Credit Ma 3.0.: verlaat uw eiland, neem het voortouw
Terug naar overzicht
blog

Whiteboard sessie Liquiditeit

Vandaag gaan we het hebben over liquiditeit. Liquiditeitsratio's geven aan of er voldoende kortlopende bezittingen zijn, om aan alle kortlopende financiële verplichtingen te voldoen.

Liquiditeit_definitie.jpg

De liquiditeitsratio's die hiervoor gebruikt worden, zijn de current ratio en de quick ratio. Voor inzichten in liquiditeit kunt u gebruik maken van de current ratio, de quick ratio of het netto werkkapitaal. Van deze drie wordt de current ratio het meest gebruikt.

Achter mij vindt u de formules hiervoor.

  • De current ratio kunt u berekenen door de vlottende activa en de liquide middelen bij elkaar op te tellen en deze te delen door de kortlopende schulden.
  • De quick ratio berekent u door de vlottende activa en liquide middelen bij elkaar op te tellen de voorraden hiervan af te trekken en dit vervolgens te delen door de kortlopende schulden.
  • En het netto werkkapitaal berekent u door de vlottende activa en de liquide middelen bij elkaar op te tellen en de kortlopende schulden hiervan af te trekken.

Formules.jpg

Nu kunt u natuurlijk niet zoveel met deze formules als u niet weet wat u met de uitkomst hiervan moet.

  • Bij de current ratio geldt dat een waarde van 1.5 veilig is en vanaf een waarde van 2 is het absoluut veilig om zaken te doen met een bedrijf, als het gaat om liquiditeit.
  • Voor de quick ratio geldt dat een uitkomst van 1 of hoger goed is.
  • En bij de uitkomst van het netto werkkapitaal moet de uitkomst simpelweg positief zijn. Het bedrijf is dan liquide. Bij een negatieve uitkomst heeft een bedrijf meer kortlopende schulden dan kortlopende vorderingen. En om dan aan kortlopende schulden te kunnen voldoen, zal een bedrijf financiering moeten aantrekken, of langlopende bezittingen ten gelde moeten maken. Dat laatste kan natuurlijk gecompliceerd zijn, gezien het karakter van langlopende bezittingen.

De liquiditeitsprognose is een van de belangrijkste elementen van het financieel management van ondernemingen. Zeker voor startende ondernemers. Een goede liquiditeit is bijvoorbeeld vooral belangrijk voor leveranciers, banken en beleggers. Een bedrijf gaat namelijk niet failliet als het geen winst meer maakt, maar een bedrijf gaat failliet als het niet meer aan kortlopende schulden kan voldoen en het daarnaast geen mogelijkheid meer heeft tot het aantrekken van additioneel eigen of langlopend vreemd vermogen.

Liquiditeit verbeteren.jpg

U kunt de liquiditeit van een bedrijf door een aantal opties verbeteren. Bijvoorbeeld door vooruit te factureren, het betalingstermijn van uw klanten te verkorten, of juist het tegenovergestelde: het betalingstermijn van crediteuren te verlengen. En als laatst is een goede tip natuurlijk altijd het vermijden van slechte betalers.

Bekijk hieronder de video waarin Stephanie Matse u de basis van liquiditeit uitlegt. Wilt u meer weten over liquiditeit, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via service@graydon.nl.

 

 

Gelijkaardige publicaties